دشمنی غرب با نظام اسلامی

  • 1401/07/07 - 16:52
علت دشمنی استکبار و استعمار جهانی با نظام جمهوری اسلامی ایران به این دلیل است که انقلاب اسلامی ایران داعیه دار اسلام ناب در عالم بوده و درصدد اجرای اسلام ناب محمدی در دنیا است که یکی از فعالیت های آن مقابله با استکبار در منطقه و دنیا است، فلذا دشمنان اسلام و انقلاب از این امر ناخشنود هستند.
قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت

مقام معظم رهبری (مدظله) در مورد علت دشمنی استعمارگران با جمهوری اسلامی ایران می فرمایند: كشورهاى استکبارى می خواهند هميشه زور بگويند، غارت کنند و می خواهند که ثروت و قدرت عالم در اختيار آنها باشد؛ ملت هايى هم باشند كه كار كنند، زحمت بکشند و منابع شان به غارت برود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ انقلاب اسلامی ایران داعیه دار اسلام ناب در عالم بوده و درصدد اجرای اسلام ناب محمدی در دنیا است که یکی از فعالیت های آن مقابله با استکبار در منطقه و دنیا است، فلذا دشمنان اسلام و انقلاب از این امر ناخشنود هستند و درصدد از بین بردن انقلاب این کشور و قطع ارتباط و پیامدهای آن در منطقه هستند.

علت دشمنی استکبار و استعمار جهانی با نظام جمهوری اسلامی ایران :
علت دشمنى عميق استکبار و در رأس آنها آمريکا و رژیم صهيونيستى با جمهورى اسلامی، اين است كه جمهورى اسلامی در ضمن خود يک سری وجوه «نفی» و یک سری وجوه «اثباتی» دارد.

وجوه نفی:
نفى استثمار، نفى سلطه پذيرى، نفى تحقير ملت به وسيله قدرت هاى سياسى دنيا، نفى وابستگى سياسى، نفى نفوذ و دخالت قدرت‌هاى مسلط دنيا بر كشور که جمهورى اسلامی این موارد را به صورت قاطع نفى می‌کند.
وجوه اثبات:
اثبات هويت ملى، هويت ايرانى، اثبات ارزش‌هاى اسلامی، دفاع از مظلومان جهان، تلاش براى رسیدن به قله‌هاى دانش؛ اينها وجوهى است كه جمهورى اسلامی بر آنها و اثبات آن پافشارى می‌کند.
اين نفى و اين اثبات دليل دشمنى آمريکا و دشمنى رژیم غاصب و جنایتکار صهيونيستى با جمهوری اسلامی است.

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در مورد علت دشمنی استعمارگران با جمهوری اسلامی ایران می فرمایند: «كشورهاى استکبارى می خواهند هميشه زور بگويند، غارت کنند و می‌خواهند که ثروت و قدرت عالم در اختيار آنها باشد؛ ملت هايى هم باشند كه كار كنند، زحمت بکشند و منابعشان غارت برود.
هر حركتى كه در مقابل آنها بايستد، با آن دشمن می‌شوند و اسلام در مقابل آنها مى‌ايستد. علت اينکه استکبار با جمهوری اسلامی ايران مخالف است، اين است.»(1)

دشمنان جمهوری اسلامی ایران هر روز طرحى را به ميدان آورده و هر روز عرصه جديدى را در مقابل جمهورى اسلامی مى‌آرايند و اين دشمنی‌ها ادامه پيدا خواهد كرد، تا وقتى كه مأيوس بشوند و آن هم وقتى است كه نظام جمهورى اسلامی به نصاب هاى مشخصى در زمينه‌هاى سياسى، اقتصادى، امنيتى، علمى، اخلاقی برسد و تا جمهورى اسلامی به اين نصاب هاى معين نرسيده است، اين دشمنی‌ها ادامه پيدا خواهد كرد؛ به آنجا كه رسيديم، دشمن طبعاً مأيوس خواهد شد و واقعيت را به طور كامل خواهد پذيرفت. به هر حال امروز توطئه دشمن، توطئه پيچيده‌اى است.

علت دشمنی استکبار و استعمار جهانی با نظام جمهوری اسلامی ایران، پایبندی جمهوری اسلامی به مبانی اصلی انقلاب است که این پایبندی تا امروز به طور کامل محفوظ مانده است؛ علت دشمنی، این است که جمهوری اسلامی دارد نشان می‌دهد که یک تمدنی در حال رشد و بالندگی است که اگر به توفیق الهی و به کمک الهی به نتایج خودش برسد، بساط ظلم و استکبار و استعمار دولت های غربی برچیده خواهد شد؛ علت دشمنی اینها است.»(2)

پی‌نوشت:
1. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار با فرزندان ممتاز شاهد، جانبازان شهرهاى مختلف، جمعى از دانش آموزان مدارس تهران و گروهى از ورزشکاران و مسولان سازمان تربيت بدنى كشور، 2 فروردین 1369.
2. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدارمردم قم، 19 دی 1397.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.