افزودن نظر جدید

وحید جان قصد ندارم بحث به فلسفه بکشونم اما دو مورد برای شما نمفهوم موند که پاسخ میدم ! شما میگویید هر علتی معلولی دارد بنابرین وجود جهان ملزم به وجود افریدگار است پس خداوند واجب الوجود است ، بنده میگم جهان نیازی به افریدگار ندارد و کاملا خودزا و خود افریده س ! چیزی که کامل مطلق باشه نمیتونه وجود داشته باشه ! یک سوال : ایا خدای شما میتواند سنگی بیافریند که خود توانایی حمل انرا نداشته باشد ؟ یا مساله مطرح کند که خود قادر به حل ان نباشد ؟ مساله خیلی ساده ای بود چطور نمیدونی ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.