عذاب زن خائن و نافرمان در باور زرتشتی

  • 1398/07/08 - 14:21
در یکی از منابع زرتشتی به نام ارداویراف‌نامه درباره زنانی که نسبت به شوهر خود پیمان شکنی کرده و از شوهر خویش تمکین نمی‌کنند آمده که در جهنمف خارهای آهنی در بدن او فرو می‌کنند. این زن‌ها در جهنم مجبور می‌شوند ادرار و عفونت دیوها را بخورند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در تعالیم اسلام، زن موظف است از شوهر خود اطاعت کند و شوهر نیز موظف است به همسر خود احترام گذاشته و اسباب آرامش و آسایش او را فراهم کند. اما برخی از زرتشتیان و باستانگرایان، لزوم اطاعت زن از شوهر را توهین به شأن زن می‌دانند! این در حالی است که در آموزه‌های زرتشتی، زن موظف است همواره مطیع شوهر خود باشد و به ویژه در هر لحظه و هر مکانی که شوهر اراده کند، تن به همخوابگی با او دهد. در کتاب ارداویراف‌نامه (Arda-viraf-namah) درباره زنانی که نسبت به شوهر خود پیمان شکنی کرده و از شوهر خویش تمکین نمی‌کنند چنین آمده است:

و دیدم روان زنانی که نگونسار افکنده بودند و [چیزی] همانند خارپشت آهنی با خاری که از آن رسته بود در بدن آن ها فرو می‌رفت و بیرون می‌آمد. و به ژرفای یک انگشت، نطفه‌ی دیوان و دروجان و بدبویی و ریمنی در دهان و بینی آن‌ها می‌رفت. و پرسیدم: «آن‌ها کدام روان‌ها هستند که چنین پادافرهی را تحمل می‌کنند؟» سروش اَهلَو و آذر ایزد گفتند: «این روان آن زنان دروندی است که در گیتی با شوهرشان پیمان شکنی کردند و شوهشان را رها کردند، و هرگز خشنود نبودند و تن به هم خوابگی ندادند.»

ارداویراف نامه، پژوهش و تحقیق: فیلیپ ژینیو، ترجمه به فارسی: ژاله آموزگار، تهران: انتشارات معین ـ انجمن ایران شناسی فرانسه، 1394، فرگرد 70.

       

تنظیم و تدوین

دیدگاه‌ها

زن شوهر داری که زنا کند در اسلام هم حکمش سنگسار است

بله درسته و این رو قبول داریم. مرد زن‌دار و زن شوهردار اگر زنا کنند سنگسار میشن و ما افتخار میکنیم به این حکم. در ایران باستان هم برای گناهان مختلف سنگسار وجود داشته که در همین سایت کلی سند و مدرک ارائه شده.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.