آیا نمونه‌هایی از عزاداری در کتاب مقدس و سنت مسیحیان وجود دارد؟

  • 1398/06/08 - 11:29
سنت عزاداری از زمان عهدعتیق وجود داشته است، هنگامی که هارون مُرد، بنی‌اسرائیل 30 روز برایش عزاداری کردند و زمانی که موسی نیز وفات یافت بنی‌اسرائیل 30 روز عزاداری کردند. بعد از وفات سموئیل نیز این سنت عزاداری را به جا آوردند و این سنت در عهدجدید نیز ادامه داشت و در آن زمان نیز مجلس عزاداری برپا می‌کردند.

سنت عزاداری از زمان عهدعتیق وجود داشته است، هنگامی که هارون مُرد، بنی‌اسرائیل 30 روز برایش عزاداری کردند.[1] و زمانی که موسی نیز وفات یافت بنی‌اسرائیل 30 روز عزاداری کردند.[2] بعد از وفات سموئیل نیز این سنت عزاداری را به جا آوردند.[3] و این سنت در عهدجدید نیز ادامه داشت و در آن زمان نیز مجلس عزاداری برپا می‌کردند.[4]
در سبک‌زندگی کتاب‌مقدس، عزاداری همراه با سنت‌ها و شیوه‌هایی همراه بوده، از جمله جامه‌چاک کردن(قِریعا )، چنان‌که یعقوب بعد از یوسف رخت خود را پاره کرد و پلاس در برکرد، همواره سوگواری می‌کرد.[5] ایوب نیز هنگام شنیدن مرگ فرزندان، جامه خود را دریده و سرخود را تراشید [6] دوستان او هنگام تسلیت گفتن:« با آواز بلند گریستند و جامه خود را دریده خاک به سوی آسمان برسر خود افشاندند». [7] همچنین هنگام عزاداری پلاس می‌پوشیدند.[8]
چنان‌که در قبل نیز اشاره شد، سنت گریه‌کردن و اشک‌ریختن در عهدجدید نیز دیده می‌شود، مثل گریه‌کردن حضرت عیسی،[9] یاران و شاگردان ایشان.[10] به عنوان نمونه، هنگامی که مسیح را برای مصلوب‌کردن با خود می‌بردند:« زنان بسیاری نیز در میان جمعیت برای او گریه و ماتم می‌کردند و به سینه خود می‌زدند.[11]و هنگامی که عیسی را درون قبر گذاشتند: مریم بیرون قبر، گریان ایستاده بود و می‌گریست.[12] و بعد از مصلوب‌شدن ایشان‌، شاگردان عیسی نیز همگی غمگین و گریان بودند.[13]
زمانی که پولس می‌خواست از مردم افسس خداحافظی کند:«همه با صدای بلند گریه می‌کردند و او را در آغوش می‌گرفتند و می‌بوسیدند»‌.[14] خود پولس به فیلیپیان می‌نویسد: گریه‌کنان می‌گویم که خیلی‌ها که به ظاهر می‌گویند مسیحی‌اند، در واقع دشمنان صلیب مسیح‌اند.[15]
با توجه به مستندات کتاب‌مقدس سنت عزاداری در میان مسیحیان رواج داشته است. امروزه مهم‌ترین روز عزاداری مسیحیان با عنوان چهارشنبه خاکستر[16] است که برخی از مسیحیان سنت‌گرای کاتولیک در ایتالیا، اسپانیا و فیلیپین علاوه بر عزاداری مراسم قمه‌زنی، زخمی‌کردن بدن با تیغ و شیشه، مصلوب کردن افراد و کوبیدن میخ بر بدن آنان نیز رواج دارد.[17]

 

پی‌نوشت:

[1] اعداد 29: 9
[2] تثنیه 34: 8[3] اول سموئیل 25: 1
[4] یوحنا 11: 28
[5] پیدایش: 37: 35
[6] ایوب:1:20
[7] ایوب: 2:13
[8] دوم سموئیل 3:31، مزامیر 30:12 ، مراثی 2:10
[9] (یوحنا 11: 35) ،( لوقا 19 : 41)،( عبرانیان 5: 7)
[10] مرقس 14: 72 و یوحنا 16: 20
[11] لوقا 23: 27
[12] یوحنا 20: 11
[13] مرقس 16: 10
[14] اعمال رسولان 20: 37
[15] فیلیپیان 3: 18
[16] Ash Wednesday
[17] سایت رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران- رم، ایتالیا.

 

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.