محتواشناسی عرفان حلقه در یک نگاه

  • 1400/04/28 - 10:19
با نگاهی به محتوای دروس عرفان حلقه پی خواهیم برد که التقاطی از چندآیین هستند. و این نشان می‌دهد که عرفان حلقه با فرقه‌های مثل، کابالا، وهابیت، ریکی، یوگا، اکنکار، تصوف فرقه‌ای و تفکر نوین اشتراکات اعتقادی دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عرفان حلقه نه به عنوان یک اندیشه و تئوری معرفتی جدید؛ بلکه یک التقاط حرفه‌ای از تعالیم و آموزه‌های ادیان و مکاتب گوناگون است که به شکلی کاربردی توسط سرکرده آن محمدعلی طاهری تدوین شده است. به نمونه‌های زیر توجه کنید؛

کابالا: در عرفان حلقه و کابالا خداوند به انسان نیازمندی تشبیه شده است که برای رسیدن به اهداف خود لحظه شماری می‌کند. طبق عقاید کابالا، خدا انسان را آفرید تا در بازگرداندن نظم آغازین همکار وی باشد.[1] در عرفان حلقه نیز همین خطا صورت گرفته و از زبان خدا به انسان‌ها می‌گوید: «من برای رسیدن به شما، مرگ و جهنم را خلق کردم تا نشانی بر رحیم بودن من باشد... بدون مرگ و جهنم ما هرگز به یکدیگر نمی‌رسیدیم و حداقل من عاشقی مهجور می‌ماندم... آری، من به شما می‌رسم و همه چیز خود را به پای معشوق خود تقدیم می‌کنم.»[2] البته اشتراکات دیگری نیز در خصوص مسئله جهان دو قطبی، حلول خداوند، تناسخ و شعور کیهانی با یکدیگر دارند.

مسیحیت: در عرفان حلقه و مسیحیت، روح القدس از نقش به سزایی برخوردار است. در عقاید مسیحیت آمده است که اوج کمال یک انسان زمانی است که از روح القدس سرشار شده باشد. در عرفان حلقه نیز کمال و سعادت بشری را در اتصال به شبکه شعور کیهانی (روح القدس) می‌دانند و بر این باورند که روح القدس موجب جریان فیض رحمانی در هر اتصال می‌شود و آن اتصال را به نتیجه می‌رساند.[3] سایر باورها همچون: بدن واحد، سرسپردگی، ناتوانی انسان در عشق ورزیدن به خدا و محبت به ظالمان از دیگر اشتراکات اعتقادی مسیحیت و عرفان حلقه است.

وهابیت: در عرفان حلقه و فرقه گمراه وهابیت، زیارت قبور شرک دانسته شده است. در باور وهابیت هرکسی که به زیارت قبور برود، مشرک است. همین باور نیز در عرفان حلقه آمده، لذا طاهری می‌گوید: «زیارت قبور ائمه، کمک خواستن از مردگان و این برج و باروها مصداق شرک هستند.»[4] البته در بحث شفاعت و امامت و توسل نیز اشتراکات نظری دارند.[5]

عرفان حلقه با سایر فرقه‌ها از جمله: ریکی، یوگا، اکنکار، تصوف فرقه‌ای و تفکر نوین نیز اشتراکات اعتقادی دارد.[6]

پی‌نوشت:

[1]. یهودیت، ایزیدور اپستاین، موسسه پژوهشی، حکمت و فلسفه ایران، ص 270.
[2]. چندمقاله، محمدعلی طاهری، ارمنستان، گريگور تاتواتسی، ص 204.
[3]. انسان و معرفت، محمدعلی طاهری، ارمنستان، گريگور تاتواتسی،  ص 89.
[4]. حلقه اسارت، جمعی از نویسندگان حوزه و دانشگاه، تسنیم اندیشه، ص 139.
[5]. نقد و بررسی جریان‌های مدعی معنویت، علی محمدی هوشیار، نشر ذکری، ص 254.
[6]. حلقه اسارت، جمعی از نویسندگان حوزه و دانشگاه، تسنیم اندیشه، ص 118-210.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.