رد الوهیت مسیح

  • 1402/02/20 - 16:41
یکی از دلایلی که مسیحیان برای اثبات الوهیت مسیح می آورند، زنده کردن مردگان توسط ایشان است؛ چرا که در عهد قدیم زنده کردن مردگان، کار خدا دانسته شده است. این در حالی است که در کتاب مقدس انبیای دیگری هم این کار را کرده اند. کتاب مقدس مسیحیان خود شهادت می دهد که این معجزات به امر الهی است و افراد قدرتی جدای از قدرت الهی ندارند.
عیسی مسیح

.

پایگاه جامع فرق، ادیان ومذاهب_ مسیحیان معتقدند عیسی مسیح با گفتن «همچنان‌كه پدر مردگان را برمی‌خیزاند و زنده می‌كند، پسر نیز هر که را می‌خواهد، زنده می‌كند» (یوحنّا، ۵: ۲۱)، تمام شک و تردید‌ها را در مورد خود برطرف می‌كند، اما عهد قدیم به روشنی تعلیم می‌دهد که تنها خدا می‌تواند زندگی ببخشد (اول سموئیل، ۲: ۶)». مسیح در طول زندگانی خود، سه نفر از مردگان را زندگی بخشید: دختر یایروس (مرقس، ۵: ۲۱ ـ ۴۳)، پسر یگانة بیوه زن (لوقا، ۷: ۱۱ ـ ۱۷) و ایلعازر، برادر مریم مجدلیه (یوحنّا، ۱۱: ۱۷ ـ ۴۴)

پاسخ
ایلیا مرده زنده می‌کرد
این در حالی است که سال‌ها قبل از مسیح، انبیای بزرگ الهی مانند ایلیا، حِزقیال و اِلیَشَع به مردگان حیات می‌بخشیدند و آن‌ها را زنده می‌کردند. در زمان حیات پیامبری به نام ایلیا، وی مهمان پیرزنی شد. در این هنگام، تنها فرزند جوان پیرزن از دنیا رفت. کتاب مقدس می‌نویسد: «ایلیا نزد خداوند استغاثه کرد و گفت‌: ای یَهُوَه‌، خدای من‌، آیا به بیوه‌ زنی نیز كه من نزد او مأوا گزیده‌ام‌، بلا رساندی و پسر او را كشتی‌؟ آن گاه خویشتن را سه مرتبه بر پسر دراز كرد و نزد خداوند استغاثه کرد و گفت‌: ای یَهُوَه‌، خدای من‌، مسئلت دارم كه جان این پسر به وی برگردد. و خداوند آواز ایلیّا را اجابت کرد و جان پسر به وی برگشت كه زنده شد. و ایلیّا، پسر را گرفت و او را از بالاخانه به خانه به زیر آورد و به مادرش سپرد و ایلیّا گفت‌: ببین كه پسرت زنده است‌! پس آن زن به ایلیّا گفت‌: الان از این دانستم كه تو مرد خدا هستی و كلام خداوند در دهان تو راست است‌» (اول پادشاهان، ۱۷: ۲۰ ـ ۲۴)

الیشع مرده زنده می‌کرد؛
یکی دیگر از افرادی که مردگان را زندگانی بخشید، الیشع، شاگرد و جانشین ایلیاى نبى است. روزی وارد خانه زنی شد که طفل زن در بستر مرده بود. الیشع در را بست و دست خود را روی طفل گذارد. گوشت پسر گرم شد، هفت مرتبه عطسه کرد و چشمانش باز شد و زنده شد. (دوم پادشاهان، ۴: ۳۰ ـ ۳۵)

حزقیال مرده زنده می‌کرد؛
حزقیال نیز در مکاشفه‌ای، هزاران استخوان پوسیده را گوشت و پوست بخشید و آن‌ها را حیات داد تا دوباره زنده شوند. کتاب مقدس در این باره به نقل از حزقیال می‌نویسد: «پس مرا فرمود: بر این استخوان‌ها نبو‌ّت کن و به این‌ها بگو:‌ ای استخوان‌های خشك، كلام یَهُوَه را بشنوید! ... پس من چنان‌كه مأمور شدم، نبو‌ّت كردم و چون نبو‌ّت کردم، آوازی مسموع گردید. و اینك تزلزلی واقع شد و استخوان‌ها به یكدیگر یعنی هر استخوانی به استخوانش نزدیك شد و نگریستم و اینك پیه‌ها و گوشت به آن‌ها برآمد و پوست آن‌ها را از بالا پوشانید، اما در آن‌ها روح نبود. پس او مرا گفت: بر روح نبو‌ّت کن!‌ای پسر انسان، بر روح نبو‌ّت كن و بگو: سلطان تعالی، یَهُوَه چنین می‌فرماید كه‌ای روح، از باد‌های اربع بیا و به این كشتگان بدم تا ‌ایشان زنده شوند. پس چنان‌كه مرا امر فرمود، نبو‌ّت کردم. و روح به آن‌ها داخل شد و آن‌ها زنده گشتند و بر پای‌های خود، لشكر بی‌نهایت عظیمی‌ایستادند.» (حزقیال، ۳۷: ۴ ـ ۱۰) اگر زنده کردن مردگان دلیلی بر الوهیت معجزه‌گر است، می‌بایست ایلیا و الیشع و حزقیال را نیز جزء خدایان دانست.

عیسی با قدرت خدا مرده زنده می‌کرد و از خود هیچ قدرتی ندارد؛
اما وقتی که دقیق‌تر کتاب مقدس را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می‌شویم همه کسانی که معجزه انجام دادند و مردگان را حیات بخشیدند به قدرت الهی این کار را انجام دادند. در کتاب مقدس نیز، مسیح از خود هیچ‌گونه قدرتی ندارد و همه اعمال و معجزاتی كه انجام می‌دهد، به مدد قدرت پدر آسمانی است. عیسی (علیه‌السلام) دقیقاً به شاگردانش توضیح می‌دهد: «به راستی، به راستی، به شما می‌گویم كه پسر هیچ‌كاری را نمی‌تواند از پیش خودش انجام دهد، بلكه می‌بیند هر چه كه پدر كرد، او هم همان كار را می‌كند.» (یوحنّا، ۵: ۱۹) پطرس نیز با صراحت اعلام می‌كند معجزات مسیح توسط خدا، ولی به دستان مسیح صورت گرفته است: «ای پسر اسرائیل، این كلام را بشنوید: عیسی ناصری، مردی بود كه خدا او را به‌وسیله معجزات و عجایب و علاماتی كه بر دستان او در میان شما جاری ساخت و شما آن‌ها را می‌دانید، تأیید كرد.» (اعمال رسولان، ۲: ۲۲) نتیجه اینکه گرچه مسیح مرده زنده کرد اما انبیای دیگری نیز این کار را کردند و طبق نص کتاب مقدس، همه این معجزات با قدرت خدا انجام شده.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.