مذهب سلطان اسحاق ردیه‌ای بر یارسانیزم

  • 1396/11/09 - 23:05
گروهی نوظهور در فرقه اهل حق موسوم به "یارسانیزم" یا "یارسانی‌ها" معتقد هستند که اهل حق دینی مستقل از سایر ادیان مخصوصاً‍ دین مبین اسلام است. درحالی‌که احیاگر و مُقنن این فرقه "سلطان اسحاق برزنجه‌ای" پیرو مذهب اهل سنت و فقه شافعی و تحت تأثیر گروهی از غلات نُصیری بوده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– گروهی نوظهور در فرقه اهل حق موسوم به "یارسانیزم" یا "یارسانی‌ها" معتقد هستند که اهل حق دینی مستقل از سایر ادیان مخصوصاً‍ دین مبین اسلام است. درحالی‌که اکثر پیروان این فرقه خود را مسلمان معرفی می‌نمایند. [برهان الحق، ص 10؛ مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، ص 660] سخن گزاف این گروه در حالی است که احیاگر و مُقنن این فرقه،"سلطان اسحاق برزنجه‌ای" پیرو مذهب اهل سنت و فقه شافعی بوده است و مدتی شاگردی شخصی بنام" ملا الیاس شهر زوری" از علمای قرن هفتم کردستان عراق را نموده است و به‌ شدت تحت تأثیر تصوف شاخه‌های نقشبندیه و قادریه بوده و شاگردی برخی از دراویش سلسله نقشبندیه را نموده است. [مقدمه‌ای بر دین و روان با تأکید بر اهل حق، ص 192]  در شهر زور علیرغم اینکه اکثریت مردم پیرو فقه شافعی بودند، گروهی از غلات نُصیری نیز حضورداشته که سلطان اسحاق با آنان در ارتباط بوده است. [نامه سرانجام، ص 16] گروهی از اهل سنت نیز معتقد هستند که سلطان اسحاق تا پایان عمر خود بر مذهب اهل سنت شافعی وفادار ماند و صرفاً برای سامان‌دهی ریاضت‌های دراویش تلاش می‌کرد. [مقدمه‌ای بر دین و روان با تأکید بر اهل حق، ص 192] حال باید به این گروه نوظهور گفت که چگونه شما از یک سو خود را مدعی پیروی از شخصی می‌دانید که پیرو یکی از مذاهب اسلامی و تحت تأثیر گروهی از غلات بوده است، و از سوی دیگر ادعای دین مستقل "یارسان" را دارید؟ آیا این سخنان شما برای جاه‌طلبی و کسب مقام و موقعیت اجتماعی در جامعه اهل حق نیست؟    

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 10 
صفی زاده، صدیق، نامه سرانجام یا کلام خزانه یکی از متون کهن یارستان، چاپ اول، تهران، هیرمند 1375، ص 16  
صدر حاج جوادی، احمد و.....، مکاتبه سید قاسم افضلی، دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، چاپ اول، تهران، موسسه دائرة‌المعارف تشیع  1371، ص 660  
فرخ منش، صحبت، مقدمه‌ای بر دین و روان با تأکید بر اهل حق، ص 192، چاپ اول، تهران، مؤلف، 1382، ص 192

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.