تصوف

مذهب سران تصوف
12/13/1391 - 17:33

متون تصوف نشان می دهد صوفیان اولیه نه تنها شیعه نبوده اند بلکه در مقابل ائمه (ع) بوده اند و طریق مخالفین ائمه اطهار را دنبال می کرده اند.

سلوک صوفی
12/13/1391 - 01:33

یکی از تکالیف بسیار حساس و واجب اسلامی، جهاد درراه خداوند و پیکار بادشمنان خداوند است که از فروع مهمّ دین شمرده می شود.

خاتمی و هاشمی و گنابادیه
12/10/1391 - 00:54

دراویش گنابادیه خواستار اعتراض سید محمد خاتمی به وضع کنونی کشور شدند!

گنابادیه فرقه هزار رنگ
12/09/1391 - 20:23

فرقه ضاله گنابادیه یا همان دراویش 121 با جمع آوری آداب و مسالک فرق مختلف و ایجاد بدعتهای جدید در دین اسلام خود را شیعه میدانند که ما در اینجا به چند مورد آن اشاره میکنیم تا بار دیگر ناقوس رسوایی گنابادیه به صدا در آید.

ناموس گنابادیه
12/09/1391 - 19:32

دراویش گنابادیه به حدی به شارب خود اهمیت میدهند که گویی ناموسشان است.

تفرق تصوف
12/08/1391 - 03:18

وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جائتهم البینه

وحدت وجود در کلام علامه جعفری
12/06/1391 - 16:19

مکتب وحدت موجود با روش انبیاء و سفراء حقیقی مبدأ اعلی تقریباً دو جاده مخالف بوده و به هم دیگر مربوط نیستند زیرا انبیاء همگی و دائماً بر خدای واحد ماورا سنخ این موجودات مادّی و صوری تبلیغ و دعوت کرده­ اند و معبود را غیر از عابد تشخیص و خالق را غیر از مخلوق بیان کرده­ اند.

خرقه ی خرافی
12/04/1391 - 19:23

آنجا که بحث فرقه ای مطرح می گردد، اهمیت موضوع باعث می شود صوفیه به هر نوع ممکن درمقام اثبات آن برآیند.

شخصیت خیالی صوفیه
12/04/1391 - 16:58

قرن هاست که آثار صوفیه داستان های حیرت آمیزی رادرکنارقصه های شورانگیز صوفیانه به فردی به نام معروف کرخی نسبت داده، او را با منزلتی میان بشر فرشی و انسان عرشی قرار داده اند.

مدعی منحرف!
12/03/1391 - 18:42

فرقه ی نعمت اللهی درسیر تاریخ به پنج فرقه تقسیم شد1 تاآنجاکه فقرای هر سلسله، پیشوای خود را ناجی ودیگران را گمراه وخاطی تصور کردند.

خدای تصوف
12/01/1391 - 17:14

تصوف برخلاف عقل خدای را برای خود ساخته که استاد مصباح یزدی این طرز فکر را رد میکند و بیان میکند که این نظریه قابل قبول عقل نیست.

غزالی همنشین شیطان
12/01/1391 - 04:08

احمد غزالی یکی از اقطاب بزرگ تصوف است که انحراف او به حدی شدید است که شیطان را الگو و مربی خود میداند.

گوش نا محرم
12/01/1391 - 03:50

صوفی ها هم برای خود شاهکار هایی دارند و مانند همه  اقلیت ها بیشتر از راه همین فوت و فن ها موجودیت خود را در مقابل مخالفین خود حفظ می کنند.

سقوط بزرگان تصوف از مکتب اهلبیت
12/01/1391 - 03:35

سری سقطی یکی از اقطاب تصوف است که رفتارهای زشتی که انجام داده مریدانش به گونه ای آنها را فضیلت دانسته اند در صورتی که این رفتار با مکتب اهل بیت سازگار نیست.

صفحه‌ها