افزودن نظر جدید

کامنت های دوستان همه اهانت به حقوق بشر است و عرب ها وایرانی ها خداوندیکتا دارند من مطمعن هستم در هر کتاب مذهبی احترام به حقوق بشر واجب هست و یا اگر در مملکتی نباشد قانون براش ایجاد میشه به نظر من کار ماها اشتباه` .ما نبا ید دینی را تبلیغ کنیم باید همانند کوروش ،اختیار را بر فرد مخاطب رها کنیم واین ارزش به سزایی دارد و وقتی فردی که دین را بر اختیارخودانتخاب کرد آن وقت هیچ گاه فر بر دینش پشت نمی کند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.