تشابهات مکتب قرآن با سلفیه

  • 1397/04/12 - 14:31
مکتب قرآن اگر چه خود را غیر از سلفیه می‌داند ولی در اعتقادات زیادی با سلفیه شباهت دارد. تشابه اعتقادی باعث شده است که مکتب قرآن به سلفیه نزدیک باشد.

خلاصه مقاله
مکتب قرآن کردستان اگر چه خود را جدای از سلفیه می‌داند، ولی افکار این جریان در بسیاری از مباحث اعتقادی، شبیه سلفیه است. عقاید مشابه مکتب قرآن و سلفیه از این قرار است: توحید و شرک (مشکل مشرکین در صدر اسلام، شرک الوهی بوده است و در حال حاضر نیز نباید از غیر خدا، درخواستی داشت)؛ توسل (توسل به مرده جایز نیست)؛ شفاعت (اگر چه شفاعت در آخرت حق است، ولی در دنیا کسی نمی‌تواند از انبیا و اولیا طلب شفاعت کند)؛ سوگند به غیر خدا (سوگند به غیر خدا را شرک است)؛ سماع موتی: (اموات چیزی را نمی‌شنوند)؛ تقلید (باید اجتهاد کرد و مستقیما به سراغ کتاب و سنت رفت)؛ این شباهت‌ها باعث شده است که مکتب قرآن به سلفیه نزدیک شود.

متن مقاله
مکتب قرآن کردستان اگر چه خود را جدای از سلفیه می‌داند، ولی افکار این جریان در بسیاری از مباحث اعتقادی، شبیه سلفیه است. در این مقاله به شباهت‌های مکتب قرآن و سلفیه به صورت فهرست‌وار اشاره می‌شود.
اول: توحید و شرک: مکتب قرآن، همانند سلفیه معتقد است که مشکل مشرکین در صدر اسلام، شرک الوهی بوده است و همه پیامبران آمده‌اند تا بگویند که خدا را چگونه عبادت کنید. بنابراین در حال حاضر نیز نباید از غیر خدا، درخواستی داشت، زیرا چنین عملی مانند عمل مشرکین صدر اسلام است.[1]
دوم: توسل: مکتب قرآن در موضوع توسل همان سخن سلفیه را تکرار می‌کند. آنان می‌گویند توسل به مرده جایز نیست، هر چند اگر آن شخص پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، زیرا عمر نیز در جریان نزول باران به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) توسل نکرد، بلکه به عموی پیامبر که زنده بود، متوسل شد.[2]
سوم: شفاعت: مکتب قرآن همان دیدگاه سلفیه در شفاعت را دارد. آنان بر این باورند که اگر چه شفاعت در آخرت حق است، ولی در دنیا کسی نمی‌تواند از انبیا و اولیا طلب شفاعت کند. بر اساس دیدگاه مکتب قرآن شفاعت مختص خداست و جایی برای طلب شفاعت انبیا و اولیا باقی نمی‌ماند و حتی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حق درخواست شفاعت را ندارد.[3]
چهارم: سوگند به غیر خدا: مکتب قرآن، مانند سلفیه سوگند به غیر خدا را شرک می‌داند.[4]
پنجم: سماع موتی: در موضوع سماع موتی نیز همان دیدگاه سلفیه را دارند و معتقدند که اموات چیزی را نمی‌شنوند.[5]
ششم: تقلید: در مسئله تقلید نیز همان دیدگاه سلفیه را داشته و معتقدند که باید اجتهاد کرد و مستقیماً به سراغ کتاب و سنت رفت.[6]
بنابراین اگرچه در ظاهر، مکتب قرآن با سلفیه متفاوت است، ولی شباهت‌های اعتقادی باعث شده است که مکتب قرآن به سلفیه نزدیک شود.

پی‌نوشت:

[1]. سایت فاروق فرساد، فاروق فرساد، مقاله «استعانت».
[2]. عبدالملکی، پیام، جریان مکتب قرآن کردستان، قرائتی نو در سلفی گری، دو فصلنامه علمی تخصصی سلفی پژوهی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1395، ص80
[3]. همان، ص84
[4]. سایت فاروق فرساد، فرساد، فاروق، مقاله «سوگند».
[5]. سایت فاروق، فرساد فاروق، مقاله «آیا مردگان صدای ما را می‌شنوند»
[6]. عبدالملکی، پیام، جریان مکتب قرآن کردستان، قرائتی نو در سلفی گری، دو فصلنامه علمی تخصصی سلفی پژوهی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1395، ص88.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.