علت صلح کلی بودن صوفی

  • 1396/08/06 - 11:45
عقیده به صلح کل در میان صوفیه مشهور است. منشا اعتقاد صوفی به صلح کل، به وحدت وجود بازمی‌گردد. صوفی معتقد به وحدت وجود همه کثرات خارجی عالم را مظهری از مظاهر صفات یا اسماء الهی می‌داند، به همین جهت همه افراد را صرف نظر از نوع عقیده و تفکرش، منسوب به خدا می‌داند. این عقیده با اعتقاد به جهاد با کفار و دادخواهی مظلوم از ظالم در تضاد است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب- اعتقاد به صلح کل در میان تمامی فرقه‌های صوفیه مشهود است. علت اعتقاد صوفیه به صلح کل آن است که چون صوفی در دار تحقق و دنیا بیش از یک حقیقت و موجود قائل نیست و همه متفرقات و کثرات ذهنی و خارج از ذهن را نمود آن حقیقت یکتا و از مظاهر اسماء و صفات آن موجود واحد می‌داند، و نیز صوفیه مدعی محبت مفرط به حق و عشق به همان حقیقت واحد است، پس به مقتضای مشرب، به همه چیز عالم عشق می‌ورزد و مرام او صلح کل است.[عارف و صوفی چه می‌گویند؟، ص 101]

استاد مطهری در کتاب آزادی معنوی، درباره عقیده به صلح کل‏ می‌گوید: «گمان نمى‏‌کنم از مردم محقق دنيا باشد کسى که انسان‌دوستى را به آن مفهومى تشريح کند که به آن «صلح کل» گويند.» [آزادی معنوی، ص 673] باید توجه داشت که عقیده به صلح کل با اعتقاد به مبارزه علیه ظالم و دفاع از حق و مظلوم مخالفت دارد.

پی‌نوشت:
تهرانی میرزا جوادآقا، عارف و صوفی چه می‌گویند؟، آفاق، تهران، 1395، ص 101
مطهری، مرتضی، آزادی معنوی، صدرا، تهران، مجموعه‏‌ آثار، ج ‏23، ص 673

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.