نقد و بررسی یادگار زریران

  • 1392/11/12 - 20:47
شگفتی‌هایی از متن پهلوی یادگار زریران، اعتراف موبدان به خشونت‌ها، کشتارها و قتل عام مردم غیر زرتشتی، سنت ازدواج با محارم و ... همگی مسائلی هستند که در این متن کهن مشاهده می‌شود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ يادگار زريران‏ (Yatkar-i-Zariran) متنی است به زبان پهلوى و دربردارنده داستانی حماسى و مذهبى است، كه ظاهرا در حدود قرن پنجم یا ششم میلادی تدوين شده است. مشهور است که اين متن، برگرفته از منظومه‌ای مربوط به دوره‌ی اشكانيان، بر اساس منظومه‏‌اى در دوره هخامنشيان و گویای تاریخ سلسله‌ی اساطیری کیانیان است. موضوع كتاب جنگ‌های خونین ميان ايرانيان و تورانيان (یا خیئونان Khyaonas ) بر سر دين زرتشت مى‌باشد. گشتاسپ کیانی و درباریانش دین زرتشت را پذیرفتند و همین امر موجب خشم ارجاسب تورانی گردید. لذا نامه‌ای به گشتاسپ نوشت و او را از پذیرش دین دروغین بازداشت. لیکن گشتاسپ نپذیرفت و بر دین جدید اصرار ورزید و سبب شعله ور شدن آتش جنگ شد. (متون تاریخی و اساطیری گویای این هستند که این جنگ به تحریک زرتشت رخ داد.) پهلوان اين داستان زرير، برادر گشتاسب کیانی (پادشاه ایرانیان) است كه در جنگ، به دست فرستادگان ارجاسب (پادشاه تورانیان) كشته مى‏ شود، ولى پسر او بستور، انتقام خون پدر را می‌گیرد.[1] در این نبرد حواشی جالب توجهی نیز رخ می‌دهد در ادامه به برخی جزئیات این متن پلوی و حوادث جنگ اشاره خواهیم کرد. 

1. از مهم‌ّترین نکاتی که در این متن جلوه نمایی می‌کند، این است که گشتاسپ و اطرافیانش دین جدید را از اهورامزدا پذیرفتند.[2] گذشته از اینکه در متن اوستا (مخصوصاً گاتها و خرده اوستا) نیز فراوان به ستایش گشتاسب و درباریان وی (جاماسب و اسپندیار و ...) پرداخته شده است.[3] لذا می‌توان رفتارهای آنان را نمودی از تعالیم راستین آیین زرتشتی دانست.

2. از نکات جالب توجه در این جنگ خونین، تلاش گشتاسپ برای استفاده از کودکان در جنگ است. در این متن پهلوی آمده است که گشتاسپ دستور داد تا همه‌ی افراد از ده ساله تا هشتاد ساله باید در این جنگ شرکت کنند و هرکس به جنگ نیاید به دار آویخته خواهد شد.[4]

3. در این متن پهلوی آمده است که جاماسپ به قدری دانا بود که اگر ده روز باران می‌بارید، وی حساب قطرات باریده شده را نیز می‌دانست و حتی از آینده نیز خبر می‌داد.[5]بر همین اساس گشتاسپ به جاماسپ دستور داد تا حوادث جنگ را پیش بینی کند. جاماسپ نیز از گشتاسپ امان گرفت تا اگر حقیقت را گفت، کشته نشود! گشتاسپ نیز قسم یاد کرد که وی را امان دهد. وقتی جاماسپ اتفاقات جنگ را پیش بینی کرد که در این نبرد بیست و سه تن از نزدیکان تو کشته خواهند شد،[6] گشتاسپ از شنیدن این سخن خشمگین شده؛ با گرز و شمشیر به سمت جاماسپ حمله کرد و به مادر او ناسزا گفت! لیکن ناگهان یاد قَسَمی که یاد کرده بود، افتاد و گفت که اگر قسم نخورده بودم سرت را از بدن جدا می‌کردم! [7] گشتاسپ از شنیدن این پیشگویی در غم و اندوه بود که اطرافیانش ( فرزندان و برادران و ...) رسیدند و هر یک به گشتاسپ وعده دادند که خیونان را قتل عام کنند. زریر نیز وعده کرد که من پانزده بیور ( یکصد و پنجاه هزار) خیونی را می کشم.[8] اسفندیار پسر گشتاسپ نیز عهد بست که هیچ خیونی را زنده نگذارد.[9]

4. در این متن پهلوی آمده است که هوتُس هم زنِ گشتاسپ بود و هم خواهر وی. این یعنی رسم ازداج با محارم از زمان زرتشت در میان زرتشتیان وجود داشته است.[10]

5. وقتی زریر (پهلوان مؤمن زرتشتی) به نبرد رفت، با هر حرکت شمشیرش بیست نفر را می‌کشت. بنابر متن، هرگاه تنشه یا گرسنه می‌شد با ریختن خون خیون‌ها سیر می‌شد و دلشاد!. [11]

6. بنابر این متن ارجاسپ دوازده بیور بیور سرباز داشت. [12]  اما اسفندیار (که در اوستا فراوان ستوده شده) همه‌ی این دوازده بیو بیور را کشت. [13] و البته اسفندیار فقط ارجاسب را زنده گذاشت! یک دست, یک پا و یک گوش او را برید و یک چشمش راکور کرد و او را سوار بر خر دنب بریده‌ای به شهرش فرستاد! [14] جالب تر اینکه در انتهای این متن نویسنده می‌گوید: «همه شاهزادگان، گوان ، جنگجویان را جایی مرفه باشد در بهشت روشن در روشنی بی‌کران گه جایگاه ورجاوندان است.» دقت کنیم که این حادثه در اوستا و شاهنامه نیز بیان شده است که نیازمند مبحثی مجزا و مفصل است. [15]

پیرامون یادگار زریرانف پژوهش های مختلفی از پژوهشگران ارائه شده است. از جمله امیل بِنوِنیست (E. Benveniste) در پژوهشی با عنوان Le Memorial de Zarer، جیوانجی جمشیدجی مُدی (Jivanji Jamshidji Modi) در پژوهشی با عنوان Aiyadgar i Zariran ، تئودور نولدکه (Theodor Noldke) در پژوهشی با عنوان Persische Studien : Ayatkar i Zareran،و ده ها ترجمه و پژوهش دیگر در این زمینه...

پی نوشت :

[1]. جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا، متون پهلوی، گزارش سعید عریان، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول 1371، ص 15 و 16 و 49-63
عباس قدیانی، فرهنگ جامع تاريخ ايران، ‏انتشارات آرون،‏ تهران، چاپ ششم‏ 1387، ج ‏2 ، ص 859
[2]. جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا، متون پهلوی، گزارش سعید عریان، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول 1371، ص 49 - 50 ، بند 1 و 18 
[3]. گاتها، ترجمه موبد رستم شهزادی، هات 46 بند 14 ؛ هات 51 بند 16 و ... ؛ همچنین : خرده اوستا به ترجمه موبد اردشیر آذرگشسب،  همازور فروردینگان، ص 160 و ...
[4].  جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا، متون پهلوی، گزارش سعید عریان، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول 1371، ص 51 ، بند 24 - 25
[5]. همان ، ص 52 ، بند 36 - 39
[6]. همان ، ص 53 - 54 ، بند 40 - 49
[7]. همان ، ص 54 ، بند 51 - 52 
[8]. بیور یعنی ده هزار. پس پانزده بیور یعنی یکصد و پنجاه هزار نفر. نگاه کنید به خرده اوستا به ترجمه موبد اردشیر آذرگشسب، ص 179، ترجمه ی پتت 
[9]. جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا، متون پهلوی، گزارش سعید عریان، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول 1371، ص 55 ، بند 55 - 61  
[10]. همان ، ص 56 ، بند 68 
[11]. همان ، ص 56 ، بند 70 
[12]. همان ، ص 56 ، بند 69 
[13]. همان ، ص 62 ، بند 112
[14]. همان ، ص 62 ، بند 113  
[15]. نگاه کنید به مقاله «جنایات اشَوَنان زرتشتی در تازش به ترکستان» 
[16]. محمدتقی بهار، یادگار زریران، 

تولیدی

دیدگاه‌ها

جالبه ها : ۲. از نکات جالب توجه در این جنگ خونین، تلاش گشتاسپ برای استفاده از کودکان در جنگ است. در این متن پهلوی آمده است که گشتاسپ دستور داد تا همه‌ی افراد از ده ساله تا هشتاد ساله باید در این جنگ شرکت کنند و هرکس به جنگ نیاید به دار آویخته خواهد شد.[۴]

اینم جالب بود : بنابر این متن ارجاسپ دوازده بیور بیور سرباز داشت. [۱۲] اما اسفندیار (که در اوستا فراوان ستوده شده) همه‌ی این دوازده بیو بیور را کشت. [۱۳] هر بیور یعنی ده هزار نفر درسته ؟ پس دوازده بیور بیور یعنی چند میلیون نفر ! اسفندیار چند میلیون نفر رو به خاطر اینکه زرتشتی نبودن کشت! تا حالا نشنیده بودم

۴. در این متن پهلوی آمده است که هوتُس هم زنِ گشتاسپ بود و هم خواهر وی. این یعنی رسم ازداج با محارم از زمان زرتشت در میان زرتشتیان وجود داشته است. اینم خیلی عجیبه. یعنی از همون موقع هم این قضیه وجود داشت. حالا واسه چی موبدا میگن ما ازدواج با محارم نداشتیم؟

براي اينكه اين هوتس با اون هوتس زمين تا آسمون فرق داره جناب

یزدان دخت معلومه که کورش پرست هستی چون نطفه کورش پرستها با دروغ و کثافتکاری بسته شده ! هوتس هم خواهر گشتاسپ بود هم زنش. این سند از سایت جهانی آرشیو اوستا هست. که هم ترجمه های اوستا هم ترجمه های متون پهلوی درش وجود داره: http://www.avesta.org/mp/zarir.htm یند 68 رو ببین نوشته : Then King Kae Vishtasp said: "Although the sons and brothers and family-chiefs of myself, who am King Kae Vishtasp, and those of Hutosh, who is like a sister to me and who is my wife, and from whom about thirty sons and daughters are born to me, are to be killed, I will not forsake this holy Mazdayasnian religion, since I have received it from Ohrmazd." مخصوصا اونجایی که میگه اشاره میکنه : and those of Hutosh, who is like a sister to me and who is my wife یعنی آن هوتس کسی که عنوان خواهر مرا دارد و زن من است. از این واضحتر میخای؟

سلام.من فقط یک سوال داشتم.who is like a sister to meیعنی ”عنوان خواهر مرا دارد” یا یعنی ”مثل خواهر منه”؟ امیدوارم متوجه باشید که تغییر در ترجمه یا ترجمه اشتباه نه تنها به شما در اثبات هدفتون کمکی نمیکنه بلکه برعکس باعث بی اعتمادی به حرفاتون هم میشه.

سلام لیلا گرامی؛ رندان غربی در این جور موارد، سعی در توجیه و کاستن از بار معنایی عبارات دارند. اسکن از متن کتاب را در اینجا ببینید: [http://www.adyannet.com/fa/news/22591]

ادامه از قبل: در متن پهلوی نیز آمده است: «... ای مَن کَی ویشتاسپ شا اود آن اِز ای هوتُس ای م خُوَه اود زَن.» یعنی همین که در ترجمه آمده است. هوتس هم خواهر و هم زن من است...

ازدواج خواهر و برادر تا یه زمانی شرعی بوده مثل اینکه فرزندان حضرت آدم با هم ازدواج کردند و نسل بشر از پسران و دختران حضرت آدمه ها!... یا مثله ازدواج با دو خواهر هم زمان که حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام با دو خواهر ازدواج کردند اما از یه تاریخی که نمی دونم کی بوده حکم جدید اومده و حکم های قبلی فسخ شده اند... مثل ممنوعیت شکار و ماهیگری در روز شنبه برای قوم پیامبر کش یهود که حضرت عیسی روح الله سلام الله علیه این احکام رو لغو کردند.. اما اینکه قوانینی داشته اند و حالا اونها رو انکار می کنند نشان از تحریفی و غیرقابل اعتماد بودن این دینه...

دست شما درد نکنه که حق رو میگید.

اما به عده متعصبانه از قبول حقیقت دوری میکنن

چه باحال بود

برای خواب‌آلودگان هیچ چیز عذاب‌آورتر از یک چراغ روشن نیست. نوشته های شما بدجوری خواب آلودگان را عذاب می دهد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یه مشت آدم پست و نادون تو آرزوی بازگشت به دوره ی زرتشت و گشتاسپ و دیگر جنایتکاران هستند. به حال این افراد باید تأسف خورد.

علی و محمد و عمر و عثمان و سعد وقاس کمتر کشتن؟ حتما جمعیت اینهمه نبوده. البته این داستان سالها پس از درگذشت زردشت است.

سلام گرامی؛ پیامبر در طول 23 سال نبوت، در جنگهایی که به ایشان تحمیل شد کمتر از 1200-1300 نفر از دشمنان متکبر و جاهل خود را کشتند. حضرت علی هم آغازگر هیچ جنگی نبودند. سلام خدا بر محمد رسول الله و علی بن ابیطالب.

مطمئن باش که زرتشت و گشتاسپ بیشتر از چنگیز مغول خون ریختن و چنگیز مغول بیشتر از سعد بن ابی وقاص (رض) . در زمان خود زرتشت جنگ با خیونها رخ داد و میلیونها نفر کشته شدن. تازه وقتی که گشتاسپ خواست به زرتشت ایمان بیاره بهش گفت که من تا حالا کلی آدم قتل عام کردم. زرتشت بهش گفت ایرادی نداره ! اونها حقشون بود قتل عام بشن (تو کتاب اسطوره زندگی زرتشت نوشته ژاله آموزگار و احمد تفضلی)

چرا چرند ميگي؟! من اين كتاب رو زير و رو كردم چنين خرعبلي را نيافتم... صفحه و سال انتشار لطفا... ببين جناب واضحه كه با دهن سگ دريا نجس نميشه پس هر قدر دوست داري دست و پا بزن... برو تو قرآن جواب اون آيه هاي كذايي رو كه فرمان ميده گردن بزن و فلان رو جمع كن بعد بيا براي ديگران لجن نامه بنويس

ایران دخت قلابی (صهیون دخت واقعی) چرند نگو. من یقین دارم که یا اصلا کتاب رو نخوندی یا بدون دقت خوندی. با سند بهت ثابت میکنم که یا دروغگو هستی یا بی دقت. در هر صورت بهتره که دهنت رو ببندی و خزعبلات سر هم نکنی. متن عبارتش اینجوره: زرتشت از گشتاسپ می‌خواهد که ایمان بیاورد. اما گشتاسپ می‌گوید که من در کارزارها 28 هزار نفر را کشته‌ام! از همین روی گناهکاری من چنان است که پذیرش دین برای روانم سودی ندارد. زرتشت پاسخ داد: «در کشتن آنان تو را هیچ‌گونه گناهی نیست، چون آنان گرگ‌زادگان بودند، تو را نیک باد که آنان را کشتی» (سند: ژاله آموزگار، و احمد تفضّلی، اسطوره زندگی زردشت، تهران: نشر چشمه، 1386، ص 147-148

ادامه. تازه از نسخه کتابسرای بابل چاپ 1370 هم اسکن برات میفرستم حالت جا بیاد . از این به بعد به جای لجن نامه نوشتن مطالعه کن. این لینک اسکن: http://www.adyannet.com/fa/news/20519

دوستان چند نفر از شما این کتاب رو خوندین؟ اون قسمت که گفته شد در متن ذکر شده هوتس هم زن و هم خواهر گشتاسپ بوده در کجای کتاب اومده؟ و این رو هم مد نظر داشته باشین که مرجع این کتاب داستان هایی بوده که قرن ها سینه به سینه نقل شده و بعد ها به رشته تحریر دراومده و شاید بار ها متن اون کم و زیاد شده باشه و حتی اون داستانی که سینه به سینه نقل شده بر اساس یک سری افسانهای شرقی بود پس واقعا مرجع قابل استنادی برای اظهار نظر و حکم دادن راجب یک دین و یک سری اشخاص تاریخی نیست.این کتاب حتی نویسنده مشخصی نداره.

سلام گرامی؛ هوتس هم زن و هم خواهر گشتاسپ بود. این گفتار در این سند آمده است: [جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا، متون پهلوی، گزارش سعید عریان، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول ۱۳۷۱، ص ۵۶ ، بند ۶۸] توجه داشته باشید که کتاب یادگار زریران به همراه دیگر متون زرتشتی در مجموعه ای تحت عنوان «متون پهلوی» توسط یک موبد زرتشتی به نام جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا گردآوری شد. در بند 68 از یادگار زریران به این نکته اشاره شده است.

اما اینکه یادگار زریران معتبر است یا نه... فرمودید که این وقایع سینه به سینه منتقل میشد. بله درست است. چون موبدان زرتشتی خط را مخلوق اهریمن میدانستند (اسناد موجود). برای همین تأکید داشتند که تعالیم دینی باید شفاهی منتقل شود. بعدها که این دیدگاه ها را کنار گذاشتند شروع به نوشتن اوستا کردند. سند یادگار زریران دقیقاً مانند اوستا است. نویسنده (یا نویسندگانِ) خاص اوستا هم مشخص نیستند. ازدواج با محارم حتی در اوستای ساسانی هم آمده بود. در کتاب دینکرت که مهمترین متن زرتشتی در تفسیر و شرح اوستا است هم آمده است. (اسناد موجود است). با تشکر از شما.

دوستان عزیز. نکته سنجی های شما از این کتاب اساطیری و حماسی برای تبیین دین زردشتی خطا است. اساطیر یک ملت بر مقتضای زمانه هزاران سال پیش بوجود آمده و البته رگ های این اسطوره ها در ذهن یک ایرانی چه مسلمان، چه زردشتی؛ چه معتقد به هر دین دیگر باقی مانده است. بهتر بود شما متن یادگار زریران را می آوردید تا دوستان ابتدا با خود متن و سپس باگلچین هایتان البته نکات جالب! آشنا می شدند. اگر شما می توانید یک شخصیت اسطوره ای مانند رستم را به خاطر کشتارش مورد هجو و نکوهش قرار دهید، می توانید اسفندیار را هم به همان چوپ بزنید. تعریف از کودک در یک دو قرن اخیر معنا یافته است. در گدشته بچه ها باید از همان سنین کودکی راه و رسم بزرگ سالی را می آموختند. در جامعه اسطوره ای پیشدادیان یک فرد ده ساله کودک محسوب نمی شد. همان طور که در عهد پیامبر یک دختر ده ساله دختربچه به شمار نمی رفت و به عنوان یک بانو به عقد مردی در می آمد. در مورد ازدواج خویتوکدس به معنای ازدواج با نزدیکان یا محارم مورخان و اسطوره شناسان به قطع در این مورد اظهار نظر نکرده اند. برخی گمانشان ازدواج با نزدیکان است که تا همین الان این تفکر تحت عنوان عقد دختر عمو و پسرعمو در آسمان بسته شده در ذهن ایرانی رسوب کرده است. اینکه هوتوس خواهر و همسر گشتاسب است بر اساس منابع سلامی بیان شده. منابعی چون طبری ، افرادی بدون شناخت عمیق از سنت زردشتی! در یادگار زریران زبان شناسان در خوانش این لغت شک دارند. برخی معنای tih تهی را هوتوس و برخی سپید آورده اند که هوتوس به عنوان همسر گشتاسب در متن معنا ندارد. دوستان گرامی این یک متن حماسی دینی است. و به طبع دارای ویژگی های خاص خود سبک است که یکی از آنان اغراق است. این متن ادبی زیبا تاریخ ادبیات ما را پر بارتر نموده است. برای دوستان جویای حقیقت توصیه می کنم با ذهنی آزاد به دنبال حقیقت بروند نه با چند گلچین!

جناب «علاقه مند به اساطیر» گرامی؛ با بخشی از سخنان شما موافق هستم، لیکن پیرامون مابقی سخنان شما نکاتی به ذهنم رسید که می‌گویم. [1].آنچه از یادگار زریران گفته شد، مبتنی بر حقایقی است که در اوستا تأیید شده است، لذا نمی‌توان با برچسب اسطوره آن را نادیده گرفت و از دور «حقیقت» خارج نمود. [2].اینکه فرمودید: «بهتر بود شما متن یادگار زریران را می آوردید تا دوستان ابتدا با خود متن و سپس باگلچین هایتان البته نکات جالب» سخنی است که امکان پذیر نیست. ما موظف هستیم، مخاطب را به منبع اصلی راجاع دهیم که چنین کردیم (در قسمت پی‌نوشت). و سپس به اهمّ مطالب (مهم‌ترین مطالب قابل ذکر) اشاره کردیم. [3].پیرامون ازدواج با محارم، این مسئله ای است که امروزه هیچ کس جز افراد متعصب در آن تردیدی ندارند. اسناد زرتشتی و غیر زرتشتی آنقدر زیاد است که جای تردید نمی‌گذارد که چنین ازدواجی وجود داشت.

و نیز گرامی؛ نام هوتس در یادگار زریران به صورت hutos آمده است، نه tih (نگاه کنید به بند 19 از یادگار زریران). بنده نیز به همه عزیزان توصیه می‌کنم که اسناد مکتوب در پی‌نوشت را ملاحظه بفرمایند. برای دوستان جویای حقیقت توصیه می کنم با ذهنی آزاد به دنبال حقیقت بروند.

تو قران اومده که برای هر قومی به زبان اون قوم پیامبر و کتاب فرستادیم پس نتیجه میگیریم که زرتشت فرستاده ی خداست و برای ایرانی ها آمده حالا اگه شما مشکلی با مبانی و دین زرتشت دارید و اون رو نمی پذیرید مشکل خودتونه از این گذشته چجوریه که وقتی داعشی ها و وهابی ها حکم هایی علیه شیعه ها و ... میدن و شیعیان رو کافر و مرتد میدونند و میگید اونها اسلام رو تحریف کردند ولی رفتار همه ی زرتشتی ها رو به حساب تعالیم زرتشت میذارید و میگید همه ی زرتشتی ها اینجوری هستند و تو دینشون اینجوری گفته؟

1. آیا شما قرآن را قبول دارید که برای اندیشه خود از آن سند می‌آورید؟ 2. به زبان هر قومی پیامبری فرستاده شد، اما همین قرآن میگوید که پیامبر آخرالزمان محمد (ص) مبعوث بر همه جهان است (للعالمین: یعنی برای همه جهانیان). چون ایشان خاتم انبیاء هستند. 3. زرتشت در ناحیه‌ای حوالی بلخ زندگی میکرد که امروزه در افغانستان و نزدیک مرز تاجیکستان است. با منطق شما او باید پیامبر افغانستان باشد، نه ایران. اگر ایران و افغانستان در گذشته یک قلمرو بودند ولی امروزه دیگر نیستند. پس شما امروز نمیتوانید از این حُقه استفاده کنید. زرتشت پیامبر افغانستان است. نه ایران. 4. باستانگرایان اگر از متن یادگار زریران و متون مشابه اعلام برائت کنند ما نیز آن را به ایشان نسبت نخواهیم داد.

سلام؛ نقد این سایت و نیز نظرات شما را خواندم.باید یادآور شوم که آنچه در بررسی ها و نظرات مورد توجه نبوده چیزی جز عقل تاریخی نیست. هر موضوعی را باید با توجه به زمان خود بررسی کرد.گرچه همواره برای حفظ دین و سیاست باید خون ها ریخته شود اما به کتاب یادگار زریران به عنوان جزیی از تاریخ کشور خود بنگرید نه به عنوان ابزاری برای ایجاد مخالفت و هرج و مرج.بازگشت به گذشته تهدید بزرگی برای همگان است.هویت خود را حفظ کنید تاریخ خود را حفظ کنید و نیز دین خود را که اکنون اسلام است. این دو هیچ تضادی با هم ندارند. چراکه شما یک ایرانی مسلمان هستید.یعنی حفظ تاریخ و هویت در کنار دین.اگرچه نقد این کتاب خود بحث مفصلی می طلبد.

با درود و مهر بر هم ميهنان” اين همه تندي و ناشكيبايي در بررسي يك داستان چند هزار ساله درخور فرهيختگان نيست.با اين روش هيچ ديني‘رو سفيد ‘بيرون نمياد.هنوز هم تكليف هويت مادر فرزندان هابيل و قابيل آشكار نشده. پس بهتره آموزه هاي آيينها رو بايد ارزش يابي كرد. دين زرتشت بر سه پايه -گفتار نيك -كردار نيك-پندار نيك وبر روي بستري از خرد گرايي استوار شده كه اگر همه دين و آيينهاي سراسر جهان را بر روي هم گردآوري كنيم چيزي براي افزودن بيشتر از اين سه ندارند.نمي گم زرتشت ي بشيم ولي ببينيد مابه كمك آموزه هاي اين دين مردمي راستگو - درستكار -نيك انديش داشتيم كه هزار سال بر شرق جهان فرمانروايي كردند.خردمند باشيم به نياكان و گذشته خود تنها به ديده پندآموزي بنگريم نه با كينه و سرخوردگي و نه با غرور . نيا را همي بود آيين و كيش پرستيدن ايزدي بود پيش نگويي كه آتش پرستان بودند پرستنده ي پاك يزدان بودند در آنگه بودي آتش خوب رنگ چو مر تازيان راست مهراب سنگ (خردمند داناي توس: فردوسي)

شهر وند ميهن گرامی؛ 1. با منطق شما باید باب هر گونه مطالعه و نقد و بررسی را بست. 2. آیا شما در مواجهه با کسانی که علیه اسلام هجمه‌های ناجوانمردانه صورت می‌دهند، همینگونه رفتار میکنید؟ یا در آن هنگام موضع شما متفاوت است؟ 3. درباره هابیل و قابیل، ما معتقدیم شریعت الهی از آن زمان تا امروز یک سیر تکاملی طی کرده است. اما رفتار زرتشت و گشتاسپ را می‌توان نامربوط -و بی‌ربط- به آیین زرتشتی دانست؟ 4. اینکه میگویید زرتشتیگری بر 3 پایه گفتار نیک و اندیشه نیک و کردار نیک است، ادعا است. هیچ کس نمیگوید من بدم... تفاوت در معنی و مصداق این موارد است. مثلا در اوستا، کشتن مورچه‌ها کردار نیک شمرده شده است. چون مورچه موجودی اهریمنی پنداشته می‌شود (اندیشه نیک؟!) و اینکه میگویید «ما به كمك آموزه‌های اين دين، مردمی راستگو، درستكار و نيك انديش داشتيم...» ادعاست. اگر قرار باشد هر کس از خود تعریف کند که مشخص است وضع چگونه خواهد بود. ایرانیان نیز مانند هر قوم دیگر، ایرادها و زشتی‌هایی (در کنار خوبی‌ها) داشتند.

باستان گرا های ضد دین بی شرف ، پیامبر اعظم رو به خاطر کشتن چند پیمان شکن وحشی، مورد توهین قرار میدن. حالا من اگه بگم زرتشت قاتل خونخوار کثیف حق دارم یا ندارم ؟!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نمیگم. چون فحش رو با فحش جواب نمیدم. ولی باستان گراها باید اول به خودشون یه سوزن بزنن بعد درباره دیگران قضاوت کنن

داستان شهادت عباس علمدار از گرامی کردار که از اون در یادگار نام برده شده است کپی شده است گرامی در جنگ با دشمنان یک دستش را از دست داد با دست دیگر علم را گرفت دست دیگرش را هم که از دست داد با دندان درفش را نگاه داشت مانند ابولفضل عباس که احتملا بعد ها توسط روضه خوانها کپی شده

لطفاً سند مربوط به گرامی را ارائه کنید. در کدام بند؟ ضمن اینکه وقوع دو حادثه در دو نقطه متفاوت از کره زمین و در دو زمان متفاوت و در دد حالت متفاوت دلیل بر این نمی‌شود که یکی از دیگری کپی شده باشد.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.