محتوای پیام سال 1391 بیت العدل

  • 1398/05/26 - 09:16
پيام مورخ 12 اسفند 1391 که توسط نهاد رهبری بیت‌العدل برای بهائیان ساکن در ايران صادر شد، حاوی يک نکته مهم و يک تغيير رويکرد اساسی در تعالیم بهائیت بود. با بررسی اين پيام درمی‌یابیم که تشکیلات بهائیت با روی‌گردانی از مبنای اساسی این فرقه که ممنوعیت دخالت در سیاست و امور حکومتی می‌باشد، به دنبال تحقق مرحله‌ی استقلال و عصر طلائی خود است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پيام مورخ 12 اسفند 1391 که توسط نهاد رهبری بیت‌العدل برای بهائیان ساکن در ايران صادر شد، حاوی يک نکته مهم و يک تغيير رويکرد اساسی در تعالیم بهائیت بود. با بررسی اين پيام متوجه می‌شويم تشکیلات بهائیت با روی‌گردانی از مبنای اساسی این فرقه که ممنوعیت دخالت در سیاست و امور حکومتی می‌باشد، به دنبال تحقق مرحله‌ی استقلال و عصر طلائی خود که همان تشکیل حکومت است می‌باشد.
از این‌رو برای نیل به این مقصود، حتی قوانين محکمی که در ظاهر معرف این فرقه است (همچون اطاعت بی‌قید و شرط از حاکمین) را تغيير داده و دستوراتی که بهاء از هرگونه تاويل و تفسير آن‌ها نهی کرده بود را دستخوش تغيير و تحريف قرار می‌دهد.
در همين راستا تشکیلات بهائیت با تغييری تاکتيکی در اصول خود می‌گوید: «منظور از اينکه می‌گوييم بهائيان در سياست مداخله نمی‌کنند يعنی اينکه بهائيت در سياست‌های حزبی مداخله نمی‌کند و بهائيان نسبت به سياست کلی جامعه خود توجه دارند و نسبت به مصالح هم ميهنانشان توجه دارند».[1]
این در حالیست که اصل عدم مداخله در سياست آنقدر اصل مهم و استراتژيک و مبنایی در بهائيت بوده که به گفته پیامبرخوانده‌ی این فرقه: «ميزان بهائی بودن و نبودن اين است که هرکس در امور سياسيه مداخله کند همين برهان کافی است که بهايی نيست».[2]
البته لازم به تذکر است که رهبران بهائیت نیز بر خلاف احکام ساختگی‌شان، خود همواره در صحنه‌ی سياست حضوری فعال داشته و اين رويکرد دوگانه از همان ابتدا در رفتار رهبران اين فرقه مشاهده می‌شود که برای نمونه تنها به بخشی از آن‌ها اشاره می‌کنيم:
«ایجاد بابیت و بهائیت توسط دولت‌های استعماری
- اقدامات شورشی بابيان و بهائيان در نقاط مختلف ايران برای براندازی حکومت [3]
- ترور شهيد ثالث در قزوین و تلاش برای ترور اميرکبير و ناصرالدين شاه قاجار توسط پیامبرخوانده‌ی بهائی [4]
- دخالت امپراطوری روس تزار در آزادی پیامبرخوانده‌ی بهائی از زندان [5]
-احتکار گندم مردم نواحی فلسطین و تقديم با افتخار آن به قشون انگليس برای اشغالگری [6]
- حمایت از تشکیل دولت جعلی و تروریستی اسرائیل [7]
- نوشتن نامه‌های تشکرآمیز به پادشاهان روسيه و انگليس [8]
- زد و بندهای سیاسی عباس‌افندی در سفر به اروپا و آمريکا [9]
- نقش بهائيت در شکست نهضت جنگل و نهضت مشروطه [10]
- حضور پررنگ در تحولات تخريب‌کارانه و آشوب‌های خيابانی، به خصوص در فتنه‌ی سال 88 [11]
-حضور فعال در آسیب زدن به اقتصاد کشور، از طریق احتکار، قاچاق اجناس، تخلفات ارزی [12]
- نقش موثر در پیگیری تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورمان و...[13]
آری؛ فرقه‌ی بهائيت با ادعای عدم مداخله در سياست، حاشيه‌ی امنی برای خود فراهم می‌کند و عین اینکه در ظاهر اعضای خود را از مداخله در امور آشکار سياسی باز می‌دارد؛ آن‌ها را به نفوذ در امور اداری، سياسی و اقتصادی تشويق می‌کند. اما در زمان کنونی شاید بیش از هر زمان دیگری، فعالیت‌های تشکیلات بهائیت در راستای براندازی حکومت جمهوری اسلامی ایران، جنبه‌ی علنی به خود گرفته است.

پی‌نوشت:
[1]. پیام مورخ 12 اسفند 1391 نهاد رهبری بیت العدل، خطاب به بهائیان ایران.
[2]. اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، تهران: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، 134 بدیع، ص 336.
[3]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: فتنه هاي بابيان در ايران
[4]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقالات: شهید ثالث، قربانی خشونت‌طلبی بابیان! ؛ علت زندانی شدن بهاءالله در تهران
[5]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: عامل نجات بهاءالله، توسط امپراطوری روس!
[6]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: تأمین آذوقه‌ی ارتش مهاجم انگلیس به دست عبدالبهاء!
[7]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: آینده‌ی فلسطین، حاصل پیش‌گویی یا روابط عبدالبهاء؟!
[8]. علاءالدين قدس جورابچی، بهاءاللّه موعود کتابهای آسمانی، ص 203؛ عباس افندی، مکاتیب، مصر: فرج‌الله زکی الکردی، 1921 م، ج 3، ص 347.
[9]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: نقدی بر مستند سفر پرفروغ عبدالبهاء
[10]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقالات: اشرار بهایی در کمین احرار جنگل ؛ وقتی محقق آلمانی هم پیشوایان بهائیت را خائن می‌داند!
[11]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقالات: نقش بهائیت در شکل‌گیری عاشورای 88
[12]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: بهائیت؛ پشت پرده‌ی گرانی ارز و ترویج احتکار!
[13]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: سازمان ملل و تلاش بهائیت برای محکومیت ایران

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.