غارت عشریه و دلارهای غربی با چاپلوسی!

  • 1392/01/04 - 19:07
چندیست که مغزهای متفکر دراویش گنابادیه برای به دست آوردن عشریه و دلارهای دشمنان نظام دست به اقدام عجیبی زده اند!
مغزهای متفکر گنابادیه و چاپلوسی

چندیست که بزرگان و مغزهای متفکر فرقه گنابادیه برای چپاول عشریه دراویش  و دلارهای دشمنان نظام دست به رقابت عجیبی زده اند تا خود را به نورعلی تابنده نزدیک کنند و لقبی برای خود دست و پا کنند و مبلغی ماهانه از ایشان برای قدردانی دریافت کنند!

یکی از این آقایان حسین ابوالحسن تنهائی است که در اقدامی عجیب نسبت به اقطاب گنابادیه الفاظی به کار برده که تاکنون در هیچ یک از فرق ضاله وجود نداشته که در اینجا به چند مورد آن اشاره خواهیم کرد تا بار دیگر ناقوس رسوایی گنابادیه را به صدا در آوریم.

1-اقطاب گنابادیه را با لفظ علیهم السلام مورد تجلیل قرار میدهد!{1}

2-خداوند را با قطب فعلی گنابادیه مقایسه میکند تا مخاطبین را تحریک کند:

چون خداوند تابنده است تابش نور او بایستی به شکل صفات او تجلی یابد{2}

3-استاد کامل ربانی ما{3}

متاسفانه لفظ استاد کامل ربانی را برای فردی به کار برده شده که از نظر اطلاعات دینی ضعیف بود و حتی مراحل فرقه ای هم سپری نکرده.

4-ملاسلطان گنابادی و سلطان حسین تابنده را که تمامی بزرگان و اقطاب فعلی و قبلی گنابادیه از آنها با لفظ قطب یاد کردند با لفظ آیت الله{4} یاد میکند و سعی میکند این دو را از روحانیان زمان خود جدا کند و مرجعیت را به آنها نسبت دهد

و موارد دیگر که نشان دهنده انحراف شدید این فرقه و بزرگان آن است!

---------------------------------- ----------------------------------------------

منابع:

1-جامعه شناسی عرفان در اندیشه عرفان اسلامی صفحه 69

2-همان صفحه 11

3-همان صفحه 76

4-همان صفحه 60

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.