افزودن نظر جدید

اولا دانیال نبی به علت اینکه مدتها در شوش میزیسته وبادر بار و ذرباریا ن ایران رابطه بسیار تنگاتنک داشه درکتاب خو که یکی ازمجموعه کتابهامقدس یهود ومسیحیت واصیل است تصریح وتاکید کرده ا ست که کورش ذوالقرنی است-به این سند مسلم مراجعه فرئ مایید. ثانیا در قرآن کریم مختصات جغغرافیایی مسیر ذوالقرنین را در سفر جهانگشایی او چنان رسا وزیبا تعریف فرموده است که فقط در شان کورش کبیر مسلم میبا شد :آیه 86 از سوره 18 - به ترحمه : او ازاسباب و وسایلی که خداوند برا او ممکن وفراهم کرده بود تبعیت وپیروی کرد تا به مغرب رسید ودرید که خورشید در عین حمئه غروب کرد ( که بنظر بنده بطور یقین دریای سیاه میباشد) وبهج وجه اسکندر مقدونی نبوده است چون مقدونیه در غرب دریای سیااه واقع است واگر اسکندر بود باید سفر را روبه مشرق آغاز کند تا به دریای سیاه برسد ومتاسفانه ازاین قبیل سهل انگاریها در تفسیر و ترجمه بعضی از نکات مهم قران کریم ملاحظه میگرد د که زیاتهای هم در بر داشته است- حتی همین مفسران معروفی نیز که حق را به کورش داده اند نگفته اند به چه دلیل ! دو سند مذکور یعنی کتاب دانیال نبی به لحاظ قدمت وقرآن کریم به لحاظ آیت ومسلم بودن اتبات ذوالقرنین بودن کورش کبیر کفایت میکند وهرگونه نبست دادنهای دیگررا میتوان مورد تردید قرار داد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.