یکسان بودن کلام های اهل حق در اعصار مختلف

  • 1396/10/25 - 12:14
اهل حق از زمان ظهور دین مبین اسلام تا دوره سلطان اسحاق را به چهار دوره"شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت" تقسیم می‌کنند ولی با بررسی متون کلامی اهل حق به این نتیجه می‌رسیم که کلام‌های دوره طریقت، معرفت و حقیقت ازلحاظ محتوا و برنامه‌های آیینی اهل حق، تفاوت چندانی باهم ندارند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– اهل حق عصر ظهور اسلام را دوره "شریعت"، عصر شاه خوشین را مرحله "طریقت"، دوره بابا نائوس را مرحله "معرفت" و دوره سلطان اسحاق را مرحله "حقیقت" می‌خوانند. از  اهل حق باید پرسید که چه تفاوتی بین معارف کلامی از دوره طریقت تا دوره حقیقت است؟ بررسی متون کلامی یارسان نشان می‌دهد مطالب کلامی پیش از دوره سلطان اسحاق که به دوره "پیش از پِردیور" مشهور است با متون کلامی دوره سلطان اسحاق که به دوره "پِردیور" مشهور است، هم سبک و سیاق هستند و محتوای هر دو دوره، از گردش روح (دونادون)، تجلی ذات و مظهریت سخن می‌گویند. برنامه‌ها و آداب‌ و رسوم امروزه اهل حق، در مناسک آیینی، همان است که در زمان شاه خوشین و بابا نائوس انجام می‌دادند، حال چه فرقی بین دوره طریقت، معرفت و حقیقت از نظر محتوا و آداب‌ورسوم یاری است؟[ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، ص 278] وقتی‌که فرق خاصی وجود ندارد، چه اصراری بر تقسیم‌بندی اعصار مختلف دارید؟     

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، قم، رسالت یعقوبی، چاپ اول، 1396، ص 278   

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.