افزودن نظر جدید

ادامه: پاسخ به کوروش هخامنشی: تمام آنچه اهل بیت انجام دادند درست و منطقی است و ما افتخار میکنیم به پیروی از مکتب اهل بیت. چنان که فردوسی گفته است دشمنان علی (ع)، مُشتی پَست و اهریمن صفت هستند: https://www.adyannet.com/fa/news/31796 و فرمود: راه نجات در اطاعت از علی (ع) است . دشمنان علی (ع) حرام‌زاده اند: https://www.adyannet.com/fa/news/31795 و https://www.adyannet.com/fa/news/31794 و https://www.adyannet.com/fa/news/31793 و https://www.adyannet.com/fa/news/31785
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.