استاد زرینکوب: حاکمان مسلمان بهتر از حاکمان زرتشتی با مردم رفتار می‌کردند

  • 1398/06/02 - 07:17
استاد زرینکوب در کتاب «تاریخ مردم ایران»: حاکمان عرب مسلمان، غالبا با آهستگی و آرامشی ییش از حاکمان ساسانی با شهروندان حوزه حکمرانی خویش سلوک می‌کردند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ استاد زرینکوب در کتاب «تاریخ مردم ایران» می‌نویسند: «عامل خلیفه هم در سراسر کشور هر جا بود اگر نماینده یک حجاج خونخوار از بنی ثقیف یا خویشاوند یک والی بی بند و بار وابسته به آل مروان یا آل ابوسفیان نبود غالبا با آهستگی و آرامشی ییش از یک حاکم یا عامل عهد ساسانی با شهروندان حوزه حکمرانی خویش سلوک می‌کرد». (عبدالحسین زرینکوب، تاریخ مردم ایران، ص 16).

مأخذ: زرینکوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، 1377. 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.