تصوف

گنابادیه تبری بر پیکر تشیع
01/03/1392 - 20:08

اقطاب و بزرگان فرقه گنابادیه اعتقاد دارند که نباید به دستورات شرعی چیزی را اضافه کرد و آن را خورد مردم داد ولی متاسفانه در این فرقه ضاله چیزی غیر از بدعت وجود ندارد.

از اباطیل صوفیه.....
01/03/1392 - 14:46

مذاهب صوفیه عقائد باطل زیادی دارند. ولی دو عقیده است که از اصول باطل های آنهاست ؛ یکی قائل بودن به حلول است که می گویند : خداوند در ما حلول کرده است و همچنین در ابدان جمیع عارفان حلول می کند ؛ و بطلان این امر ظاهر است

سال حماسه
01/03/1392 - 07:00

رهبر معظم انقلاب سال جدید را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامیدند. پایگاه جامع فرق ادیان مذاهب سال جدید را به محضر مبارک امام زمان (عج)و نائب بر حقشان مقام معظم رهبری و تمامی مردم ایران عزیز تبریک عرض میکند.

انقطاع سلسله صوفیه از امام رضا ع
01/02/1392 - 15:25

صوفیه برای مشروعیت بخشیدن به فعالیتهای گمراه کننده خود به دنبال اتصال سلسله شان به ائمه علیهم السلام هستند از این رو به هر دروغی تمسک کرده تا ادعای خود را ثابت کنند در این میان اقدام به افشاگری در مورد اتصال معروف کرخی به امام رضا علیه السلام می کنیم.

گنابادیه و سیاست
01/01/1392 - 01:43

با وجود اینکه اقطاب گنابادیه ادعا دارند پیرو قوانین مملکتی هستند ولی عملکرد آنها چیز دیگری را نشان میدهد.

امام و تصوف
12/29/1391 - 17:59

فرقه ضاله گنابادیه از تعریف یا یاد کردن امام خمینی(ره) از تفسیر بیان السعاده سوء استفاده کرده و از آن برای ترویج فرقه ضاله خود استفاده کرده اند و به امام برچسب صوفی زده اند.

تفرقه ارمغان تصوف
12/28/1391 - 17:47

از نگاه علامه جعفری در تصوف هر فرقه ای ساز خود را میزند و اختلافات زیادی با هم دارند.

مسیرسعادت
12/28/1391 - 04:20

متصوفه این طور تصور می کنند که چون سیر تکاملی انسان از دل به سوی خدا آغاز می شود، پس عبادت منحصر به توجه قلبی به خداست!!

انشعابات صوفیه
12/28/1391 - 01:02

یکی از عوامل مهم انشعابات در سلسله تصوف این است که معیار روشنی برای شناخت قطب سلسله, پیر, مرشد و دلیل راه ارائه نمی دهند.

امام زمان از نگاه گنابادیه
12/26/1391 - 00:06

انحراف فرقه ضاله گنابادیه به حدی شدید است که یکی از اقطاب این فرقه قائل به این موضوع است که مقصود از خضر صاحب الزمان است که همه در انتظار او هستیم!!

مراجع
12/24/1391 - 01:10

فرقه ضاله گنابادیه برای دست یافتن به دنیا و مادیات از لفظ عارف و عرفان سوء استفاده کرده و مردم را از اسلام حقیقی دور میکند.

سلطان حسین شاگرد حسن بصری
12/22/1391 - 17:59

با مطالعه ی تاریخ روشن می شود که افرادی چون حسن بصری در کنارهمکاری با حکومت اموی و مروانی، گاهی هم مخالفتی از خود نشان می داد تا وجهه ی مردمی خویش را به طور کامل از دست ندهد

نفوذ تصوف
12/22/1391 - 04:21

با توجه به روایات محکم و فراوان ائمه اهلبیت (ع) در رد صوفیه معلوم می شود که بزرگان تصوف هیچ ارتباطی با تشیع نداشته و اگر کسانی می خواهند خود را مرتبط به اهل بیت (ع) جلوه دهند به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.

اینکه اون نیست !
12/21/1391 - 22:34

یکی از اشکالاتی که به اقطاب فعلی صوفیه خصوصاً قطب سلسله ی گنابادیه (نورعلی تابنده) گرفته می شود، موضوع بی توجهی ایشان و ساده لوحی او درباره ی امور مختلف است.

صفحه‌ها