افزودن نظر جدید

ذوالقرنین به معنی دارای دوشاخ می باشد. همانند سمبل بز کوهی که دارای دوشاخ است و یکی از سمبل های کوروش می باشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.