مسیحیت تبشیری

04/18/1403 - 07:53

بسیاری از کشیشان برای فریب مخاطب می گویند: خدای اسلام خدای ترس و خدای مسیحیت خدای عشق است؛ پاسخ توسط کشیش مسیحی! ...

04/01/1403 - 09:05

عهد جدید، عیسی مسیح را پنج بار بنده خدا خطاب کرده؛ نمونه: «این است بنده من که او را برگزیده‌ام. او محبوب من است و مایه شادی من.»(متی 12:18) نمونه‌های دیگه: لوقا 2:29؛ اعمال 3:13؛ اعمال4:27.

03/08/1403 - 10:00

کشیش تبشیری مدعی است که مسلمانان ورودشان به اسلام با دروغ است چون می گویند: « شهادت می دهم خدا یکی است» اما خدا را نمی بینند و انسان تا چیزی را نبیند نمی تواند در موردش سخن بگوید! ...

03/07/1403 - 12:04

انحرافات کشیشان مسیحی .... 

02/16/1403 - 11:57

کشیش مسیحی مدعی است مسیحیت با صلح و عشق گسترش پیدا کرد؛ اما منابع مسیحی خلاف این ادعا را بیان می کنند. امپراطور تئودوسیوس دستور داد هرکس برای بت‌ها قربانی کند، مجازات خواهد شد و هر آیینی غیر از مسیحیت را ممنوع اعلام کرد.

02/13/1403 - 08:56

کشیش سیامک زرگری مدعی است در ایران اجازه هیچ گونه تجمع افراد وجود ندارد و این به‌خاطریک روح به نام دیابولوس است! ظاهراً او در مورد ایرانی دیگر صحبت می‌کند! ....

02/13/1403 - 08:53

سیلی شدید یک حاخام به موعظه‌گر مسیحی .

02/02/1403 - 08:33

فارغ از صحت یا کذب ادعای این کشیش باید از او پرسید، شما که همواره به اسلام اشکال می گیرید بابت آموزه ی تقیه، چگونه است برای خودتان مشکلی ندارد؟ 

01/29/1403 - 10:59

کشیش رسول، فشار زیادی رو متحمل شده!

01/18/1403 - 12:22

رفتار دلخراش با یک زن در نمایش صلیب مسیح ....

01/15/1403 - 10:59

حادثه برای مجسمه مسیح

مثل همین اتفاق اگر برای مقدسات مسلمانان رخ می‌داد، مسیحیان می‌گفتند اسلام حق نیست! ...

01/15/1403 - 10:15

کشیشان فریبکار در مسیحیت کم نیستند، کسانی که مدعی‌اند می‌توانند بیماران را شفا دهند؛ اما هیچگاه این ادعای خود را در معرض آزمایشات علمی قرار نداده‌اند! ...

01/07/1403 - 12:12

حماقت بد است، بدتر از آن حماقتی که حاصل از سوءبرداشت از گزاره های دینی باشد! در این کلیپ، نمونه‌ای را شاهدیم که زنی به استناد تولد فوق بشری حضرت عیسی علیه‌السلام، خواستار ازدواج با خداست!

12/26/1402 - 11:41

آقای متیو سیمپسون، مشاور حقوقی در تورنتو در دومین روز از ماه مبارک رمضان در حضور مسلمانان اعلام برائت از شرک و خروج از مسیحیت و ورود بر کشتی نجات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام نمود.

صفحه‌ها