مسجد فرقه گنابادیه

  • 1392/01/22 - 19:24
دراویش گنابادیه با ساخت حسینیه های مختلف بدعت های مختلفی را در اسلام ناب محمدی به وجود آورده اند.
مزار سلطانی گنابادیه

  علی رغم تاکید اسلام بر اهمیت مسجد و حضور مومنین در این مکان مقدس و بر پایی نماز جماعت در آن دراویش فرقه گنابادیه از مساجد گریزانند و مکان جداگانه ای را برای خود ساخته اند و نام آن را خانقاه گذاشته اند!

لازم به ذکر است که اکنون دراویش گنابادیه به دلیل ترس از به صدا در آمدن ناقوس رسواییشان نام خانقاه را به حسینیه تغییر داده اند!

اولین خانقاه به شهادت خود صوفیه در قرن چهارم هجری توسط امیر مسیحی در رمله شام برای صوفیان ساخته شد{1}

جای بسی سوال است که چرا اولین خانقاه در شام که محل دشمنان اهلبیت بوده است ساخته شده و توسط یک فرد مسیحی! این دو مورد به تنهایی ناقوس رسوایی گنابادیه است زیرا در مرکز سکونت دشمنان اهلبیت توسط دشمنان اهلبیت ساخته شده است!

مستر همفر که یکی از جاسوسان روباه پیر در کشور های اسلامی بوده است در خاطرات خود آورده :

اگر بخواهیم اسلام را از بین ببریم و در بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنیم باید خانقاه های دراویش را گسترش دهیم{2}

بعد از فتنه سال 88 و شرکت همه جانبه دراویش در این فتنه و حمایت همه جانبه غرب و دشمنان ایران از این فرقه ضاله بر کسی پوشیده نیست که سازندگان خانقاه های دراویش یا همان حسینیه های این فرقه هدفی جز تضعیف مساجد نداشتند زیرا به همان میزانی که مساجد حرکت سازنده ای برای نشان دادن اسلام حقیقی داشته است خانقاه ها نقش تخریبی و ایجاد بدعت در اسلام داشته است!

 

منابع:

1-نفحات الانس صفحه 32

2-خاطرات مستر همفر ص 65

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.