افزودن نظر جدید

از سیاست هیچی نمیدونی اولا مردوک پرست نشد بلکه مردوک رو نابود نکرد چون باید تمام بابلی ها رو میکشد چون نادان بودن و مردوک پرست اندیشه2000 ساله بابل رو در یک روز نمی تونست از بین ببره من میگم چرا ابوسفیان رو نکشت چون دل رحم بود این رو با بابل مقایسه کردم و بعد بابل و لیدی به کوروش اعلام جنگ کردن کوروش وقتی بابل رو فتح کرد مردم به استقبالش اومدن چون از حاکمان ستم گر خسته شده بودن چر این رو نمیفهمد اولین فتوحات بدون قتل و غارت کاری بسیار بزرگه در زمانی که هرکس جای رو فتح میکرد مردم رو میکشت وبه بردگی میگرفتن شما هیچی ندارید بگید ما رو طرفدار خارجی میدونید ما وطن پرستیم و برای ایران میجنگیم همان طور که پدرم و تمام عموهام جنگ کردن و یکی در راه ایرا ن شهید شد کوروش یکی از بزرگترن حاکمان جهانه اگر مردید اثبات کنید کوروش جای رو قتل عام کرد تمام بابلی ها پادشاهی کوروش رو قبول داشتن خدا لعنت کنه وطن فروشان و دشمنان تاریخ ایران کبیر و دروغ گو رو
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.