مهدی ستیزی دسیسه استکبار

  • 1392/01/21 - 02:09
«انکار» وجود مهدی عج و «مسخ» چهره وی، دو شگرد موازی است که با هدفی واحد: «مخدوش ساختن این باور حیاتی در ذهن مسلمین خصوصا شیعیان»، در قرون اخیر تعقیب شده است . بابیت و بهائیت، از جمله فرقه‌هایی هستند که رهبران آن ، مد‌عیات عجیبی ، از نیابت خاصه امام عصر گرفته تا الوهیت را دارند
مهدی ستیزی

اعتقاد به وجود منجی جهانی، و اهتزاز پرچم حاکمیت توحید در پایان جهان به دست پیشوای عدل و آزادی (حضرت حجة بن‌الحسن العسکری)، «باور حیات‌بخش» ی است که شیعه را در طول تاریخ پرنشیب و فرازش - به رغم تحمل آزارها و آسیبهای فراوان از سوی دشمنان مقتدر و کینه‌توز خویش - حفظ کرده و به امید دستیابی به آینده روشن، به ادامه جنبش و تکاپو واداشته است.

بی‌جهت نیست که این باور حیات‌بخش (انتظار مهدی‌ عج) از دیرباز، بویژه در سده‌های اخیر، مورد حمله دشمنان تشیع (خصوصا کانون‌های استکباری) قرار گرفته و آنان با صرف هزینه‌های گران و تبلیغات گسترده، به اشکال مختلف کوشیده‌اند آن را ضعیف و نابود سازند

«انکار» وجود مهدی عج و «مسخ» چهره وی، دو شگرد موازی است که با هدفی واحد: «مخدوش ساختن این باور حیاتی در ذهن مسلمین خصوصا شیعیان»، در قرون اخیر تعقیب شده است. در شگرد نخستین، روایات مربوط به حضرت مهدی (عج) سست و مجعول! قلمداد شده و وجود ایشان، امری موهوم ! و ساخته پندار شیعیان یا مسلمانان تلقی می‌گردد. ولی در شگرد دوم (که خطرناک تر است) ادعا می‌شود: مهدی (در قالب میرزا علی‌محمد باب یا حسینعلی بها یا قادیانی) سالها است آمده و رفته، و اسلام نیز منسوخ شده و به موزه تاریخ پیوسته است!

‌بابیت و بهائیت، از جمله فرقه‌هایی هستند که در قرن 19 به وجود آمده و رهبران آن، مد‌عیات عجیبی، از نیابت خاصه امام عصر گرفته تا قائمیت و رسالت و حتی خدایی، یدک می‌کشند! جدا از بحث درباره ادعاها و آموزه‌های بحث‌انگیز این دو فرقه، و نقد آنها با موازین علمی، آنچه که در این مجال اشاره بدان را ضروری می‌بینیم، پیوند و تعاملی است که از همان آغاز ظهور این دو جریان، بین سران آن با قدرتهای استکباری دیده می‌شود.

رهبران بهائیت، از یک سو (فی‌المثل) بر اشغال جابرانه فلسطین توسط انگلیس، امریکا و صهیونیسم مهر تأیید می‌زنند و از سوی دیگر، ضمن مخالفت با آموزه‌های اصیل اسلام درباره مهدی (عج)، علمای راستین شیعه را (که نو‌اب آن بزرگوار، و مانع تحریف دین و گمراهی مسلمانان‌اند) هدف دشنام و هتاکی قرار می‌دهند.

‌بنیان گذاران ادیان الهی (از ابراهیم گرفته تا موسی و عیسی و محمد و جانشینان معصومشان علیهم السلام) بی‌استثنا، به «وارستگی» و «ظلم ستیزی» شهره تاریخند، ولی تأمل در کارنامه رهبران بهائیت، آنان را کرارا ثناخوان قدرتهای استکباری (از تزار روس و امپراتور انگلیس تا روِ‌سای جمهور امریکا و اسرائیل) نشان می‌دهد؛ یعنی ثناخوان و مجیزگوی کسانی که در عصر خود، مظهر ظلم و استکبار بوده و دستشان تا مرفق به خون مظلومان آلوده بوده است.

این واقعیت تلخ و دردناک، چنانچه تنها در مآخذ غیربهائی انعکاس داشت، در قبول آن جای چون و چرا بود، اما نکته اینجا است که منابع خود بهائیت نیز، از اخبار مربوط به سازش سران بهائیت با استعمار و صهیونیسم، و ثنا و ستایش طواغیت عصر، آکنده و سرشار است.

‌در صفحاتی که پیش رو دارید، محققان تاریخ معاصر، با تکیه بر مآخذ معتبر، از زوایای گوناگون، پیوند دیرین و مستمر بهائیت با کانونهای استکباری (روس تزاری، انگلستان، امریکا، صهیونیسم، فراماسونری و رژیم پهلوی) در قرن 19 و 20 میلادی را به بررسی نشسته‌اند .

 

 

مطالب مرتبط :

روسیه و پروژه بابیت

بهاییت فرقه دست ساز استعمار

بهاییت وامدار استعمار

حمايت سفير روس از بهاء الله

حمایت کشورهای استعمارگر از بهاییت در اسناد

بررسی نقش استعمار در ایجاد بهاییت

بررسی نقش استعمار در ایجاد بهاییت1

اهداف و انگیزه ‏های استعمار از فرقه‏ سازی‏

لزوم مبارزه با مکاتب منحرف در فضای مجازی

اشرار بهایی در کمین احرار جنگل

دیدگاه‌ها

علمی صحبت کنیم علم ابجد ریاضی قرآن تقدیم میکند اسلامه حق 245 اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه میباشد { قال رسوالله} کتابی الله و عترتی 1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد ریاضی قرآن فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 شهید بدین 385 فقط شیعه بحق میباشد بخدا اگر حنبلی شافعی هر کسی دیگر بود من قبول میکردم ابجد صغیر ابحد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد آیه 22 سجده ان من المجرمین منتقمون1202 ما مجرمان را انتقامی سخت خواهیم گرفت به ابجد صغیر هم باز ابجد سه خلیفه کفر میباشد 74 دین اسلام 74 فرقه شد 74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن دین اسلام توسط سه بیمار بیمار 253-231 ابوبکر= 22 عمر 22 شیطان22 ابابکر 22 مقصر 22 دروغ 22 بدبختی 22 ملحد 22 هذیان22 لعنت 22 عمر22کور 22تکبر22 کید 22روباه 22 منکر 22 عمر22 شرابیا 22 شیطان22 بمکر22 ملحد22 تکبر22 کید22 دروغ 22 نیرنگ 22 منکر22 بدبختی 22 عمر 22 ابابکر22 شیطان 22لاشخورا 22 گور خر 22کن به ابجد خود حساب تف به رویبه ابجد مردان شیطان ۶۱۵-۵۴۱ عمر و ابوبکر ۵۴۱مرگ کافر=فلاکتی۵۴۱ = ۷۴ ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند74 و الشجرتها الملعونه74 به ابجد نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشودبه ابجد مقصرا 431 +110علی =541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر = 971 ظالم منهای 310 عمر = 661 عثمان ابوبکر عمر=541 +430مقصر=971 ظالم 971-661 عثمان = 310 عمر +661 عثمان=971 ظالم سی مرحله دارد این معادله خودتان حساب کنید معادله ظالم و مقصر یکی از عجایب عالم در علوم ریاضی قرآنی میباشد هفت گناه اول شرک به خداست به دزد سر گردنه 541 هفت گنه کبیر 772-541= 231 ابوبکر 231+430مقصر = 661 عثمان 661+310عمر= 971 ظالم -430 مقصر = 541 ابوبکر عمر 541به قلدر دین اسلام 541 به ابجد کودتا 431 +110 علی= 541 ابوبکر و عمر بر علیه علی مولای جهانکودتا نمودندبه ابجد کافران دین اسلام 553- 12 امام = 541 به ابجد 1128-1202سه خلیفه = 74 ابجد ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74دین اسلام شدند تفرقها 786- 245 اسلامه حق= 541 هفت گناه 541 فتنه ها 541عمر و ابوبکر541= 541+430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد 541 به قلدر دین اسلام 541 قاتلی 541مرگ کافر 541عمر ابوبکر541 مرد کافر545-4 خلیفه= 541 ابوبکر و عمر 541 +430مقصر= 971 ظالم این دو ظالم و مقصر در 18 ذالحجه خود را مفت به 18 درهم فروختند عمر به تمام یارانش قول داد 18 درهم به شما خواهم داد برادران یوسف را 18 درهم فروختند در 18 ذالحجه عهد بسته 18 روز بعد عهد خود را شکستند و تنها یادگار رسول خدا فاطمه کوثر قرآن را در 18 سالگی به شهادت رساندندhttp://aaaali110.lxb.ir/

حج نرفته ها اصلا" ناراحت نباشند گناه آنان به گردن آل سعود 171 میباشد کافران کوردل612 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342-171=171 آل سعود171یاننگین171 اهل عذاب جهیم 171 زندیق171آل سعود 171 اهل اعذاب ها الهی 171صدام یزیده 171 زندیق 171به ابجد فریب کاران منافق دین اسلام 1031 - 1202 سه خلیفه = 171 آل سعود 171آل سعود 171+370 شیطان = 541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی541 مکافات 541آفتین 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 کافرپلید دین اسلام 541 عمر ابوبکر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541یا مجرمان دین اسلام 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 فتنه ها 541 مکافات 541 آفتین 541 آفت کلی 541 مرگ کافر541 قاتلی 541 عداوتین 541 بقاصبان نامرد541 به اول قاصب بدین اسلام 541زور گویانی فاسقی541 بی غیرتی 1632 -1202سه خلیفه =430مقصر430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر = 1202 سه خلیفه مقصر 430+541 عمر ابوبکر= 971 ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر 541آفت کلی541مرگ کافر541مکافات541آفتین 541دشمنه اسلامی 541 عمرابوبکر541 ظالم 971-430مقصر= 541عمر ابوبکر541 فتنه ها541 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر بنامردان قاصب 541عمر ابوبکر 541کافر پلید دین اسلام541 امام خمینی(ره) در تاریخ 29 تیرماه 1367 پیام مهم خود درخصوص پذیرش قطعنامه 598 را با برسی فاجعه قتل عام حجاج بیت الله الحرام توسط مزدوران ال سعود که در نهم مردادماه سال 1366 (یک سال قبل از پذیرش قطعنامه) صورت گرفت آغاز کرده و در آن صراحتا با وعده انتقام به جانیان آل سعود می فرمایند: « انشاءالله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمريكا و آل سعود برطرف خواهيم ساخت و داغ و حسرت حلاوت اين جنايت بزرگ را بر دلشان خواهيم نهاد و با برپايي جشن پيروزي حق بر جنود كفر و نفاق و آزادي كعبه از دست نااهلان و نامحرمان، به مسجدالحرام وارد خواهيم شد.» به ابجد 110پیام جهان110 به ابجد دین الهی 110 اهل دلیل110پیام جهان110 نگین 110 دین الهی 110 علی 110اهل دلیل 110علی 110ماه دین110 دین ماه 110عم 110عم110 دین الهی 110 علی 110پیام جهان 110 لطفا با یک کلمه از قرآن ارباب خود را توصیف فرمائید حج نرفته ها اصلا" ناراحت نباشند گناه آنان به گردن حکام خونخارو ظالم آل سعود 171 کافر میباشد کافران کوردل 612-541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171دست شیطان را هم از پشت بسته بر خلاف قرآن اقدام به کشتن میهمانان خانه خدا می نماید خائن الحرمین در اقدامی بی سابقه بر خلاف قرآن حجاج مهمانان حرم امن الهی را در کمال مظلومیت به شیوه معاویه لعنت الله علیه آنهم در ماه حرام که اعراب جاهلی حرمتش را نگه داشته و مظلوم کشی نمیکردند آنهم در حرم امن الهی اقدام به کشتن حجاج بیت الله الحرام مینمایند بخاطر همین خداوند وعده اعذاب الهی به کفار مکه داد و به دستور پیامبر اقدام به فتح مکه شد انشاء الله بزودی فتح مکه و مدینه صورت خواهد گرفت سربازان مولاء در لشگر ابابیل ثبت نام نمایند تا کافران کوردل را ادب نمائیم کافران کوردل 612-541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171اهل عذاب جهیم 171 زندیق171آل سعود 171 اهل اعذاب ها الهی 171صدام یزیده 171 زندیق 171به ابجد فریب کاران منافق دین اسلام 1031 - 1202 سه خلیفه = 171 آل سعود 171آل سعود 171+370 شیطان = 541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی541 فتنه ها 541 به ابجد ظالم 971- 430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 مقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست میآید ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابوبکر عمر عثمان 1202 اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر جدا جدا به هر دو ابجد فرق نمی کند ابجد ابوبکر عمر عثمان 1202 میباشد این آیه قرآن سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد سه خلیفه میباشد خداوند روز را 12 ساعت و ماه های سال را 12 اسلام 12 حق 12آل خدا 12 اسلام 12حق 12 حق12 اسلام 12 قلب 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 هوا 12خجسته 12 انجمن 12 خجسته12 واجب 12 آل خدا 12 اخلاق 12بنفسی 12ساعت 12 ماهای سال 12 خلفای بنی اسرائیل 12 خلفای عیسی 12 برادران یوسف 12 رگهای عصب مغز انسان 12 چشمه های جوشان 12 کعبه 12 ضلع دارد 12 امامان 12اهل 12 اسلام12 واجب 12 شیعه برحق است نه آل سقوط فرقه سفیانیو دجال آل سعود 171+370 شیطان = 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 اهله شر541 آفت کلی 541 مکافات 541 قاتلی541 آفتین 541 پیامبر فرمود بعداز من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمرابوبکر541دشمنه اسلامی541فتنه ها541 کافر پلید دین اسلام 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 وقتی امام علی و خاتم پیغمبران برای شکستن بتها به کعبه رفتند امام علی دارای مقام امام به امر خدا پای روی دوش نبوت گذاشت و بتهای کعبه راپائین انداخت و به بیرون کعبه پرتاب کرد هم اکنون این بتها در بیرون کعبه بدور ریخته شده و سرکش شده اند بزودی شیعه دوباره باید این بتها را بشکند و به خاکستر تبدیل کند بتهای شکسته باز سر کش شدندو به قتل و خونریزی روی آورده اند دروغ گویان دین اسلام 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202 بخیانت کاران ابله 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفتبه ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202 بخیانت کاران ابله1473 -271= 1202 -بخیانت کاران ابله1473 - 271 منافق =1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541کافر پلید دین اسلام 541فتنه ها541 زیبا ترین داستان قرآن مثل غدیر خم حضرت مسیح بشارت به آمدن «فارقلیط»که به علم ریاضی قرآن فارقلیط 46 منظور محمد 20+26 علی جانشین بحق رسول خدا 46 با کلام وحی 46میباشدبه ابجد ماه 46 لا اله الا الله 46 +ماه 46= 92محمد 92+18ذالحجه غدیر خم = 110 علی110 دین الهی 110علی را به عنوان جانشین انتخاب نمود در تمام کتب اهل سنت موجود میباشد قرآن میفرماید انی جاعلک لناس اماما خداوند میفرماید ما امام را انتخاب میکنیم بسم الله الرحمان الرحیم 786-541 عمرابوبکر=245 اسلام حق 245 اسلامه حق 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق علی و فاطمه میباشد 245دین بحق الله 245اسلامه حق 245 یعنی معنای بسم الله الرحمن الرحیم 786 یعنی الله 66+132 اسلام +583 +5 تن = 786بسم الله الرحمن الرحیم786

کفار مکه وقتی از رفتن به حج مسلمانان جلوگیری نمودند پیامبر بدستور الله اقدام به فتح مکه نمودند اگر آل سعود 171 معذرت خواهی نکند بزودی توسط لشگر ابابیل سرنگون خواهد شد به ابجد مقصر430+231 نفاق ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971+231 عصیان نفاق ابوبکر= 1202 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفهجاهل قاصب دین الهی 1202 ارتش کفار 1202 بکافران محض1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد حج نرفته ها اصلا" ناراحت نباشند گناه آنان به گردن آل سعود 171 میباشد به ابجدکافران کور دل712 بدترین آدما 712-541 عمر ابوبکر = 171 آل سعود171+370 شیطان=541 عمر ابوبکر541 کافران کوردل اهل دین712-541عمرابوبکر فتنه ها=171 آل سعود171 آل سعود شیطان541+430 مقصر=971ظالم 971+231 نفاق = 1202عمر ابوبکرعثمان1202 بیدادگران دینها342-171=171 آل سعود 171 نااهلی دینی 171یاننگین171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171کافران کوردل اهل دین 712-541عمرابوبکر=171 آل سعود 171 صدام یزیده 171 بااهل معاویه 171 فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه =171 آل سعود 171آل سعود171+370 شیطان=541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541بقاصبان نامرد541به اول قاصب بدین اسلام541زور گویانی فاسقی 541 نامحرم ها دین اسلام541 فتنه ها541 عمرابوبکر541 به ابجد ظالم 971- 430 مقصر =541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541 توهین دین ها 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 مقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست میآید ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابوبکر عمر عثمان 1202تفرقه در ادیان الهی 1202بکافران محض1202 ارتش کفار1202همیشه اهل خانه آگاه تر از دشمنان بیرون خانه اند اهل بیت پیامبرمثل چشم پیامبرندو یاران مثل کف پای پیامبر ودشمنان 1202خار ره دین اسلام1202با شمشیر جهل نادانی دین اسلام1202 تفرقه در ادیان الهی 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب ولایت اهل بیت 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابن ملجم مرادی یاشیطان عمر1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 فرقه گمراه دین 74 ابجدصغیر عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74 به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام 74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 =74 عمر ابوبکر عثمان 74اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر و هم به ابجد کبیر جدا جدا 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت میکنیم 74 به ابجد کبیر166دین آقا 166 لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه 385حرم امن الهی 385 مرد عالم 385شیداء 385با آل قرآن 385شهید الله 385پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 فقط شیعیان قائم آل محمد علی اهل نجات دین555-541 عمر ابوبکر= 14 معصوم خانواده پیامبر اعظم محمد (ص) خیانتی جنجالیا1128-1202 سه خلیفه =74 فرقه 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 فرقه شدن دین اسلام به ابجد فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر= 74 فرقه ابجدابوبکر27+22عمر +25عثمان = 74 سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندکه پیامبر فرمود 73 فرقه آن در دوزخ جای دارند با بت پرستان دین اسلام 1312 -110 دین الهی = 1202 ابوبکر و عمر و عثمان1202 واقعا بت پرست بوده اند منافق دین اسلام 467-541= 74 فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه 74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن«نوالي وليکم و نعادي اعدائکم». به ابجد فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر عثمان = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان باعث 74 فرقه شدن دین شدن به ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را انتقام خواهیم گرفت 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان74 میباشدبه ابجد بزرگترین گنا هان کبیره دین 1276 -1202 سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان = 74 تروریست 1276-1202= 74 چرا دین اسلام 74 فرقه شد 74دوزخیان پلید دین ها 74 دوستان پلیده شیطانی 74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون 74 چرا دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74ان من المجرمین منتقمون 74 دین اسلام مثل دین مسیح 74 فرقه شد ابجدصغیر ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان=74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74فرقه میگویم74 باشیطان دین های اسلامه 74 شیطان ها مکار پلیده 74 مکار پلیده شیطان ها 74بنامردان پلید روزگار 74بپلید به نامردان74 نامرده پلید روزگار 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 والشجرتها الملعونه 74 منافق پلید بدین اسلامه 74میباشند 74با عهد شکنهای دین 74با نامردان عهدشکن پلید 74=74دشمنان اصلی دین اسلامی74 عمرابوبکرعثمان74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون74 به ابجد اختلاف دین ۱۲۷۶-۱۲۰۲ ابوبکر و عمر و عثمان = ۷۴ کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به ۷۴ فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه ۷۴ میباشد ابوبکر۲۷+۲۲ عمر +۲۵ عثمان = ۷۴ لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند 74 و آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون 74 فهمو شعور حیوان ۷۴ ابوبکر 27+22عمر 25عثمان = 74 اشداء علی الکفار74 والشجرتها الملعونه 74 فهمو شعور حیوان ۷۴ بدروغ گویان عالمی 74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان=74 امت74 فرقه را این سه خلیفه ناحق ساختند آیه قرآن هم میخواهید = ان من المجرمين منتقمون74ابجد اين آيه ابجد ابوبكر و عمر و عثمان74 این آیه به ابجد کبیر هم ابجد سه خلیفه گمراه میباشندبه ابجد عمر310 گمراه دین310 منکر310حرامیان 310به ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند با خباثتها 1512-1202 سه خلیفه = 310عمر ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 ابوبکر231 نفاق231 عصیان231 دزده دینه اسلامی231 دزدا فدک نگو نه 231 ابوبکر231 نفاق231 فکر کنید زمان پیامبر مثل زمان الان سوریه و مصر بوده همه عمرها 74 فرقه و همدیگر را بکشند تصور کنید حق را ندید و مردم را گمراه کنند آنان که میکشند قابیلی و آنان که کشته میشوند بازم قابیلیند روز قیامت کسی که انسانی را بکشدبه دوزخ میرود قرآن فرمود قاتلان به دوزخ میروند کسانی که نبش قبر میکنند به دوزخ میروند این آیه قرآن هم به ابجد کبیر و هم به ابجد صغیر سه خلیفه میباشد 74 ان من المجرمین منتقمون74و الشجرتها الملعونه74 پیامبر فرمود دین اسلام هم مثل دین مسیح 74 74 فرقه میشود ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه74 این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 روز بعد از وفات پیامبر دختر عزیز رسول خدا را به شهادت رساندند 74 = 4+7= 11 جانشین بر حق رسول خدا را به شهادت رساندند 74کلکت 74کنده شد171 آل سقوط = آل سعود171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی 541 مرگ کافر541 قاتلی 541 مرگ کافر 541

دولت انگلیس در چندین ایمیل به اینجانب و دیگر جوانان شیعه رسم قمه زنی را ترویج نموده که در عوض فیلم برداری مبالغ زیادی کمک به هیاتهای مختلف خواهد نمود یا فیلم این قمه زنی را برای ما بفرستید تمام شبکه های خود فروخته این تبلیغ را نموده اند جواب این مسلمانان گمراه دین قمه زنی حرام است {کی گفت حسین بر سر خویش بزن با تیغ به فرق خویشتن نیش بزن تیغی که زنی بر سر خود ای غافل بر فرق ستمگران بد کیش بزن برفرق ستمگران دائش بزن بیچاره برسرمیزنی غافل به هر در میزنی دشمن نموده فیلم تو بی عقل بر دین میزنی دشمن دهد بر دست تو با این قمه سر می زنی تو بر سر دشمن بزن با تیغ خویشتن می زنی بر فرق حق تو می زنی ای مجرم دین خدا بر فرق حیدر می زنی 467 ابن ملجم کافر467 کافرن نادانی467به بکافران نادان467 به علم ریاضی قرآن74قمه زنی ها حرام467 -541 فتنه ها=74 اینم ایه قرآن74عملی که باعث تفرقه و 74فرقه شدن دین می شود اینم آیه قرآن74ان من المجرمین منتقمون74 قرآن می فرمایدما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد74والشجرتها الملعونه74فقط شجره های ملعون چنین عمل زشت و غیر بهداشتی را انجام داده و موجب نفرت غیر مسلمین شده انداینجانب از تمام مسلمانان تقاضا می کنم بجای تبلیغ دین به دین ضربه نزنید می توانید بجای این کار حجامت بهداشتی و یا در راه خدا جون خون اهداء کنید به ابجد بدعت کنندگان651 - 110 دین الهی = 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر= 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها 541 بپا خیزند به ابجد ریاضی قرآن ابوبکر رکب وبا عمر رمع اولین بدعت کنندگان دین اسلام بوده اند خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب14معصوم درخودش جمع سه ضرب میشود 365روز سال اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر=365روز سال پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25شیعه 25فرقه25کعبه25شیعه25 آل الله25شیعه25با آل قرآن25 آل الله25 شاه مردان25ارباب جهان25 حکم خدا25اصل اسلام25اصل حق25 انسان کامل25انسان نمونه 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25 ماه تابانه25شیعه25آل الله 25باآل قرآن25اصل دین25شاه مردان25 ارباب جهان25زنده باد 25اصل حق25 ضربان قلب25قدرت و باطریش باید 25باشه قلبه25 شیعه 25کعبه25اصل اسلام25 ارباب جهان 25ضربان قلب25جان کلام25نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جانشین محمدی516 -541عمر ابوبکر= 25کعبه25شیعه25فرقه25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25شیعه25کعبه25عدالت25 تقواء 25 اصل اسلام25 اصل حق25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکر عمر عثمان بوود ابجدشیطان صفت به ابجدشیطان22مقصر22شیطان22عمر22ابابکر22بدبختی22ملحد22 لعنت 22دشمن اسلام22مقصر22 شیطان22عمر22ابابکر22دشمن اسلام22بدبختی22 دشمن اسلام22مقصر22شیطان 22منکر 22عمر 22کلک22دروغ22کید22مکارا22روباه22 حقه باز22نابحقه22 بناحقه22تکبر22عمر22ابابکر22حماقتا 22دروغ 22کلک22لعنت22 ملحد22 مقصر22بدبختی 22 قصبی22 بانامرد22 عمر 22شیطان 22کسی میتواند جانشین محمد باشد که نامش هم مثل محمد باشد عکس نام محمد علیست آئینه روی محمد علیست جانشین دین امام حسین 128 میباشد دین ما حسینی جانشین دینه الله محمدی651-541 فتنه ها عمر ابوبکر = 110 علی 110 دین الهی 110 ولی دین 110جلوه الله110 مدارشیعها 631-541 = 110 علی = منتخب 1092-1202سه خلیفه = 110 علی 110 دین الهی 110 با ادب اهل دین 110 ولی دین110حامیان 110نگین 110دین الهی110علی 110ولی دین 110 {انما ولی یکم الله علیست سرور کائنات محمد استو جمال محمدعلیست}إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی پلیس 110احکام اسلام 202 محمد 92+110 علی = 202مومن الله 202 احکام اسلام 202آئینه الله202 احکام بدین الله202مومن الله202محمد92+ 110علی=202آئینه الله202امام کل دین ها202شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستی شیعه یعنی شمایارعلی هستی شیعه یعنی در مدار حق و دین قلب شیدایی رسیده بر یقین شیعه یعنی شاه مردانست علی بت شکن در کعبه بر دوش نبی گفت پیغمبر به کعبه اینچنین نیست جز حیدر امیرالمومنین امیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر از علی نیست جانشینه خاتم پیغمبران مولاء علیست به ابجدصغیر الله18جانشین18+18ذلحجه"غدیرخم =36حق مقدس اسلام 36+36=72جانشین هامقدس=72+ 72یعنی شهدای 14معصوم کربلاء 72یعنی2ضربدر 7= 14 معصوم 72+72=144اسلام144به ابجدکبیروصغیر اسلام میشود144ضرب 12 امام درخودش میشود 144 اسلام یعنی144 نماز4ضربدر 4=16+1=17رکعت نماز در5وقت بنام5تن آل عباء 5 انگشت داری به دست این نشان5تن است 14بند انگشت داری به دست این نشانه 14معصوم شیعه است مهدی23+23=46ماه 46جان روح قرآنه46محمد 20+26علی=46ماه46+46ماه دین قرآنه=92محمد =92محمد92+36بحق اسلامی=128حسین128کلیددین 128 امام الهی 128 حسین128 مومن قرآنه36 +36=72 شهدای کربلاء72+72= 144 اسلام 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 حقیقت دین 682-541 عمر ابوبکر= 144 دین اسلام به ابجد صغیر و کبیراسلام میشود 144 ضرب 12 امام شیعه میباشد فرمان الهی دین اسلام613-541عمر ابوبکر=72شهید کربلاء 72+72= 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیراسلام= 144 ضرب 12 امام درخودش میشود144 +52 هر سال 52 جمعه داریم52+144 =196 دین اسلام 196 کلید اسلام196 کلید بدین الله 196 مومنین 196 نفس ها196 دین اسلام 196 جان اسلامی196ضرب 14 معصوم در خودش 196دین اسلام 196 سیاست دین اسلامی 737-541 عمر ابوبکر=196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید بدین الله196 امام کل دین196 قلب اسلام196دین اسلام 196 شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی لا اله الا الله166+ حق 108 +11 امام شهید = 385 شیعه محمد 92+92 = 184+12 امام =196 دین اسلام 196 اسلامه مهدی 196 امام کل دین 196 دین اسلام196 جان اسلامی 196 مومنین196 ضرب 14 معصوم در خودش می شود 196 دین اسلام 196 وارث23+23مهدی = 46 محمد 20+26 علی = 46 ماه 46 +46 = 92 محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم میشود 110 علی دین الهی110 جلوه الله110 نگین 110 دین الهی 110 پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی پلیس 110 ولی دین 110دین الهی 110علی110 ولی دین 110بی اذنه علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست شکست های سیاسی و نظامی عربستان توسط دائش گروهی شیطانی آدم کش که نه دین دارد نه مذهب حامیان تروریسم دست پرورده اسرائیل جایتکار پلید نظامهای فاسدی که غده سرطانی بوده و ممالک دیگران را قصب می کنندعربستان سعودی درحدو اندازه‌ ای نیست که برای ایران وعراق تعیین تکلیف نمایداگر هم تابحال بوده بخاطر لطف شیعیان بوده عراق و ایران متعلق به شیعیان است و این دو کشور از قدیم یک کشور بوده اند و رهبران شیعه در آن جای دارند و حتی مدینه و مکه متلق به شیعیان هم می باشدنام شیعه 12بار در قرآن آمده ولی نام شما و مذهبتان یک بار هم در قرآن نیامده شما قاصبان دین الله میباشید شیعه شوید تا رستگار گردید نام شیعه 12بار در قرآن آمدهوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34+25 شیعه=59 مهدی59 یعنی9+5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود در نشستی که با احباء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کمو کاست جان حضرت زهراء بود آیه قبل 34حروف دارد 34+34= 68+68=136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر علی 136 این آیه ابجد مولاء علیست 136 ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ این آیه 53حرف میباشد علی 26+27 فاطمه = 53 احمد 53 جانشینان باحق احمد 53 علی و فاطمه (ص) میباشند 136 ابجد کبیر و صغیر علی 136یعنی نشانه دین یعنی نماینده الله به ابجد 136 یعنی 6ضربدر 3+1= 19 الله 19 نماینده الله 46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55) به ابجدولی46ماه46 محمد20+26علی=46ولی 46+46=92 محمد92+18ذالحجه"غدیرخم=110 دین الهی 110 علی110جلوه الله110ولی دین110 ترجمه آیه فوق جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و آنان كه ايمان آورده ‏اند، همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات می‏كنند در حالى كه در ركوع نمازند انگشتر به گدا می دهند برو ای کدای مسکین دره خانه علی زن در غدیر 26 علی 26 امام دین 26 راه حق 26 وصیت 26بیعت26انتخاب درست26 غدیر 26دوازده امام 12 +14 معصوم = 26 راه حق 26علی 26 جان قرآنه26امام دین26 علی26 پنج تن آل عباء 677 منهای 541 عمر و ابوبکر = 136 علی مولاء مومن 136 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25 کعبه25 آل الله 25 شیعه25اصل اسلام25اصل حق25انسان کامل25انسان نمونه25با آل قرآن25 آل الله25شیعه25شاه مردان25ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25شیعه25 آل الله 25باآل قرآن25اصل دین25اصل اسلام 25شاه مردان 25 ارباب جهان25اولین 25استاد اعظم 25نظرقرآن25نفس قرآن 25گنج قرآنه25 راستگوها 25 ابن رسول 25استاد اعظم25جان خاتمی25 تقواء25عدالت25در تورات عبرانی ماشیع25ماشیع25شیعه در کتاب شاکمونی 25ایستاده 25به عرش 25نظر قرآن 25 خوش آمدی 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام 25شیعه 25 انسان کامل25زنده باد 25 بسیجی25 دلاور25جرعت 25 ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه قلبه25شیعه25ضربان قلب25جان کلام25به هر دری زدند که تو را در به در کنند دست علی بر سر توست ای ناخدای پیر عربستان آنقدر بدبخت و ذلیل است که در بیت الله مهمانان الله را مظلومانه به شهادت می رساندو در باتلاق یمن فرو رفته و دستو پا می زند همین روز هاست که نفسش به شمارش بیفتدوهابی ها آخرین روز های عمر خفت بارخود را سپری می کنندعربستان سعودی ام الفساد پرورش و حمایت مادی و ایدئولوژیک از گروه های منحرف تکفیری است. جالب اینجاست که همه در دنیا این را می دانند ولی سیاست کثیف و پترودلارهای عربی مانع از برخورد جهانی با عربستان می شود. اگر ائتلافی که علیه داعش در سوریه و عراق شکل گرفته، مستقیماً عربستان را هدف بگیرد، شاهد دنیایی به مراتب بهتر خواهیم بود. بزودی صدای سرنگونی مهمان کشان بیت الله الحرام بگوش جهانیان خواهد رسید به زودی عربستان به این درک خواهد رسید که داعش اولین و بدترین تهدید و دشمن کثیف برای آنان در مقایسه با هر کس دیگری است و این مهمترین خطری است که با آن باید مقابله کنیم نه تنها در منطقه ما، بلکه برای همه.لازم است با شیطان فاسق دینه وهابی دائش بپا خیزیم چون دائش هیچ ادله و برهانی برای حقانیت خود ندارد و بناحق انسانهای بی گناه را به شهادت می رساند از معاویه و یزید پلید تر گروه دائش وهابی کافرمیباشد اگر از عربستان بپرسم چه چیزی باعث سرنگونی آل سعود شد خواهند گفت طرفداری از گروه دائش بی عرضه والله اگر حزب الله این سرمایه های به باد رفته را داشت تا به حال سه بار مثل عربستان را فتح می نمودیم حاکم جورو فساد ظلمو تباهی که باد آل سعود همان آل شیطان استکافران کوردل612 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171سنی مذهب 171 بیدادگران دینها342-171=171 ال سعود171مانعی 171 آل سعود 171نااهلی دینی171یاننگین171بنااهل ملحد 171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود 171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171سنی مذهب 171مذهب سنی171 آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی 541 مرگ کافر541 قاتلی 541 به ابجد ظالم971-430 مقصر=541 عمر ابوبکر 541 اهله شر541فتنه ها 541 پیامبرفرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 والله اگر هر کسی دیگر هم میشد اینجانب قبول می کردم والله قبول می کردم آل سعود171با آل پلید ملحدی171با آله معاویه171یاآل یزیدزمان171 نابحقی171بنا اهل ملحد171آل سعود171مذهب سنی171 یا ناحقا171 صدام یزیده 171 آل سعود 171نابحقی171 ال سعود 171+370شیطان=541 عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعداز من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 آفت کلی 541 قاتلی 541 مرگ کافر541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر= 54 فتنها 541 عمر ابوبکر 541 نمایندهای شیطان541 فتنه ها541 عمر ابوبکر541 فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه =171نابحقی 171 یا ناحقا 171 آل سعود 171 مذهب سنی 171آل سعود 171+370 شیطان=541عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541بقاصبان نامرد541به اول قاصب بدین اسلام541زور گویانی فاسقی 541 نامحرم ها دین اسلام541 فتنه ها541 عمرابوبکر541 به ابجد ظالم 971- 430 مقصر =541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 توهین دین ها 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 مرگ کافر 541 ابوبکر دوسال خلافت نکرده با خفتو خاری از دنیا رفت همه ناحق ها دوسال خلافت نکرده به درک واصل میشوند قاتلان امام حسین دو سال نشده همه به دست با کفایت حضرت مختار کشته شدند و قلب امام سجاد شاد شدآل سقوط نابکار کرده ز هر جنگ فرار حقه باز آدم کشان در نماز خدعه نیرنگ دین سایه ابلیس دین شوم ترین مسلمین ننگ به به آل سعود ننگ به قرآنو دین کله خر مسلمین آل سقوط است یقین پیامبر فرمود هر امتی فتنه ای546 اهل سنت546 گروه اهل کفره دین اسلام748-202محمد= 546 منحرف اهل اسلام 546 کافرپلیددینه اسلام 546مجرمین بدین اسلامه546 اهل سنت 546منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546به ابجدظالمه976-430آل سعود 171+375شیطانه=546فتنه ای546 اهله شره546 دشمنی اسلامی546 آفته کلی546پیامبر فرمود هر امتی را فتنه ای 546 اهل سنت 546 منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546آل سعود 171+375 شیطانه=546 آفتادین546 نامرده اصلی اهل دینه546 منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546منحرف اهل اسلام546یه قاتل546آفت دین 546کافره پلید دین اسلام546 اهل سنت 546مجرمانه بدین اسلام 546 علم ریاضی قرآن میفرماید کسانی که از اهل بیت پیامبر جدا شوند فتنه ای خوانده می شوندکه باعث قصب خلافت شد کافران کوردل612 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342-171=171 ال سعود171مانعی 171 آل سعود 171 بنا اهل ملحد171نااهلی دینی171بنا اهل ملحد 171یاننگین171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود 171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171کافران کوردل612 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342-171=171 ال سعود171مانعی 171 آل سعود 171نااهلی دینی 171یاننگین171سنی مذهب171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود 171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم 171 اهل اعذاب ها الهیکافران کوردل 612-541 عمرابوبکر=171 آل سعود 171 صدام یزیده171سنی مذهب171با اهل معاویه 171سنی مذهب 171یا نماینده171+370شیطان 541 عمر ابوبکر 541دشمنه اسلامی541اهله شر541فتنه ها541 آفت کلی541عمر ابوبکر541مانع شیطانی541یا نماینده شیطان541 به ابجدمقصر430+231 نفاق ابوبکر = 661عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971+231 ابوبکر=1202سه خلیفه اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب1202ان من المجرمین منتقمون1202قرآن می فرمایدما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202بکافران محض1202 ارتش کفار1202 بکافران محض1202عمرابوبکرعثمان 1202اگر دزدی به خانه شما یورش ببردو اموال و مدارک شما را به غارت ببرد مادرتان را هم بکشد درب خانه تان را به آتش بکشدباغ فدک و اموالتان را بدزددو بفروشدو به غارت ببردابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت و آرزوی خلافت را با خود به گور برد تمام ناحق ها دوسال خلافت نکرده از دنیا می روند خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوارکج من از خار سر دیوار دانسنم که ناحقی به ابجد ابوبکر 231 راه دزدی 231 عصیانی231 نفاق231 دزدا فدک نگو نه 231 دزدان فدکه فاطمه 231ابوبکربا عمر 310 با اهل منافق 310دلیل نفاقه 310 ناحق عالمی 310 فاسق دینه 310ابله بکل عالم 310نادان کل عالمی 310 پلید فاسدان دین 310بی ایمان دین اسلام310قاصبان بدین 310گمراه دین310گبر پلید دین 310منکر310کفری310جهل عرب310 اباجهل دردین 310ابله منافقا 310جهل عرب310جاهل منافق310عمر310 دزدان فدکه فاطمه310گناهش چیست عمر310+231ابوبکر+661 عثمان = 1202 ارتش کفار1202بکافران محض1202 ان من المجرمین منتقمون 1202به ابجد قرآنی مقصر 430+231 ابوبکر +310 عمر=971 ظالم به دست میآید به ابجد ظالم 971 -430مقصر=541 ابجدابوبکر و عمر 430مقصر +310عمر +231 ابوبکر=971 ظالم به دست میآیدمقصر 430+ 541 ابجد عمروابوبکر=971 ظالم به دست میآیدظالم 971 منهای - 661 عثمان =310 عمر ظالم بوده عثمان 661-231 ابوبکر =430مقصربه دست ميآيد عثمان 661- 430 مقصر= 231 ابوبکر به دست ميآيد ابجد ابوبکر و عمر541 - 231 ابوبکر = 310 عمر و ابجد سه خليفه 1202 - 661 عثمان= 541 ابوبکر و عمر541 +430 مقصر= 971 ظالم به دست میآید 1202- 231 ابوبکر = 971 ظالم به دست میآیدعثمان 661 + 310 عمر 971 ظالم بدست ميآيدابوبکر 231- 1202 ابجد ابوبکر عمر و عثمان = 971 ظالم به دست می آید ظالمه 976 – 310 عمر =666 علامت شيطان پرستان ظالم 971-310 عمر =661 عثمان – 231 ابوبکر =430 مقصر اصلي دين ابوبکر عمر و عثمان ميباشند عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست ميآيد عثمان 661- مقصر430= 231 ابوبکر به دست ميآيد مفسديه 199 به ابجد199 مفسديه + ابوبکر 231= 430 مقصر430 -971 ظالم =541 ابوبکر و عمر ظالم 971- 231 ابوبکر =740 مقصر عمر 430 مقصر430 +عمر 310= 740مقصر عمر740- 310عمر=430 مقصرو مقصر عمر به ابجد ميشه 740 مقصر عمر اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان سال هم میگوید اهرمن عثمان بوده است جواب دندان شکن دکترعرفانیان به آل سعود171 وهابیان کی می خواهند عقل نداشته شان را بکار اندازند گمراه ترین فرقه وهابی بهایی که توسط صهیونیسم اسرائیل و آمریکا تشکیل شده بخاطر دلارهای یامفت نفتی وهابیت 310 عمر310جهل عرب310به سم مهلک پلید دین310 یا بلاء دین اسلام 310اباجهل در دین310عمر310 گمراه دین310+60پلیدیها=370شیطان شیطان370اهل دین وهابی گمراه 370شیطان 370+171آل سعود =541 فتنه ها541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541 آفت کلی 541 مرگ کافر541به سم مهلک پلید دین نفاق541 اهل دین نفاق وهابی گمراه541عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541 فتنه ها 541کافر پلید دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام 541 اهل دین وهابی گمراه آل سعود541ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر 541فتنه ها 541عمر ابوبکر541 بت دین یهود492-541عمر ابوبکر فتنه ها = 49 عمر ابوبکر 49 در محل سقیفه بنی زائده محل تجمع یهودیان بنی قراضه ابوبکر عمر دو بت پرست قهار را علم کردند و فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 را علم کردند فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر = 74 ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون 74 این سه بت که در مکه به هرکدام هفت سنگ می زنیم تا سه روز دین اسلام را 74 فرقه نمودند رسول خدا فرمود 73 فرقه آن اهل دوزخ میباشند مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 فرقه گمراه دین 74 ابجدصغیر عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم+231 نفاق ابوبکر 231قاصب ابله = 1202 ابجد کبیر سه خلیفه 1202به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام 74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 =74 عمر ابوبکر عثمان 74اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر و هم به ابجد کبیر جدا جدا 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت میکنیم 74به ابجد کبیر166دین آقا 166 لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه 385حرم امن الهی 385 مرد عالم 385شیداء 385با آل قرآن 385شهید الله 385پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 فقط شیعیان قائم آل محمد علی اهل نجات دین555-541 عمر ابوبکر= 14 معصوم خانواده پیامبر اعظم محمد (ص)خیانتی جنجالیا 1128 یا خیانت جنجالی 1128-1202 سه خلیفه =74 فرقه 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 فرقه شدن دین اسلام به ابجدفتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر= 74 فرقه ابجدابوبکر27+22عمر +25عثمان = 74 سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندکه پیامبر فرمود 73 فرقه آن در دوزخ جای دارندبا بت پرستان دین اسلام 1312 -110 دین الهی = 1202 ابوبکر و عمر و عثمان1202 واقعا بت پرست بوده اند منافق دین اسلام 467-541= 74 فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه 74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن«نوالي وليکم و نعادي اعدائکم». به ابجد فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر عثمان = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان باعث 74 فرقه شدن دین شدن به ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را انتقام خواهیم گرفت 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان74 میباشدبه ابجد بزرگترین گنا هان کبیره دین 1276 -1202 سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان = 74 تروریست 1276-1202= 74 چرا دین اسلام 74 فرقه شد 74دوزخیان پلید دین ها 74 دوستان پلیده شیطانی 74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون 74چرا دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74ان من المجرمین منتقمون 74 دین اسلام مثل دین مسیح 74 فرقه شد ابجدصغیر ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان=74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74فرقه میگویم74 باشیطان دین های اسلامه 74 شیطان ها مکار پلیده 74 مکار پلیده شیطان ها 74بنامردان پلید روزگار 74بپلید به نامردان74 نامرده پلید روزگار 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 والشجرتها الملعونه 74 منافق پلید بدین اسلامه 74میباشند 74با عهد شکنهای دین 74با نامردان عهدشکن پلید 74=74دشمنان اصلی دین اسلامی74 عمرابوبکرعثمان74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون74 بت دین یهود492-541عمر ابوبکر فتنه ها = 49 عمر ابوبکر 49 در محل سقیفه بنی زائده محل تجمع یهودیان بنی قراضه فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر = 74 ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74 این سه بت که در مکه به هرکدام هفت سنگ می زنیم تا سه روز دین اسلام را 74 فرقه نمودند رسول خدا فرمود 73 فرقه آن اهل دوزخ میباشند نفاق چیست و منافق کیست؟ 231 ابجد231 ابوبکر 231 نفاق 231 عصیان 231 است یا فریب کاران بدین اسلام 772-541 فتنه ها = 231 ابوبکر رکب وبا 231 ابله قاصب 231 با ناحق دین 231 اهل ملحدها نادان 231 ابوبکر 231 رکب وبا 231به ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر=231 ابوبکر 231القاصبوا231 اهل بی مغز بدین 231ابوبکر231 لانه جاسوسیه 231 قاصب ابله 231 اهله مفسدی231محکومان بدین 231ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 بقاصب اهل 231نفاق231 فاسق231 اهل بقاصب231یا اهل مفسد 231 اهل نامرد 231 محکومان بدین231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجداشراردینها772-541عمر ابوبکر=231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد231به لعین دین231 عصیان 231فاسق231نفاق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه231یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه231ابوبکر231راه دزدی 231 دزدا فدک نگو نه 231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها231 ابله قاصب 231با ناحق دین231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 منافق 271 کوردلی 270=541 عمر ابوبکر541 منافق کوردلی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541منافق کوردلی 541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 دین اسلام هم مانند دین مسیحیت 74 فرقه های شیطانی 74 یا فرقه های شیطان74کافرا پلید دین اسلام74 فرقه باطل می باشند که ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74کافرا پلید دین اسلام74ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 74کافرا پلید دین اسلام74 به علم ریاضی قرآن نفاق 231 ابوبکر 231 راه دزدی 231 عصیان 231 نفاق 231 با اهل نفاق منافق = 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 آفت کلی 541 مکافات 541 قاتلی541 عداوتین 541 مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541 با اهل منافق نفاق 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 یامنافقین نادان ملحدی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 کافرپلیددین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 با اهل نفاق منافق 541 کافر پلید دین اسلام541ستمگران اهل دین اسلام 851-541 = 310 عمر310منکر310نیرنگ310 ابله منافقا310 حرامیان 310 گمراه دین310عمر310 جهل عرب310 کفری310 منکر 310 فاسق دینه310 اباجهل در دین310جهل عرب310عمر310نیرنگ 310عمر310خائنین دین ها 851-541 عمر ابوبکر= 310عمر بدترین امت اسلامی 1249-1202 سه خلیفه =310 عمردشمن دین اسلام 590-541 عمر و ابوبکر = 49 ابجد صغیر عمر ابوبکر49 میباشد92محمد + عهد شکن 449 =541 عمر و ابوبکر عهد خود را شکستند = بغدیر 1216-14 معصوم = 1202 ابجد عمر ابوبکر و عثمان 1202 دشمن خدا بوده اندناخلفه حقه باز خدعه نیرنگ ساز حاکم جورو فساد ظالم بدین زیاد ابله دین نفاق گمره دین رسول دزد به باغ فدک اهل قمارو شراب خوردن چلپاسه بود روزو شبش هم عمر 231 ابوبکر 231 سایه شیطان مکر منکر دینو نماز دشمن خمسو زکات عمر در پایان خلافت چند میلیون دینار کم آورد در نامه به معاویه فرمود به لات اوزاقسم من هنوز به دین جدم بت پرست می باشم و اسلام نیاورده ام بت دین یهود492-541 فتنه ها = 49 عمر ابوبکر 49 نارفیقان 492-541 عمر ابوبکر = 49 عمر ابوبکر 49 عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام خائنین دین ها 851-541 عمر ابوبکر= 310 عمر بدترین امت اسلامی 1249-1202 سه خلیفه =310 عمردشمن دین اسلام 590-541 عمر و ابوبکر = 49 ابجد صغیر عمر ابوبکر49 میباشد92محمد + عهد شکن 449 =541 عمر و ابوبکر عهد خود را شکستند = بغدیر 1216-14 معصوم = 1202 ابجد عمر ابوبکر و عثمان 1202 دشمن خدا بوده اندعمر و ابوبکر 9 4 ابجدصغیر ابوبکر و عمر 49 میباشد عمر 22+27 ابوبکر = 49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 به ابجد قرآنی بیعت شکنانی 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 و به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 عمر ابوبکر 49 آل سعود جنگ طلب 49نیرنگ آل سعود 49 بنامردان کافر 49 اهل کفار اسلام 49 با ناحقه عالمه 49آل سعود دشمن اسلام 49بکفار قریش 49 بملعونترین 49آلالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 اهل دروغ 1251- 1202 = 49اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49 باناحق عالمه 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام49میباشد به کسی که سخن حق راقبول نکند49بدبخت عالم دین49 ابوبکرعمر 49میگویندبه ابجد12 حق12 اسلام12پرچم 12مقدس 12منتخب 12اهل12انجمن12اسلام 12حق12وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیرپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25آل الله 25 با آل قرآن 25ارباب جهان25 اصل اسلام 25 اصل حق25 انسان کامل 25 انسان نمونه25 ارباب جهان 25 کعبه 25 شیعه 25 چگونه می شود مسلمانان حق اهل بیت پیامبر فاطمه و علی را نشناسند و با اهل بیت پیامبرشان بجنگند و به نامردی سر از تنشان جدا کنند بحقیقت اگر شیاطین می دانستند واقعه عاشوراه موجب شکست آنها در طول تاریخ خواهد شد بی شرمانه چنین جنایتی را مرتکب نمی شدند برای زنده ماندن دین الله دینه الهی اسلامه حق 245 خداوند چنین پسندید که عاشوراه دین بپا شود به ابجد عاشو راه 583شبکه نور 583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 اهل بیت فاطمه 583 عاشوراه583 از راست بخوان 583 می شود 385 شیعه 385 پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد385 فلسفه دین الله 385شیعه 385 حرفهای حسابی 385راز اهل عالم عاشوراه 583 به علم ابجد قرآن کهیعص 195+ 278حمعسق = 473 + علی 110 دین الهی = 583 عاشوراه 583 امت اسلامی 583وحدت کلمه دین ها 583 اهل دین اهل ولایت583با نشان الهی امامان583اهل ماه بدین اسلام 583 اسراره اهل دینی ها 583 شیعه بدین اسلام 583 اهل بیت فاطمه 583 شبکه نور 583 از راست بخوان میشود385 شیعه 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385شیعه 385عقیده دین اسلام 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 عقیده دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه385 شیداء 385 شهید الله 385 به ابجد کبیر166دین آقا 166 لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه 385حرم امن الهی 385 مرد عالم 385شیداء 385با آل قرآن 385شهید الله 385سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 با وصی دین محمد علی 385شیعه می باشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 شما هم ثابت کنید مرد باشید و شما هم ثابت کنید385 اسلام واقعی الله 385 میباشیده دین وحدت کلمه دین ها 583 ویتامین الله 583بنور الهی اهل ماه بدین اسلام 583 روح ریحان اهل دین 583 اندیشه بدین اسلامی 583 الحمد لله رب لعالمین 583 معارف کل اسلامی 583 سرای نور الهی583 عاشقان بمهدی583 اهل دین اهل ولایت 583شیعه بدین ابجد پنج تن آل عباء 583 به ابجد محرم288+385شیعه=673-541عمر ابوبکرفتنه ها=132 اسلام 132محرم است که اسلام را زنده نگه میدارد385 سلام بر مهدی قائم آل محمد{عج} فدایی داری

حرف حق جواب نداره فقط مرد می خواد حق را بپذیرد احتیاج نیست به کسی بگوئید که شیعه شده اید که ریاء شود فقط نیت شرط است لازم نیست کسی بفهمد ملاء عمر سر کرده طالبان به درک واصل شد سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدر آیا میدانید های فوقالعاده درباره عمر بن خطاب، با ذکر آدرس حتما بخونید و منتشر کنید: آیا میدانید عمر از باز گو شدن راز نسب خویش هراس داشت و می‌گفت کسی از نسب من سؤال نکند؟ تاریخ المدینه المنوّره، ج3، ص797. آیا میدانید ابن كثیر كه از علمای سنی می‌باشد، می‌نویسد: خطّاب مضافا بر اینكه پدر عمر به حساب می‌آمد، عمو و برادر مادری عمر نیز به شمار می‌رفت...؟ البدایة والنهایة، ج2، ص237 آیا میدانید در شكل و شمایل عمر نوشته‌اند: عمر مردی دراز قد و درشت هیكل بود. عمر سرش به شدّت طاس بود، یعنی هیچ مویی بر سرش دیده نمی‌شد. رنگ چهره‌ی عمر سیاه و قرمز بسیار تند و تیره بود؟ تاریخ الخلفاء، سیوطی، ص131. طبقات الكبری، ج3، ص325. تاریخ الخلفاء، سیوطی، ص131 آیا میدانید عمرو عاص عمر را این‌گونه توصیف می‌كرد: سپس آن چپ دست، چشم چپ و لوچ، زاده‌ی حنتمه به حكومت رسید؟ تاریخ یعقوبی، ج2، ص174 آیا میدانید صدای عمر آن‌چنان هولناك بود كه مرد آرایشگری مشغول كوتاه كردن صورت عمر بود، كه ناگهان عمر سرفه‌ای كرد، و آرایشگر بخت برگشته از ترس، خود را نجس كرد؟ كنزالعمال، ج12، ص564، شماره‌ی35769، تاریخ عمر بن الخطاب، ابن جوزی، ص125 آیا میدانید چهره‌ی عمر چنان وحشت آفرین و هولناك بود که وقتی زن حامله‌ای را جهت تحقیق در مورد مسئله‌ای احضار كرد، زن به مجرد مشاهده‌ی عمر، از شدت ترس، فرزندش سقط شد و مرده به دنیا آمد؟ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج1، ص174 آیا میدانید عمر دلاّل خر و شتر و استر بود؟ تاج العروس، ج4، ص281، لسان العرب، ج1، ص379 آیا میدانید هر وقت عمر به یكی از افراد خانواده‌اش غضب می‌كرد، تا دست او را گاز نمی‌گرفت، آرام نداشت؟ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید معتزلی، ج12، ص44 آیا میدانید عمر دستش را در مخرج شتر (محل بیرون آمدن فضولات) فرو می برد و می‌گفت: می‌ترسم كه فردای قیامت از آن‌چه با تو می كنم، مؤاخذه شوم؟ تاریخ الخلفاء، سیوطی، ص139، تاریخ عمر بن الخطاب، ابن جوزی، ص91، الطبقات الكبری، ج3، ص286 آیا میدانید عبدالله بن عمر می‌گوید: پدرم عمر را دیدم كه آب از دهانش سرازیر است. پرسیدم: ای رهبر مسلمین، تو را چه شده؟! گفت: دلم هوس ملخ بریان شده كرده؟ كنزالعمال، ج12، ص648، شماره‌ی 35976 آیا میدانید عمر می‌گفت گوشت سوسمار بیشتر مورد علاقه من است تا گوشت مرغ؟ كنزالعمال، ج15، ص448، شماره‌ی41777 آیا میدانید عمر دستور میداد در معاملات فریب کاری کنید. أبوموسی می‌گوید: گفتم: ای خاندان عمر، مردم را گول نزنید. عمر گفت: این‌جا بازار است؟ آیا میدانید بخاری از ابن عباس نقل می كند كه گفت: یك سال تمام صبر كردم و می‌خواستم مسئله‌ای را از عمر بپرسم اما جرأت آن را نداشتم و از او می ترسیدم تا اینكه روزی از او پرسیدم : آن دو زنی كه بر علیه پیامبراعتصاب كرده و هیاهو به راه انداختند، كه بودند؟! عمر گفت: عایشه و حفصه؟ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج12، ص116 آیا میدانید عمر به مردم وصیت میکرد با برهنه گذاشتن زنان در خانه از آنها بهره جویید؟ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج12، ص116 آیا میدانید عمر به همسر خود میگفت: ای دشمن خدا، دخالت در این امور، به تو چه ربطی ندارد تو در حكم عروسكی هستی كه چند صباحی با تو بازی می‌كنند و بعد رها می‌شوی تاریخ عمر بن الخطاب، ابن جوزی، ص114، شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج12، ص23 آیا میدانید انس بن مالك می‌گوید: كنیزان عمر بدون هیچ پوشش و حجابی، در حالی كه موی سرشان بر سینه‌های عریانشان آویخته بود، از ما پذیرایی می‌كردند؟ كنزالعمال، ج15، ص486، شماره‌ی 41927 آیا میدانید عمر دست خطّ رسول خدا را زیر پا گذاشت و گفت: نه! نبوّت و رسالتی در كار نبود او تنها یك شاه بود؟ تاریخ المدینه المنورة، ج1، ص596 آیا میدانید عمر می‌گفت: در جاهلیت هیچ كس به اندازه‌ی من شراب نمی‌خورد؟ تاریخ مدینة المنورة، ج3، ص814، كنزالعمال، ج5، ص505، شماره‌ی13746 آیا میدانید خالد درباره عمر گفته است: این كار آن چپ دست و ابن امّ شمله (فرزند شراب) كه به من حسادت می‌كند تا فتح عراق به دست من صورت نگیرد؟ تاریخ طبری، ج4، ص44، حوادث سنة الثالثة عشرة آیا میدانید عمر در دوران ریاستش، شراب میخورد و میگفت: شراب تند را به وسیله‌ی آب بشكنید و بخورید و همچنین میگفت: ما این شراب تند را می‌خوریم تا گوشت شتر را در معده‌ی ما تكه تكه كند؟ كنزالعمال، ج5، ص516، شماره‌ی13778 كنزالعمال، ج5، ص514، المصنف، ج5، ص78، شماره‌ی23866. سنن نسائی، ج4، ص326 آیا میدانید هر گاه عمر بول می‌كرد، به غلامش می‌گفت: چیزی بده تا خود را با آن پاك كنم. من هم چوب یا سنگی به او می‌دادم. یا آلتش را با دیوار یا زمین پاك می‌كرد. ولی آن را با آب نمی‌شست؟ كنزالعمال، ج12، ص625، شماره‌ی35929 ـ طبقات الكبری، ابن سعد، ج3، ص318 آیا میداند عبدالرحمن می‌گوید: عمر را دیدم كه پس از ادرار، آلتش را خاك مال كرد، و بعد رو به ما كرد و گفت:( به ما این‌گونه آموختند)؟ كنزالعمال، ج9، ص518، شماره‌ی27236 آیا میدانید بعد از توالت برای عمر غذا آوردند و به او گفتند: بگوییم آب بیاورند تا دستانت را بشویی؟ گفت: با دست راست می‌خورم و با دست چپ خود را پاك می‌كنم. پس بدون آن‌كه دستان خود را بشوید، شروع به غذا خوردن كرد؟ كنزالعمال، ج15، ص428، شماره‌ی41694 آیا میدانید عمر بعد از صرف غذا، میگفت( دست‌هایت را با باسن خود تمییز كن یا آن را به حال خود رها كن)؟ كنزالعمال، ج12، ص632، شماره‌ی35949 آیا میدانید زید بن وهب می‌گوید: عمر را دیدم كه ایستاده بول می‌كرد. اما پاهای خود را آنقدر از هم باز كرده بود كه به حالش ترحّم كردم؟ كنزالعمال، ج9، ص519، شماره‌ی27237 آیا میدانید عمر در جنگها حتی یک نفر را نکشته و حتی مجروح نکرده است و سنیها هیچ مدرکی بر شجاعت عمر در جنگها ندارند؟ آیا میدانید عایشه می‌گوید: در جنگ خندق، پس از فرار وارد باغی شدم. جمعی از مسلمانان را دیدم كه در آنجا پنهان شده بودند، از جمله‌ی آنها عمر بن الخطاب بود؟ مسند احمدبن حنبل، ج6، ص141، كنزالعمال، ج10، ص442، شماره‌ی30077 آیا میدانید بخاری از أبا قتاده نقل می‌كند كه در غزوه‌ی حنین مسلمانان پراكنده شده و می‌گریختند. من هم همراه آنها رفتم تا كه عمر را در میان افراد فراری دیدم. از او پرسیدم: مردم را چه می‌شود؟ چرا فرار می‌كنند؟ عمر گفت:( دستور خدا چنین بود)؟ صحیح بخاری، كتاب المغازی، ـ باب قول الله تعالی : ویوم حنین... آیا میدانید عمر در جنگ خیبر با یارانش پا به فرار گذاشت. پس از آنكه محضر رسول خدا رسیدند، عمر آنها را متهم به ترسو بودن و فرار می‌كرد و آنها هم عمر را ترسو و فراری می‌خواندند؟ المستدرك علی الصحیحین، ج3، ص37 آیا میدانید عامر بن ربیعة درباره عمر به همسرش گفته است قسم به خدا عمر اسلام نمى آورد تا اینکه الاغ خطاب هم اسلام آورد ( یعنى حتى اگر الاغ هم اسلام بیاورد او اسلام نمى آورد ) از بس که بر مسلمانان سخت گیر بود؟ تاریخ الإسلام ، ذهبی ، ج1 ،‌ ص181 و الكامل فی التاریخ ، ج2 ،‌ ص 84 و البدایة والنهایة ، ابن كثیر ، ج 3 ، ص 100 و المستدرك ، الحاكم النیسابوری ، ج 4 ، ص 58 – 59 و السیرة النبویة ، ابن كثیر ، ج 2 ، ص 32 – 33 و سیرة النبی (ص ) ، ابن هشام الحمیری ، ج 1 ، ص 229 و ... . آیا میدانید ابوبکر و عمر در جنگ احد فرار کردند و عمر خودش میگفت (از ترس جان مانند بز از کوه بالا میرفتم)؟ الدرالمنثور ،ذیل آیه 155 آل عمران. جامع البیان عن تأویل آی القرآن، ج 4، ص 144، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 1، ص 529، جامع الاحادیث (الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر)، ج 14، ص 529 آیا میدانید عمر حکم تیمم که در قرآن آمده را بلد نبود؟ صحیح مسلم ك الطهارة باب التیمم ج 1 / 193، صحیح البخاری ج 1 / 87، سنن أبى داود ج 1 / 53، سنن ابن ماجة ج 1 / 200، مسند أحمد ج 4 / 265، سنن النسائی ج 1 / 59 و 61، سنن البیهقى ج 1 / 209، آیا میدانید 12 سال طول کشید تا عمر سوره بقره را یاد گرفت و برای این کار قربانی داد؟ شعب الإیمان، ج2، ص1954. الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص40، تاریخ مدینة دمشق ج44، ص286، تاریخ الإسلام ج3، ص267، تنویر الحوالك ج1، ص162، الدر المنثور، ج1، ص54، شرح الزرقانی علی موطأ الإمام مالك، ج2، ص27، نظام الحكومة النبویة ج2، ص280، آیا میدانید این همه فقط مشت نمونه خروار از فضایل عمر است؟

دین الله 130+183مذهب اسلام 183+72کاملترین مذهب امامت72بدین ها=آدم داود هارون علی72 =255+130 دین الله =385شیعه 385یک مردمیخواهم باکلمه مذهب اسلام183 قلب مذهب183یگانه مذهب الله183+202 محمد علی=385شیعه385علی ولی الله ماه مذهب الله385 اهل دین حزب الله183قلب مذهب183دین ناب الله 183پیامبر و جانشینش و مذهبتان را ثابت کنیدبه ابجدامام کل مذهب183 مذهب اسلام183گنج دین الله 183یگانه مذهب الله183+202محمدعلی=385شیعه385پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 385شیعه 385فلسفه دین الله385جان دین مومن اسلام385اسلام پیامبر385فقط دین اسلام 385فلسفه دین الله385گنج دین الله محمد علی385امام کل مذهب محمد علی385 شیعه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385با آل قرآن385 شیعه385قلب مذهب محمد علی 385شیعه385 کلید مذهب الله 245علی110+135 فاطمه =245 به ابجد بهترین دین های الله یگانه مذهب اسلام شیعه 1447 - 1202 عمر ابوبکر عثمان = 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 منظور علی +فاطمه = 245 اسلامه حق 245 میباشد پیامبر خدا محمد مصطفی ( که درود خدا بر او باد) در روایتی فرمود:روزگاری خواهد آمد که دین خدا تکه تکه خواهد شد. سنت من در نزد آنان بدعت و بدعت در نزد آنان سنت باشدپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 عمر ابوبکر541 مجرمین بدین اسلام 541بدعت کنندگان 651 -110 دین الهی =541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541 اهله شر 541 مجرمین بدین اسلام541 عمر ابوبکر 541مرگ کافر541حیله گران اهل دین اسلامه541منافقان قرآن 673-132 اسلام =541 عمر ابوبکر541 ظالم971-430مقصر =541 عمر ابوبکر541 منافقان قرآن673-132 اسلام=541 عمر ابوبکر541 امام علی 110 دین الهی 110 ولی دین110 شخصیت های بزرگ در نزد آنها حیله گر خوانده می شوند و اشخاص حیله گر در نزد مردم، با شخصیت و وزین خوانده شوند .مومن در نزد آنان حقیر و بی مقدار می شود و فاسق به پیش آنها محترم و ارجمند باشد ، کودکانشان پلید و گستاخ و بی ادب و زنانشان بی باک و بی شرم و بی حیا شوند، پناه بردن به آنها خواری و اعتماد به آنان ذلت و درخواست چیزی از آنها نمودن، جامه درویشی به تن کردن و مایه بیچارگی و ننگ است .در آن هنگام خداوند ، آنان را از باران به هنگام، محروم سازد و در وقت نامناسب بر آنها ببارد فریب کاران مذهب 615-541= 74 عمر ابوبکر عثمان 74 منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر=74 اگر در جمع آنها باشی به تو دروغ گویند دروغ گوین1276-1202 سه خلیفه= 74 کج مذهب74 ابوبکر عمرعثمان 74والشجرتها الملعونه 74 ان من المجرمین منتقمون74 قرآن می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد ابجد74 ابوبکر عمر عثمان 74 کج مذهب 74 منافق اصلی مذاهبی 467-541=74 پیامبر فرمود غافل از اسلام و دستوراتش نباشید به ابجد غافل مذهب اسلام 1294-92 محمد = 1202 سه خلیفه همیشه غافل از دستورات اسلام بوده اند میباشد فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر= 74 فرقه ابجدابوبکر27+22عمر +25عثمان = 74 سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندکه پیامبر فرمود 73 فرقه آن در دوزخ جای دارند با بت پرستان دین اسلام 1312 -110 دین الهی = 1202 ابوبکر و عمر و عثمان1202فرقه آن اهل دوزخ خواهند بود 74غیر اولیاء الله74قاتل حضرت زهراء 74 اصل اولیاء شیطان 74به خائنان اصلی دین اسلام74خلفای ظالم دین اسلامی74کافر حزب شیطانی 74به کافر ملحد خبیث 74کافر قاصب دین الله 74دشمن اصلی کافر دین 74والشجرتها الملعونه74 مکر حیله فاسقان احمق 74کافر بناحق عالمی 74خطرناکترین دشمن اسلام 74مقصره شجره ملعونه74مقصره قاصب دین محمد 74 مقصره قاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74مقصره جماعت سقیفه74مقصره دشمن اصلی دین74مقصره مجرمین بدین 74 مقصره مجرمین الله 74شجره ملعون خبیثی74دشمن اصلی دینی 74 عمرابوبکرعثمان74مقصره خلیفه ناحقه 74والشجرتها الملعونه74کافرقاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74 مقصره شجره ملعونه74دشمن اصلی کافردین74مقصره شجره ملعونه 74منافق خبیث کافری74 بادشمن اصلی دین اسلامی74کافر بدبخت عالمی74کافردشمن اصلی دین74ان من المجرمین منتقمون74 شجره ملعون خبیثی74ان من المجرمین منتقمون74قرآن میفرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد74دشمن اصلی کافر دین74کافر دشمن اصلی دین74عمرابوبکرعثمان 74مکرحیله کافر74 ابوبکر عمر عثمان 74 ابجد صغیرشان میباشد به ابجد سبب اختلاف اهل دین 1276-1202 سه خلیفه = 74 ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد دین اسلام را 74 فرقه نمودندتروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 به ابجد مردان شیطان615 -541عمر ابوبکر=74عمر22+27 ابوبکر+25عثمان=74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن به ابجد ابوبکر عمر عثمان74 ان من المجرمین منتقمون74 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت حج نرفته ها اصلا" ناراحت نباشند گناه آنان به گردن آل سعود 171 میباشدآل سعود171+370 شیطان= 541 عمر ابوبکر541 جنایت کار 685- 144 اسلام =541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 به ابجد قوم فریب خورده 1253-51 مذهب = 1202 عمر ابوبکرعثمان 1202 تمرد کنندگان خبیس1316-114 سوره قرآن= 1202 پیامبر فرمود غافل از اسلام و دستوراتش نباشید به ابجد غافل مذهب اسلام 1294-92 محمد = 1202 سه خلیفه همیشه غافل از دستورات اسلام بوده اند میباشد 231یهودی دین اسلام 231 محسوب میشود231ابوبکر231یهودی دین اسلام231 خائنان 772 اسفل سافلین شیطان 772 فریب کاران بدین اسلامی772 خبیس اهل دین 772 تبهکار پلید اهل دین 772 منافق احمق کوردل ملحدی 772 یا خط ملحد دین ها 772خط پلید پلیده دین ها 772 خائنان 772 -541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231 به درک 231 اسفل = سافلین 231جایگاه بدترین مقام در دوزخ میباشد با اهل معاویه171 قوم یهود171 خبیس اهل دین772 منافق احمق کوردل ملحدی 772 خط پلید دین ها 772 خائنان 772 اشراردین ها772 -541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر به ابجد خائنان 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر= آشوبگران دینهای اسلام772 خیانت کاران اهل دین1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر رکب وبا= روبا چقدر انسان باید نامرد نادان ناروا بگه امام علی برای گرفتن فدک با همسرش کوثر قرآن رفتند ابوبکر رکب وبا گفت شاهدت کیه ابومکر مکار ترین نامرد تاریخ است به ابجداشرار دینها772خائنان772ستمکاران 772 آشوبگران دین های اسلام772-541عمر ابوبکر= ابوبکر 231نفاق231عصیان231 ابوبکر231منافق خبیثن1743- 1202سه خلیفه=541عمرابوبکر541 فتنه ها541ظالم971-430مقصر=541عمرابوبکر 541اشراردینها772-541= 231ابوبکر231راه دزدی 231نفاق231ابوبکر231عصیان231 ستمگران 772-541= 231 ابوبکر به ابجدسرکشای خائن1312 -110علی= 1202 ابوبکر231+310 عمر +661 عثمان=1202با قاصبه خلافت 1312-110علی =1202اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه قاصب 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد 1202ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشد ان من المجرمین منتقمون 1202به ابجد مفسد فی الارض ها 1312 - 110 دین الهی علی= 1202 سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 1202 خیانت کاران اهل دین1433-1202سه خلیفه= 231ابوبکر رکب وبا231 ابوبکر231نفاق231 عصیان231 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر=661عثمان661+310عمر=971ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر=1202میباشدپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 یعنی ظالم 971-430 مقصر = 541 فتنه ها 541 عمر و ابوبکر میباشند پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرید که همه آن شگفتیست وای بر عالمی که علم ابجد نداند همه قرآن به علم ریاضی نوشته شده فقط کمی حوصله عشق می خواهددروغگو 1216-14معصوم اهل بیت پیامبر=1202 ان من المجرمین منتقمون1202قرآن میفرمایدما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202 ابجدکبیرابوبکر231+310عمر+661 عثمان=1202بکافران محض1202 ارتش کفارخیانت کاران اهل دین 1433- 1202سه خلیفه=231 ابوبکر رکب وبا231 ابوبکر231نفاق 231عصیان231 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابجد سه خلیفه 1202 این آیه قرآن هم 1202 میباشد سوره سجده آیه 22 ابجد ابوبکر عمرعثمان میباشد 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202 پرتگاه منافقا 878-337 محمد علی فاطمه = 541 عمرابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی با پرتگاه اهل دین اسلام 851-541 عمر ابوبکر = 310 عمر ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان 661مردان رجس یا ابله پلید661عثمان661 -971 ظالم = 310 یامردان رجس ملحد 651 بله اسراف کاران 651 مردانه فاسده دینه اسلام 651-110دین الهی=541 فتنه ها 541 مکافات541عمرابوبکر541 اهله شر541 آفت کلی 541 آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 به ابجد توطعه شیطان 860-319 فلسفه دین = 231 ابوبکر رکب وبا یا آتش معرکه های شیطان 1433-1202 سه خلیفه = 231 نفاق 231 عصیان 231 ابوبکر 231 رکب وبا 231 توطعه شیطان بود یا فریب کاران بدین اسلام 772-541فتنه ها =231 ابوبکر با فریب کاران دین اسلامی 772-541= 231 ابوبکر به ابجد خائنان 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر بزرگترین خائنان بوده است به ابجد فریب کاران 563-541=22عمر22شیطان22ابابکر22 بدبختی22 دشمن اسلام 22 مقصر22 ملحد 22 لعنت 22 هذیان22عمر22 دیوانه تر از عمری در جهان وجود ندارد ببین اوضاع کشورهای عمری را عمر خود را تباه می کنند به ابجد فساد تباهی 563-541 عمر ابابکر= 22عمر ابابکر22 دشمن اسلام 22 مقصر22 بدبختی22 درآتشه 22دوزخه22 خَتَم‌َ اللَّه‌ُ عَلَى‌َ قُلُوبِهِم‌" . "خَتَم‌َ عَلَى‌َ سَمْعِه‌ِ وَ قَلْبِه‌؛(جاثيه‌،23) 3. "طَبَع‌َ اللَّه‌ُ عَلَي‌َ قُلُوبِهِم‌؛(توبه‌،93) . "كَذَ َلِكَ يَطْبَع‌ُ اللَّه‌ُ عَلَى‌َ قُلُوب‌ِ الْكَـَفِرِين‌َ ؛(اعراف‌،101) 5. "أَفَلاَ يَتَدَبَّرُون‌َ الْقُرْءَان‌َ أَم‌ْ عَلَى‌َ قُلُوب‌ٍ أَقْفَالُهَآ ؛(محمد،24) 6. "وَجَعَلْنَا عَلَى‌َ قُلُوبِهِم‌ْ أَكِنَّه‌ً أَن يَفْقَهُوه‌ُ وَفِي‌َّ ءَاذَانِهِم‌ْ وَقْرًا؛(انعام‌،25) . "كَلآ بَل‌ْ رَان‌َ عَلَى‌َ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُون‌َ ؛(مطففين‌،14) 8. "وَ قَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْف‌؛(بقره‌ و آنان كه كافر شدند و ايات ما را تكذيب كردند آنها آتش دوزخ و در ان جاودان و مخلدند . و آنجا بسيار بد منزلگاهي است - ايه ي 10 سوره ي تغابن - نهي شديد به خاطر بد فرجامي . به زودي آن جماعت شكست خورده و به جنگ پشت كنند - ايه ي 45 سوره ي قمر - سر انجام اين كار شكست وفرار است-نهي منکر310 کفری310منکر310 جهل عرب310 اباجهل در دین310 نیرنگ310 فاسق دینه310 عمر310حرامیان310 عمر310 به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 ان من المجرمین منتقمون 1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202 خط قرمزیه971 ظالم 971-430 مقصر=541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 به ابجد بدعت کنندگان651-110دین الهی=541 عمرابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمر ابوبکر541فتنه ها541دشمنه اسلامی 541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541 وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ ...سوره نساء آيه 117 و 118 ... و جز شيطان سرکش را نمی‌خوانند ؛ خدا لعنتش کند ... 12- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ .وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا سوره مائدة آيه 13پس به سزای پيمان‌ شکستنشان لعنتشان کرديم ...به ابجدلعنت22شیطان22 عمر22ابابکر 22بدبختی22مقصر22دشمن اسلام22عمر 22ابابکر22گنده لات22شرور22نابکارقلدر22منافقان22 مجرمان 22شیطان22عمر 22ابابکر22سست ایمان22گنده لات 22شرور22نابکار22قلدر22نابحقه22 ناخلفه22درآتشه 22دوزخه 22نابکار22دینها22دروغ22کلک22نیرنگ22 مکارا 22روباه22لواط22 ایدز22 فاحشه22تباهی22آلوده22 عمر22شیطان22 ابابکر 22 بدبختی 22ابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت و آرزوی خلافت را به گور برد گور به گور شد عمر هم ده سال بعد از دنیا رفت نمونه برداری کنید تمام لواط کاران بخاطر ایدز از دنیا رفته اندبه ابجدپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا میخیزند به ابجد فتنه ها 541 آلسعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر 541 پیمان شکن دینها541 به ابجد کودتا 431 +110 علی= 541 ابوبکر و عمر بر علیه علی مولای جهانکودتا نمودندبه ابجد کافران دین اسلام 553- 12 امام = 541 عمر ابوبکر541کافر پلید دین اسلام541 مجرمین بدین اسلام541عمر ابوبکر541فتنه ها541پیامبر فرمود بعدازمن فتنه ها بپاخیزندبه ابجدفتنه ها 541به ابجدظالم971-430 مقصر=541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541مرگ کافر541 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد کبیر سه خلیفه قاصب 1202 اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه قاصب 1202 ان من المجرمین منتقمون1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202 ارتش کفار1202 بکافران محض1202عمر ابوبکر عثمان 1202 سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدربه ابجد کبیر عمر310 منکر310نیرنگ310اباجهل در دین310 جهل عرب310 کفری310 فاسق دینه310 جاهل منافق310 ابله منافقا310سم ری310سامری قوم محمدعمرگاو بوود لعنتی بی پدربه ابجدمقصر430 +310عمر=740مقصرعمر 740مقصر430+231 ابوبکر=661عثمان مقصر430+541عمرابوبکر541 +430مقصر=971 ظالم971به دست می آیدبه ابجدستم کاران772-541عمر ابوبکر=231 ابوبکر231نفاق231 آشوبگر اسلامی651-110دین الهی= 541 عمر ابوبکر در دین الهی آشوبا بپا کردند آشوبگرانه اهل دین اسلامند851-541فتنه ها=310عمر به ابجد خائنان 772ستمکاران 772 آشوبگران دین های اسلام 772-541 عمر ابوبکر=231 ابوبکر231 منافق خبیثن1743-1202سه خلیفه=541عمر ابوبکر541فتنه ها541ظالم971- 430مقصر=541عمرابوبکر خائنان 772-541 عمر و ابوبکر=231 ابوبکر231 یهودی دین اسلام 231یا پلید قوم یهوده 231به درک231 اسفل- سافلین 231 ابوبکر 231احمق ملحد 231 نابحق دین ها 231 اهل بی مغز بدین 231ابوبکر 231با قاصبه دین الله 231 لانه جاسوسیه231 قاصب ابله 231 محکومان بدین 231ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 نفاق231بقاصب اهل231یا اهل مفسد 231 اهل نامرد 231 احمق ملحد231 محکومان بدین 231نابحق دین ها 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541 عمر ابوبکر=231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231با جاهلا نادان ملحد 231 عصیان231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231 به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه 231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی 231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231یهودی دین اسلام 231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231نابحق دین ها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق231 دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231یهودی دین اسلام2به ابجد علی 110 امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله110 علی 110 دین الهی110ولی دین110 امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110 ابوبکر دوسال بیشتر خلافت نکرد و از دنیا رفت 231 به درک 231 اسفل = سافلین 231 ابوبکر 231 نفاق231 عصیان 231 یهودی دین اسلام 231 یا پلید قوم یهوده 231 احمق ملحد 231 اهل دین کافران کوردل712 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342-171=171 آل سعود 171نااهلی دینی 171یاننگین171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171قوم یهود171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171کافران کوردل 612-541 عمرابوبکر=171 آل سعود 171 صدام یزیده 171 با اهل معاویه171 اسفل171 آل سعود 171قوم یهود 171 به درک 231 اسفل 171 سافلین 231 ابوبکر 231 یعنی آل سعود 171قوم یهود 171در بدترین درکات دوزخ نزد ارباب قاصب و شیطان صفتشان در قعر دوزخ جای دارند به درک اسفل سافلین 231 نفاق231عصیان231 ابوبکر231به درک231 اسفل سافلین 231 ابوبکر231 رکب وبا بخوان نام خلفاء بر عکس می فهمی حق با علی مولاء است

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.