هذیان گویی محمدعلی طاهری

  • 1400/09/02 - 12:04
محمدعلی طاهری پس از فرار به کانادا مباحث خود را در شبکه های مجازی ترویج می دهد. طاهری حرف های غلط و بدون مبنا بسیار دارد و اساسا او بدون داشتن دانش و علم صحبت می کند. طرفداران بی سواد وی بدون هیچ تامل و تفکری این سخنان طاهری را نشر داده و برای وی تبلیغ می کنند!
محمدعلی طاهری عرفان حلقه عرفان کیهانی

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ محمدعلی طاهری پس از فرار به کانادا مباحث خود را در شبکه های مجازی ترویج می دهد. طاهری حرف های غلط و بدون مبنا بسیار دارد و اساساً او بدون داشتن دانش و علم صحبت می کند. طرفداران بی سواد محمدعلی طاهری بدون هیچ تامل و تفکری این سخنان او را نشر داده و برای وی تبلیغ می کنند! مثلاً طاهری در ویدیویی که منتشر کرده، می گوید: «اگر قرار باشد که ما فکر کنیم از کجا آمده ایم چرا آمده ایم کجا می رویم فلسفه خلقت چیست منظور از خلقت چیست اگر طراحی در نظر بگیریم برای این هستی و یا حداقل برای کیهان خودمان منظورش چه بوده، اگر بخواهیم این را بیاییم بررسی بکنیم، این کار، کار علم نیست، علم آن چیزی را می تواند مورد بررسی قرار بدهد که مورد آزمایش قرار بدهد و بتواند آن را در آزمایشگاه تجربه بکند و بتواند آن را مورد بررسی قرار بدهد، حالا اگر قرار باشد بگوییم ما کجا می رویم، خارج از حوزه ی دین است که بتواند به این سوال پاسخ بدهد، اگر بگوییم از کجا آمدیم، چرا آمدیم نمی‌تواند علم به این پاسخ بدهد، اگر بگوییم خالق چه کسی است، طراح چه کسی است، نمی تواند به این سوال پاسخ بدهد.»[1]

همان طور که می بینید جملات بالا دارای اشکالات و اشتباهات بسیاری است. در اینجا به آن اشکالات خواهیم پرداخت.

1. معنای مشهور علم یعنی دانستن؛ اما تعریف دقیق فلسفی آن عبارت است از: حضور موجود مجرد از ماده نزد موجود مجرد دیگر.

علم اقسامی دارد:

الف) علم حصولی و علم حضوری
ب) علم بدیهی و علم نظری
ج) علم عقلی و علم خیالی و حسّی
د) علم عقلی و علم نقلی
ه) علم ذاتی (علم قبل از فعل) وعلم فعلی (علم بعد از فعل)

پس باید این گونه بیان کرد که علوم مختلفند. اگر منظور طاهری، علم تجربه و حسی باشد درست است؛ اما این که مطلق علم را در نظر بگیریم بی سوادی است. ما می توانیم توسط علوم عقلی، نقلی وحیانی و علم حضوری به مسائل زیادی دست پیدا کنیم که خارج از حس و تجربه است. اساسا فلسفه و حکمت و علوم انسانی بر همین مبانی است و نمی شود منکر این علوم شد.

2. وی در ادامه مبحث خود می گوید: «حالا اگر قرار باشد بگوییم ما کجا می رویم، خارج از حوزه ی دین است که بتواند به این سوال پاسخ بدهد.» اساساً دین است که تعیین کننده آینده ای دقیق برای انسان است. معاد و جهان پس از مرگ را طاهری از کجا درک کرده است؟ عذاب و پاداشت، بهشت و جهنم را از کجا درک می کند؟ آیا وی منکر حقیقت داشتن نصوص دینی در این باره می شود؟

3. طاهری گفت: «اگر بگوییم از کجا آمدیم، چرا آمدیم نمی‌تواند علم به این پاسخ بدهد...» اثبات معاد و جهان پس از مرگ نیز توسط علوم عقلی قابل اثبات است. عالمان و اندیشمندان دلایل متعددی از علوم عقلی بیان کردند که معاد را به اثبات می رساند.

پی نوشت:

[1]. اینستاگرام، صفحه عرفان حلقه

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.