ادعای زدودن خرافات توسط علی‌محمد باب

  • 1398/07/26 - 19:45
بیت العدل در پیام (مورخ: اکتبر 2019) مدعی شد که ظهور باب، سبب زدودن خرافات از جامعه و تعالیم او سبب درک حقیقت عصر جدید شده است. این در حالیست که با مراجعه به آثار سخیف و خشن باب، به خلاف این ادعای دروغین پی می‌بریم. از طرفی، با توجه به این‌که مسلک بابی پیش از نسخ، از مرزهای ایران فراتر نرفت، یعنی تنها مردم ایران خرافی بودند که باب مأمور به مبارزه با آن شد؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نهاد رهبری بهائیت در بخشی از پیامی که به مناسبت بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد علی‌محمد باب منتشر کرد مدعی شد که ظهور باب، سبب زدودن خرافات از جامعه و تعالیم او سبب درک بهتر حقیقت عصر جدید شده است: «آثار حضرت باب چون چشمه‌ای فیّاض از قلم مبارکش جاری شد و حقایق عمیقی را فاش ساخت، خرافات حاکم در زمان خویش را مردود نمود، مردمان را به درک اهمیّت عصر جدید تشویق فرمود... آداب و رسوم فرسوده‌ی عنان‌گسیخته را ریشه کن کند و غبار تیره از چشم بصیرتِ کسانی که اوهام و خرافات آنان را نابینا ساخته بزداید».[1]

اما در پاسخ به این ادعای تشکیلات بهائیت، می‌گوییم:
اولاً: بر خلاف ادعای تشکیلات بهائیت، نه تنها ظهور و بروز ادعای علی‌محمد باب سبب زدودن خرافات از جامعه نشد، بلکه آثار او خود نیز، سرشار از خرافات و مسائل خلاف علم و عقل و مسائل بیهوده است. به طور مثال آیا حکم جناب باب به خوردن برگ درختان [2] و یا ممنوعیت استفاده‌ی دارو برای مریض [3] و یا حرمت درس خواندن و درس دادن هر رشته‌ی علمی به جز مسلک بابیت [4] و یا حکم به سوار گاو نشدن و شیر خر نخوردن [5] همان معنای زدودن خرافات از جامعه و مفهوم درک صحیح حقیقت عصر جدید است؟! به راستی که مسلک بابیت، منادی کدام آرمان عصر نوین بوده که تشکیلات بهائیت با توسل به دروغ او را می‌ستاید؟!
آیا منظورِ تشکیلات بهائیت از زدودن خرافات، همان حکم جناب باب به قتل‌عام اهل زمین و نابودی آثار حیات در آن است [6] و این‌گونه جناب باب قصد مبارزه با خرافات ادعایی تشکیلات بهائیت و درک اهمیت عصر جدید را داشت؟!
ثانیاً: بر فرض نادیده گرفتن آثار خرافی و سیاه‌مشق‌های عمدتاً بی‌معنی و نامفهوم جناب باب، وی چگونه توانست خرافاتی که به ادعای تشکیلات بهائیت در صدها سال شکل گرفته بود را تنها در عرض شش سال از بین برد و چه سندی تاریخی مؤیّد این ادعاست؟! اما بر فرض که امکان آن هم وجود داشته، با توجه به این‌که مسلک بابی پیش از نسخ، از مرزهای ایران فراتر نرفت، آیا این خرافات تنها در ایران‌زمین بوده که جناب باب مأمور به از بردن آن‌ها بوده است؟! اگر غیر از این است، پس چرا حسینعلی نوری اجازه نداد تا ادعای علی‌محمد شیرازی جهان‌گیر شود و سپس ادعای پیامبری خود را مطرح نماید؟! یعنی تشکیلات بهائی تا این‌قدر ایرانیان را حقیر می‌پندارند که مدعی‌اند احکام سخیف و خشن باب توانست جهل و خرافات را از ایشان بزداید؟!

پی‌نوشت:
[1]. پیام نهاد رهبری بهائیت بیت العدل، به مناسبت سالگرد تولد علی‌محمد باب، مورخ: اکتبر 2019 م، ص 1 و 2.
[2]. ر.ک: علی‌محمد شیرازی، لوح هیکل الدین، واحد 6، باب البدی.
[3]. علی‌محمد باب، بیان فارسی، ایران: تکثیر محدود توسط محفل روحانی ایران، 133 بدیع، ص 286.
[4]. همان، ص 130.
[5]. علی‌محمد باب، بیان عربی، بی‌جا: بی‌تا، ص 49.
[6]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: نگاهی یک‌سویه به جریان بابی‌گری در زمان قاجار

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.