افزودن نظر جدید

اما ادامه: پاسخ به کوروش هخامنشی: پیشتر توضیح داده بودیم که استعمار در 1-2 قرن اخیر، جریان زرتشتی-باستانگرا را در ایران احیا کرد و امروز، اکثر رهبران زرتشتی و تمام رهبران باستانگرایی، نانخوار استعمار هستند و هدفشان این است که با اسباب بازی های زرتشتی و هخامنشی، جوانان را سرگرم و دست به سر کنند. وصیت نامه شهید محمد ابراهیم همت را بخوانید و ببینید که چطور راه را به جوانان نشان داده است که راه درست در پیروی از محمد و آل محمد است. وصیت نامه شهید عباس دوران، شهید عباس بابایی، شهید مصطفی چمران، شهید مهدی باکری و هزاران شهید دیگر. بهترین و پاکترین جوانان ما بنا به وصیت نامه هایشان، تربیت شدگان اسلام بودند. همان زمان؛ تربیت شدگان مکتب کوروش، یا مخفی شده بودند یا در خیابان های امریکا و اروپا و ترکیه ول گردی می‌کردند. استعمار میخواهد جوان ما مثل محمد ابراهیم همت نباشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.