سید فرضی در باور اهل حق

  • 1396/07/17 - 08:52
سید فرضی خاموش یکی از مشاهیر اهل حق در قرن های یازدهم و دوازدهم هجری قمری است که در اهل حق دارای جایگاه خاصی قرار دارد. بنابر افسانه سازی‌های اهل حق او شاه مهمان است. سید فرضی سرسلسله خاندان خاموشی در روستای قزوینه در شهرستان کنگاور است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از مشاهیر اهل حق در قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری که معاصر با "شاه حیاس" و"آتش بیگ" بوده است "سید فرضی" ملقب به "سید فرضی خاموش" فرزند "سید امرالله" است. او سرسلسله خاندان خاموشی اهل حق در روستای "قزوینه" در شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه است. [تاریخ خاندان‌های حقیقت، ص 36] بنابر افسانه سازی‌های اهل حق سید فرضی شاه مهمان* است و او را مَظهر "سید اکابر خاموش" سرسلسله خاندان "خاموشی" منطقه دالاهو می‌دانند. [تاریخ خاندان‌های حقیقت، ص 36؛ مشاهیر اهل حق، ص 149] سید فرضی دارای یاران خاصی مثل "شیخ امیر قزوینه" بوده است. [برهان الحق، 74] مدفن سید فرضی هم‌اکنون در روستای "قزوینه" و در مجاورت قبر "شیخ امیر قزوینه" قرار دارد که مورد توجه پیروان آئین یارستان است. مطالب مذکور وجود افسانه‌سازی و عقاید باطل حلول و تناسخ را در فرقه اهل حق نمایان می‌کند.

پی‌نوشت:
*در باور اهل حق شاه مهمان به کسی گفته می‌شود که در اثر اعمال صالحه مدتی هرچند اندک ذات حق به‌صورت مهمان در او تجلی پیدا کند.
الهی، نورعلی، برهان الحق، تهران، جیحون، 1373، ص  74 
سلطانی، محمدعلی، تاریخ خاندان‌های حقیقت و مشاهیر متاخر اهل حق در کرمانشاه، چاپ دوم، تهران، سُها 1381، ص 36  
صفی زاده، صدیق، مشاهیر اهل حق، تهران، طهوری، 1360، ص 149    

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.