تصوف

فریاد
12/01/1391 - 02:59

با بررسی کتب تاریخی جای شکی باقی نمی ماند که جنید بغدادی از عامه و تابع فقه اهل تسنن بوده است.

عرفان صوفیه،خیانت به اسلام
12/01/1391 - 02:40

در میان مردم شایع شد که سلسله ی نعمت اللهی بخصوص فرقه ی گنابادی از سایر فرقه ها به شرع و موازین اسلام نزدیک تراست!

 انحراف تصوف
12/01/1391 - 02:32

شاه نعمت الله ولی که بزرگترین اقطاب تمامی فرقه های تصوف است سنی مسلک بوده , که این مطلب خود به تنهایی ناقوس رسوایی تصوف است که ادعای تشیع دارند.

ناقوس
12/01/1391 - 01:59

حسن بصری از جمله بزرگان تصوف است که به وسیله آن خود را به امام علی(ع) میرسانند که در اینجا ناقوس رسوایی حسن بصری به وسیله نظرات علما به صدا در می آوریم.

آهن ربای صوفیه
11/30/1391 - 14:26

فرقه صوفیه گنابادی برای جذب پیروان خود به روشهای نا متعارفی دست می زند که به فریب پیروانش می انجامد.

بودا
11/29/1391 - 22:34

دکتر قاسم غنی می گوید: انتشار اسلام در سوریه و عراق و مصر، تماس مسلمانان را با راهبان مسیحی بیشتر کرد و بهتر از پیشتر به عادات و اعمال و رفتار و گفته های آنان وقوف یافتند و بسیاری از آنان را پذیرفند به طوری که بعضی از دشمنان مسلمان صوفیه  _در مقام سرزنش_ آنان رامتشبه به راهبان مسیحی شمردند.

تصوف و خرقه
11/29/1391 - 13:07

یكی دیگر از بدعتهای تصوف كه ریشه در تعالیم غیر اسلامی دارد خرقه پوشی و خرقه دادن است.خرقه در لغت به تكه ای از پارچه، پاره ی لباس، جامه ای كه از تكه های گوناگون دوخته شده باشدو در اصطلاح به لباس رسمی صوفیان گفته می شود كه از تكه های بی ارزش پارچه بصورت چهل تكه می دوخته اند.

به نام قرآن به کام صوفیان!
11/28/1391 - 22:50

از مقررات صوفیه اینست که مرید باید در شیخ فنا شود، یعنی تسلیم محض او شود وعقل خود را درفرمایشات شیخ!! به کارنگیرد

تفکر
11/28/1391 - 13:44

در شرق، باقیمانده برخی مذاهب و مکاتب ایرانی مانند: آئین میترا، مانی و حكمتهای خسروانی و همچنین مكاتب هندی و بودائی، شباهت زیادی با طریقت صوفیه داشته­اند.از طرفی در آئین مسیحیت كه عده­ ای از مسلمانان قبل از رجوع به اسلام پیرو آن بودند وجوه مشتركی با تصوف دیده می­شود .

بدعت گزاری فرقه ها
11/27/1391 - 02:57

بدعت كه به معناي داخل دانستن امري در دين است؛كه در دين داخل نيست و بالعكس در ميان صوفيان گنابادي امري شايع است. به عبارت ديگر بزرگان اين فرقه ضاله اموري را به دين اسلام نسبت مي دهند كه اين امور داراي سند محكم و معتبري در قرآن و روايات ۱۴ معصوم عليهم اسلام نيست.

زندانی در یند
11/26/1391 - 02:49

در پی بازداشت مکرر عده ای از دراویش گنابادی به جرمهای سیاسی و تجاوز و ... و بر ملا شدن اهداف ایشان ادیان نت اقدام به روشنگری کرد.

شطرنج ناتمام
11/24/1391 - 22:32

ادیان نت به دنبال افتضاحات صوفیه در تصمیم گیریهای غلط و گمراه کردن دراویش ساده، خواستار توبه قطب این فرقه شد.

قدرت گنابادیه
11/24/1391 - 20:56

فرقه ضاله گنابادیه به صورت عجیبی قدرت طلب هستند که این خصوصیت در هیج کدام از فرقه های تصوف وجود ندارد.

شکار تصوف
11/24/1391 - 20:43

تصوف با ایجاد خانقاه در مقابل مسجد به شکار مومنان می پردازد.

صفحه‌ها