سایر مسائل

12/24/1393 - 10:23

برای شناخت عرفان ناب شیعی به دو چیز نیازمندیم: یکی شناخت ویژگی‌های اصلی عرفان شیعی و دیگری شناخت آسیب‌هایی که در نظام‌های مختلف عرفانی قدیم و جدید وجود دارد و عرفان ناب شیعی چیزی است مصون و منزه از آن‌هاست.در این‌جا هر دو مطلب مورد نظر است. اما بیشتر روی آسیب‌ها تکیه می‌شود و از این طریق برخی از ویژگی‌های عرفان...

12/17/1393 - 15:02

در مورد عرفان عملی گفته می‌شود عبادت عارف عبادت حبّی است. همه مومنان عبادت می‌کنند، اما عبادت عارف عبادت حبی است. ابن سینا در مقامات العارفین بین عابد، زاهد و عارف تفکیک قائل است. زاهد کسی است که از خوف خدا و مصون بودن از عذاب، بندگی و اطاعت می‌کند. عابد به طمع ثواب و رسیدن به پاداش عبادت می‌کند، اما عارف کسی است که خدا را از روی...

12/12/1393 - 11:20

دو واژه حال و مقام از اصطلاحات عرفان و تصوف است که تعاریف زیادی از آن‌ها شده است. بنا بر نظر غالب، حال، حالتی است که گذرا و غیر دائمی است و از مواهب حق تعالی است و مقام حالتی ماندگار و دارای ثبات است که با جد و جهد حاصل می شود و اکتسابی است. از بیانات و نوشته‌های سهروردی چنین می‌توان استنباط کرد که بین فرقه‌های گوناگون تصوف تعداد...

11/07/1393 - 19:26

کی از علت‌های فرستاده شدن رسولان الهی هدایت مردم به راه راست و مصون ماندن ایشان از انحراف و بدی‌هاست. قرآن کریم درباره پیامبر اسلام می‌فرماید: «همانگونه كه بر پيامبران پيشين وحی فرستاديم بر تو نيز روحی را به فرمان خود وحی كرديم، تو پيش از اين نمی‌دانستی كتاب و ايمان چيست (و از محتوای قرآن آگاه نبودی) ولی ما آن را نوری قرار داديم كه...

10/30/1393 - 19:53

از لحاظ تاریخی، از دیرباز گرایش‌هایی به نام "عرفان" و "تصوف" وجود داشته و از قرن چهارم تا هشتم هجری در بسیاری از کشورها، مانند ایران و ترکیه و به اوج خود رسیده است. اکنون نیز نحله‌ها و فرقه‌های گوناگون متصوفان در سراسر جهان اسلام، به‌ویژه در شمال آفریقا حضور دارند. مشابه این گرایش در میان پیروان سایر ادیان نیز وجود داشته است. با توجه به همین نقطه اشتراک...

10/29/1393 - 23:53

اهل سنت و جماعت که بزرگترین صوفیان از میان آن‌ها برخاسته‌اند، شدیدترین حملاتی بر تصوف و معاملات صوفیه کرده‌اند و آنان را به رواج جهل و احتراز از دانش و تعلیم و تعلم و اشاعه فساد متهم کرده‌اند. قدیم‌ترین کسی که بر معاملات صوفیانه هجوم آورده، ابوالحسین الملطی است. وی بی‌آن‌که اسمی از تصوف ببرد، بر قسمتی از اصناف روحانیت(روح‌گرا) اعتراض کرده است و درباره دو صنف آنان که...

10/29/1393 - 23:09

طبق شواهد و قراینی که وجود دارد، مؤسسان مذاهب و فرقه‌های جعلی، یکی از بهترین ابزارها در دست استعمارگران برای نیل به مقاصد شومشان هستند. اگر تاریخ قرون معاصر جهان و تاریخ سده‌های اخیر ایران را مطالعه کنیم و پیدایش مذاهب و فرقه‌های مختلف را مورد بررسی و کاوش قرار دهیم، می‌توانیم دست قدرت‌های استعماری را در پشت صحنه سیاسی از این فرقه‌ها ببینیم.

08/27/1393 - 12:48

اخیراً مصطفی آزمایش فریب خورده سرویس‌های جاسوسی فرانسه و غرب از طریق وب‌سایت خود مدعی شد که ملاسلطان گنابادی و تفسیر بیان السعاده مورد تایید امام خمینی (ره) بوده است. با وجود آنکه محققین و پژوهشگران بخش تصوف بار‌ها به این ادعای واهی پاسخ داده‌اند بر آن شدیم ضمن برگزاری مناظره مستقیم با ایشان، برای همیشه به این...

07/23/1393 - 22:19

يکي از شاخصه‌های مهم عرفان در اسلام، برهان است؛ به اين معنا که عرفان علمی صرفاً شهودی نيست که نتوان در گزاره‌های آن استدلال کرد، بلکه بسياری از مؤلفه‌های آن استدلال پذير است. به همين جهت بسياری از عارفان بزرگ کوشیده‌اند عرفان را با برهان در هم آميزند. شيخ اشراق برای تحقق اين هدف بسیار کوشید. صدرالمتألهین پس از پیوندی که میان حکمت نظری و...

07/22/1393 - 21:56

يکي ازمؤلفه‌های عرفان و شاخصه‌های آن، وجود متشابهات و شطحيات در آن است که وجود اين امر بسياری از مشاجرات را در علم عرفان و اتهام به عارفان را موجب شده است. برخی تصور می‌کنند که فقط قرآن شامل آيات محکم و متشابه است، در حالی که روايات هم همين حکم را دارند و نظير آن در عبارات عرفا نیز وجود دارد...

07/21/1393 - 23:26

درباره این‌که عامل امتیاز و تعیین کننده هر علم چیست، اجماعی در میان علما وجود ندارد. برخی تمایز را در موضوع لحاظ کرده‌اند و عده‌ای در غایت دانسته‌اند و گروهی نیز در روش؛ اما این مسلّم است که علوم با یکی از این وجوه از هم ممتاز می‌شوند. گفته می‌شود که روش فلسفه، کلام و ریاضی، عقلی، و در عرفان، شهودی و کشفی است...

07/21/1393 - 12:11

یکی از شاخصه‌های عرفان که آن را از سایر علوم ممتاز می‌سازد، ابزار معرفتی آن است. عارف با نگاه خاص خود به جهان نظاره می‌کند که همان شناخت شهودی است، اما کسی‌که ابزار او را نداشته باشد، به گونه‌ای دیگر به جهان می‌نگرد. برای مثال در مسائل اجتماعی، متکلم و حکیم می‌گویند که انسان یک موجود اجتماعی است و برای پیش‌برد زندگی اجتماعی‌اش به قانون نیاز دارد؛ چون قوانین بشری از جامعیت کامل برخوردار نیست؛ پس قانون باید از جانب پروردگار باشد.

07/18/1393 - 14:07

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از شاخصه‌های اصلی عرفان دینی، عترت پذیری و ولایت محوری است. ولایت در اسلام شالوده و اساس سایر عبادات است. امام باقر (علیه‌السلام) فرمودند: «بنای اسلام بر پنج چیز است. نماز و زکات و حج و روزه و ولایت». زراره می‌گوید به حضرت عرض کردم، کدام‌یک از این‌ها برتر است؟ فرمود ولایت برتر است. زیرا ولایت کلید آن‌هاست و شخص والی دلیل و راهنمای آن‌هاست».

07/18/1393 - 00:16

عرفان اسلامی بدون تعالیم دینی، ضلالت و گمراهی است و اشتغال به عرفان بدون اقبال قرآن، دیوانگی است؛ زیرا عرفان با قرآن عجین است و با سنت و سیرة اهل‌بیت(ع) قرین؛ چنان‌که در کلام نورانی آن امام متقین است که «الشَّرِیعَةُ رِیَاضَةُ النَّفْسِ»...

صفحه‌ها