افزودن نظر جدید

یا خدا بی شک به یقین و ایمان میگم: که به خدای یکتا اگر هزار پیغمبر دیگه هم بیاد باز شما نخواهید فهمید. و همه را مصلوب خواهید کرد. در احادیث دین مبین اسلام نیز همچنین سخنانی هست. انسان کر به بهشت نخواهد رفت یعنی چه؟ شروع کنید فحش بدید!ها! میدونید که آهنگ آدم رو کر میکنه خب آهنگ هم که حرام ،کار حرام هم در بهشت رو میبنده.تمام شما در مقابل هر چیزی مسولید. یک ساعت اندیشه بهتر از هزار سال عبادته. شمایی هم که به دعوی خودتون یهودی زردشتی چی؟نمیدونم. شرط تمام ادیان حق صداقته که گویا شما نداری . یا حق
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.