آیا تحری حقیقت برای کودکان بهائی متصور است؟!

  • 1396/10/10 - 15:02
در حالی پیشوایان بهائی مهم‌ترین تعلیم خود را تحری حقیقت معرفی کرده و اعتقاد موروثی و تقلیدی را باطل و ناپسند می‌شمارند که عملاً در مورد کودکانشان، چنین تعلیمی را اجرا نمی‌کنند. چرا که به دستور پیشوایان بهائیت، بهائی‌زادگان پیش از رسیدن به سنّ بلوغ، تحت آموزش‌های فشرده‌ای قرار می‌گیرند تا گزینه‌ای جز انتخاب بهائیت برایش باقی نماند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جناب عبدالبهاء اولین و مهم‌ترین آموزه‌ی پیامبرخوانده‌ی بهائیت را تحری حقیقت (جست و جوی کامل حقیقت) معرفی کرده و عقیده‌ی برخاسته از ارث و تقلید را اشتباه می‌داند؛ همچنان که می‌گوید: «اول اساس بهاءالله تحری حقیقت است؛ یعنی نفوس از تقالیدی که از آباء و اجداد، موروث مانده، منزه و مقدس گردند».[1]
اما لازم است بدانیم کاربرد این تعلیم در خصوص کودکان بهائی، رنگ و بویی دِگر دارد. چرا که بنابر اعتقاد بهائیان: «هر فردی با رسیدن به سنّ بلوغ، مکلّف به این حق‌جویی است تا آیین دل‌خواه خویش را برگزیند».[2] اما از طرفی پیش از رسیدن به این سنّ، لزوماً تحت آموزش‌های سخت و فشرده قرار می‌گیرد تا هنگام رسیدن به سنّ بلوغ، گزینه‌ای جز انتخاب بهائیت برایش باقی نماند. همچنان که عبدالبهاء در خصوص لزوم آشنایی کودکان با تعالیم بهائیت می‌گوید: «بايد از بِدايت (ابتدا) اطفال را به تربيت الهی (بخوانید بهائی) پرورش داد و همواره بذکر حقّ متذکّر نمود تا محبّت اللّه در طِينت آنان ثبوت و قراريابد و با شير امتزاج نمايد».[3] و یا آن‌جا که صراحتاً پرده‌ها را کنار می‌زند و تعلیم و تربیت بهائیت را برای کودکان لازم می‌شمارد: «در آينده اخلاق عمومی بسيار فاسد گردد، بايد اطفال را تربيت بهائی نمود تا سعادت دو جهان يابند».[4]
آری؛ پیشوایان بهائی در حالی تحری حقیقت را به عنوان تعلیم بدیع خود معرفی نموده و تقلیدِ آباء و اجدادی را امری ناپسند معرفی کرده‌اند، که عملاً حق تحقیقی بی‌طرفانه و سپس انتخابی آزاد را از کوکان خود سلب کرده‌اند.

پی‌نوشت:

[1]. عبدالحمید اشراق خاوری، پیام ملکوت، هند: بی‌نا، 1985 م، ص 17.
[2]. شوقی افندی، نداء به اهل عالم، کانادا: مؤسسه‌ی معارف بهائی، 1993 م، ص 3.
[3]. عباس افندی، منتخباتی از مکاتيب، نسخه‌ی الکترونیکی، ج 1، ص 124.
[4]. همان.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.