فرشته شناسی اهل حق

  • 1396/11/02 - 08:36
با دقت در این متون روشن می‌شود که متون یاری نه در سلسله‌ی طولی فرشتگان از نظم و انسجام برخوردار است و نه تفسیر فلسفی مشخصی در باره‌ی ماهیت فرشتگان به چشم می‌خورد، تنها داستان‌سرائی‌های سمبلیک و تمثیلی وجود دارد که آن‌هم مورد تبیین، تفسیر و تأویل توسط بزرگان این فرقه قرار نگرفته است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– جستجو در متون کلامی اهل حق نشان می‌دهد، مهم‌ترین تفسیر و تحلیلی که برای آفرینش فرشتگان دیده‌شده است، ترسیمی است که در تشکیلات آیین یارسان دیده می‌شود. اما با دقت در این متون  روشن می‌شود که متون یاری نه در سلسله‌ی طولی فرشتگان از نظم و انسجام برخوردار است و نه تفسیر فلسفی مشخصی در باره‌ی ماهیت فرشتگان به چشم می‌خورد، تنها داستان‌سرائی‌های سمبلیک و تمثیلی وجود دارد که آن‌هم مورد تبیین، تفسیر و تأویل  توسط بزرگان این فرقه قرار نگرفته است تا مراد و مفهوم سرایندگان از فرشته‌شناسی روشن شود. و اکثر کلام دان های اهل حق اعتراف می‌کنند که فهم این دسته از کلام‌ها، بسیار پیچیده است که حاکی از نارسایی متون کلامی و عدم آگاهی کلام دانان اهل حق، در بحث فرشته شناسی است . [ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، صص 202-201]   

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، ظهور دوره‌ی حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، صص 202-201

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.