یارسانیزم و سرسپردگی درون خاندانی

  • 1396/10/12 - 15:53
یکی از آداب‌ورسوم در فرقه اهل حق سرسپردگی است که در برخی از خاندان‌ها درونی است. جریان یارسانیزم ضمن حمله شدید به سرسپردگی درون خاندانی آن را باعث انزوای اهل حق و برخلاف کتاب سرانجام می‌دانند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– برخی از خاندان‌های اهل حق مثل خاندان ذو النوری دارای سرسپردگی درون خاندانی هستند. سرسپردگی که یکی از آداب‌ورسوم اساسی در فرقه اهل حق است و هریک از افراد اهل حق موظف هستند به یکی از خاندان‌ها سرسپرده شوند، این سرسپردگی در برخی از خاندان درون خاندانی است یعنی باید به همان خاندان خود سرسپرده شوند ونمی‌توانند نزد خاندان‌های دیگر اهل حق سرسپرده شوند. [تاریخ خاندان‌های حقیقت، ص 180] ولی جریان یارسانیزم که داعیه استقلال اهل حق از سایر ادیان علی‌الخصوص اسلام را دارند، ضمن حمله به این باور در اهل حق می‌گویند:" دیگر بحث سرسپردگی درون خاندانی است که جامعه یارسانی را در انزوای هرچه تمام‌تر می‌کشاند، چراکه این مهم سبب می‌گردد تا افراد در خاندان‌های یارسانی با یکدیگر ارتباطی نداشته باشند."[تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 273] ایشان در جایی دیگر می‌گوید: "سرسپردگی درون خاندانی سادات نه تنها در هیچ جایی از سرانجام عنوان نگردیده بلکه در تفاسیر ذات مهمان بعد از پردیور نیز اشاره‌ای به آن نشده است. که خلاف دستورات سرانجام می‌باشد. چراکه اغلب یارسانیان به‌ اشتباه با تفسیر به رأی از مسئله پیر و پادشاهی، سرسپردگی درون خاندانی ایجاد کرده‌اند." [تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 200] مطالب مذکور حاکی از بی‌پایه و اساس بودن اندیشه‌های اهل حق است که هر گروهی از پیروان این فرقه، برداشت‌های سلیقه‌ای از آن می‌کنند.

پی‌نوشت:
سلطانی، محمدعلی،  تاریخ خاندان‌های حقیقت ومشاهیرمتاخر اهل حق در کرمانشاه، چاپ دوم، تهران، سُها  1381، ص 180 
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، اربیل، 2009، ص 200 و 273  

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.