افزودن نظر جدید

برو ترکه برو ... ترک گر مهندس و دکتر شود هفت جدو هفت پشتش خر است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.