وطن‌پرستیِ کشک‌آلود

  • 1396/06/21 - 23:05
تعداد روحانیونِ شیعه که در هشت سال دفاع مقدس، به شهادت رسیدند: 3317 نفر! و تعداد موبدان زرتشتی که در هشت سال دفاع مقدس، در راه دفاع از ایران‌زمین به شهادت رسیدند: صِفر نفــر! و نیز تعداد کل زرتشتیانی که در دوران دفاع مقدس جان خود را فدا کردند: 9 نفر! خود قضاوت کنید که وطن‌پرست واقعی کیست...

امروزه برخی از موبدان زرتشتی با سوء استفاده از احساساتِ برخی جوانان، از آنان در راه ترویج زرتشتیگری و معارضه علیه اسلام بهره می‌گیرند. عجیب اینکه روز و شب، شعار وطن‌پرستی سر می‌دهند. حتی از سر وقاحت، خود را نماد تمامِ و کمالِ هویت ایرانی می‌نامند! و هر کس که از رفتارهای زشت آنان انتقاد کند را وطن‌فروش می‌نامند! آنان حتی پا را فراتر از این گذاشته‌اند، و رسماً روحانیت شیعه را عرب‌پرست و ایران‌ستیز می‌خوانند! شگفتا از این همه دروغ‌گویی و کج‌اندیشی...! لکن در این میان حقیقتی وجود دارد که باید بیان شود. بدین امید که مایه بیداریِ فریب‌خوردگان گردد.
- تعداد روحانیونِ شیعه که در هشت سال دفاع مقدس، به شهادت رسیدند: 3317 نفر!
- تعداد موبدان زرتشتی که در هشت سال دفاع مقدس، در راه دفاع از ایران‌زمین به شهادت رسیدند: صِفر نفــر! و تعداد کل زرتشتیانی که در دوران دفاع مقدس جان خود را فدا کردند: 9 نفر!
به راستی، وطن‌پرست واقعی کیست؟ امیدواریم آن دسته از موبدان کج‌اندیش و دروغگو که لافِ وطن‌پرستی می‌زنند، دست از فریب دادنِ این ملت بردارند. چه اینکه موبدان زرتشتی، خود بهتر از هر کسی می‌دانند که در میدان عمل، آزموده و مردود شده‌اند.

پی‌نوشت:
برای مقایسه آمار شهدای روحانیت شیعه و تعداد شهدای زرتشتی بنگرید به:
روزنامه ایران، 30 شهریور 1393، کد خبر: 30614
خبرگزاری ایرنا، 29 شهریور 1393، کد خبر: 81318456
جامِ جم آنلاین، 31 شهریور 1393، کد خبر: 1653454392624646474

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تلگرامی نقد و بررسی زرتشت و باستانگرایی، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.