افزودن نظر جدید

همین مونده بود که یه سفسطه باز مورد حمایت خودش و امثال خودش قرار بگیره !! به قول شاعر : هیچ عسب زهر دهد یا زشکر سرکه جهد؟ مغلطه تا چند دهی ای غلط انداز مهین ! (مولوی)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.