افزودن نظر جدید

پس اقا سامان ذوالقرنين اسكندره؟ براي قران متاسفم قاتل هزاران كودك و ده ها هزار ايراني و شراب خوار و مست متجاوز خورشيد پرست كه بي بند و بار و برهنه بود كه كتابخانه هاي ايران و تخت جمشيد را به اتش كشيد و مردم ايران را ذليل كرد و سعي در تحميل عقايد يونانيان بود و به شدت تحقير كرد ان شكوه هخامنشي را پس اقا سامان اسكندر ذوالقرنين است براي قران متاسفم هچنين كسي را نام برده متاااااااااااااااااااااااسف بايد اتش زد قران را اگر اسم كثيف اسكندر بر روي ان باشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.