خوشناسی و بخشودگی با انجام روزه‌های یاری

  • 1396/10/14 - 11:36
پیروان سلطان اسحاق ازیک‌ طرف اعمال عبادی مانند نماز و روزه ماه مبارک رمضان را مربوط به دوره شریعت است و از انجام آن خودداری می‌کنند و از طرف دیگر تزکیه نفس، خودشناسی و بخشودگی را منوط به انجام روزه‌های مرسوم در این فرقه می‌دانند!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  پیروان سلطان اسحاق از یک‌طرف اعمال عبادی مانند نماز و روزه ماه مبارک رمضان را مربوط به دوره شریعت می‌دانند و از انجام آن خودداری می‌کنند و معتقد هستند که آیین یاری مرتبه و دوره حقیقت است و عبادات و اعمال دوره شریعت سپری‌شده است. [بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، ص 162] و از طرف دیگر می‌گویند:" روزه در بینش یارسان به این شکل تشریح می‌گردد که شخص روزه‌دار برای تسلط بر خود و پرورش اراده و کنترل نفس مبادرت به خودشناسی می‌کند. در واقع با خودگرایی به‌صورت تزکیه از درون به خودشناسی از نوع جمعی (تکامل فردیّت)، همچنین گرفتن روزه، اجرا نمودن دستورات دینی و کلامی می‌باشد چرا هرکس که روزه یاری را نگیرد بخشوده نخواهد شد."[تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 173] حال باید به اهل حق گفت شما که معتقدید دوره‌ی شریعت گذشته، دوره‌ی حقیقت است، چه نیازی دارد که تزکیه نفس کنید؟ چه نیازی دارید برای بخشودگی روزه‌های خاص خود را بگیرد؟ چه نیازی به خودشناسی دارید؟

 پی‌نوشت:
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارستان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، 162  
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، اربیل، 2009، ص 173

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.