افزودن نظر جدید

پاسخ به کامنت کوروش هخامنشی: 1. اصرار جماعت باستانگرا بر استفاده از کلمات درشت و بعضاً بی‌معنی آن است که ایشان خود را از نژادی فراتر از نژاد مردمان زمین می‌دانند. رهبران آریایی معتقدند که از ستاره دبران به زمین آمدند. از همین روی، به شدت به تکبّر مبتلا هستند: https://www.adyannet.com/fa/news/31847 گذشته از این سخن، دو موضوع باعث شده که نتوانند درست و منطقی و انسانی فکر کنند. یعنی همواره با بغض و کینه درباره اسلام و مسلمین سخن میگویند. دلیل اول: خباثتی است که در اثر همبستری با محارم در وجود این‌ها نهادینه شده است. بیش از 80 سند وجود دارد که زرتشتیان با مادر و خواهر و دختر خود، همبستری می‌کردند و حتی در روایات زرتشتی می‌خوانیم که اگر خواهر راضی به همبستری با برادر نباشد برادر میتواند به زور با خواهر خود همبستر شود و باز هم این کردار نیک است: https://www.adyannet.com/fa/book/25068 و دلیل دوم: مصرف مواد مخدر. در اندیشه زرتشتی، مصرف بهنگه (بنگ/حشیش) کردار نیک شمرده شده است و حتی در روایات زرتشتی داریم که شخص زرتشت معتاد به حشیش بوده است: https://www.adyannet.com/fa/book/25074 و صد البته او پیامبر هم نبوده بلکه به قول ابوریحان بیرونی، زرتشت، دروغگوی کذاب بود. اینها را گفتم که جناب کوروش هخامنشی بدانند آن دوران تمام شده که هر چه میخواستند به اسلام هتاکی میکردند و کسی پاسخگوی اینها نبود. امروز، حرف برای گفتن زیاد داریم و دستمان از سند و مدرک پر است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.