برتری حضرت زهرا

12/01/1402 - 12:58

معنویت از دیدگاه حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) داری دو ویژگی بارز است. اولین ویژگی: اینکه انسان هر کاری که انجام می‌دهد صرفاً برای خداوند بوده و در مسیر کسب رضایت الهی باشد.

08/09/1400 - 07:37

عبدالمنعم حفنی از علمای اهل سنت معاصر مصر، از گستردگی روایات منقول از عایشه شگفت‌زده شده و روایات فضایل حضرت فاطمه ﴿سلام‌الله‌علیها﴾ را مشکوک می‌خواند؛ شیوه برخورد او با روایات صحیح و معتبر، نشانه تعصب او، و غیر علمی است. علمای اهل سنت، نظری مخالف او دارند و بر برتری حضرت زهرا ﴿سلام‌الله‌علیها﴾ بر تمام زنان عالم تصریح می‌کنند.