امتداد ظهور پیامبران در سنت بابیت

  • 1401/03/11 - 13:01
مبلغین بهائی یکی از ویژگی های علی محمد باب را بشارت او به امتداد ظهور پیامبران معرفی می کنند. این در حالیست که نه تنها بشارت دروغین علی محمد باب به امتداد پیامبران پس از اسلام توسط خودش نقض شد، بلکه بشارتش به پیامبر دروغین پس از بابیت هم با بهائیت تطابق نداشت. در نهایت، با ادعای خاتمیت پیامبرنمای بهائی، ریشه بشارات دروغ باب و دلیل حقانیت بابیت و بهائیت زده شد.
فلسفه خاتمیت, بعثت حضرت باب, نشانه های بهایی بودن

یکی از ویژگی های علی محمد شیرازی بشارت او به امتداد ظهور پیامبران معرفی می شود. این در حالیست که خود او به خاتمیت حضرت محمد (ص) اعتراف کرده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کانال تبلیغی تشکیلات بهائیت به مناسبت سالروز شروع ادعاهای باطل (بابیت، مهدویت، پیامبری و خدایی) علی محمد شیرازی یکی از ویژگی های او را بشارت به امتداد ظهور پیامبران دانست؛ چنان که می خوانیم: «در سال 1223 ش جوانی از اهالی شیراز به نام علی محمد خود را مؤسس دیانتی نوین معرفی کرد، دیانتی که بسیاری از سنت های کهنه جامعه را مردود اعلام می نمود و... بر ادامه دار بودن ظهور پیامبران الهی تأکید داشت... حضرت باب اعلان نمودند که هدف اصلی ایشان هموار ساختن مسیر برای ظهور عظیم تری است و ایشان بشارت دهنده به آئین جدیدی هستند که عصر یگانگی و وحدت را در تاریخ بشریت رقم خواهد زد.»[1]

اما بشارت به امتداد ظهور پیامبران توسط علی محمد باب در حالیست که:

اولاً: بهائیان در حالی بشارت به امتداد ظهور پیامبران و نسخ خاتمیت را به علی محمد شیرازی نسبت می دهند که او حتی در ابتدای انحرافاتش به ختم سلسله پیامبران به حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله) اعتراف کرده است؛ چنان که می خوانیم: «‌شریعت مقدسه ‌اسلام نسخ نخواهد شد و حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه است.»[2]

یا آنجا که گفته است: «و أشهد أنَّ حلاله حلالٌ إلی یَوم القیامه و لَم ینسخ شریعتُهُ و لَم یبدل مِنهاجه عن زاد حَرفاً أو نقص [3]؛ و شهادت می‌دهم که حلال حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله) حلال است تا روز قیامت و شریعتش نسخ نمی‌گردد و راه روشنش به واسطه‌ی زیادی یا نقصانی، مبدل نمی‌گردد...»

ثانیاً: علی محمد در ادامه انحرافاتش که مدعی نسخ اسلام و آوردن دینی جدید شد، ظهور پیامبر پس از خود را 1500 تا 2000 سال بعد اعلام کرد.[4] این در حالیست که پیامبرنمای بهائیت، تنها دو سال پس از هلاکت علی محمد شیرازی (سال 1266 ق) و در زندان تهران، مدعی آوردن دینی جدید و نسخ دین ساختگی بابیت شد![5]

ثالثاً: بهائیان در حالی بشارت به امتداد ظهور پیامبران تا بی نهایت را به علی محمد باب نسبت می دهند که پیامبرخوانده آنان مدعی ختم سلسله پیامبران به خود شده و مدعیان پیامبری پس از بهائیت را دروغگو خوانده است: «و نَفسی الحَق قد إنتَهَت الظُهورات إلی هذا الظهور الأعظم و مَن یدعی بَعده إنَّه کذاب مُفتر؛ سوگند به نفس حق من که همه‌ی ظهورات به این ظهور بزرگ‌تر پایان گرفت و هرکس که پس از چنین ظهوری، مدعی ظهور جدیدی شود، دروغگو و افتراء زننده است.»[6]

بنابراین نه تنها بشارت دروغین علی محمد باب به امتداد پیامبران پس از اسلام توسط خود او نقض شد، بلکه بشارتش به پیامبر دروغین پس از خودش هم با بهائیت تطابق نداشت. در نهایت هم با ادعای خاتمیت پیامبرنمای بهائی ریشه بشارات باب و دلیل حقانیت بابیت و بهائیت زده شد.

پی‌نوشت:
[1]. به نقل از کانال های تبلیغی تشکیلات بهائیت.
[2]. علی محمد شیرازی، صحیفه عدلیه، نسخه الکترونیکی، ص 5.
[3]. فاضل مازندرانی، اسرارالآثار، بی‌جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 124 بدیع، صص 182-179.
[4]. ر.ک: علی محمد شیرازی، بیان فارسی، نسخه بابیان، ص 61-62.
[5]. ر.ک: حسینعلی نوری، لوح خطاب به شیخ محمّدتقی نجفی اصفهانی، کانادا: مؤسسه معارف بهائی، 2001 م، ص 16.
[6]. ر.ک: حسینعلی نوری، مجموعه الواح مبارکه (اقتدارات و چند لوح دیگر)، نسخه الکترونیکی، ص 327.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.