سرگیجه دراویش درباره دخالت یا عدم دخالت در سیاست

  • 1396/05/28 - 11:12
سران صوفیه درباره دخالت در امور سیاسی یا عدم دخالت در آن، نظرات مختلف و متناقضی مطرح کرده و هر قطب مریدان خود را به سازی می‌رقصانند. قطب فعلی گاهی می‌گوید از من درباره مسائل سیاسی سوال نکنید، گاه دیگر وظیفه دراویش را حمایت از کاندیدایی خاص اعلام می‌کند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دراویشِ امروز درباره دخالت در امور سیاسی یا عدم دخالت در آن سرگیجه گرفته و نمی‌دانند که تکلیف ایشان درباره دخالت یا عدم دخالت در امر سیاست چیست؟ از سویی وقتی به سخنان قطب فعلی نگاه می‌کنند او می‌گوید: «از من راجع به مسائل سیاسی و اجتماعی سوال نکنید؛ چون من راجع به مسائل طریقتی نظر می‌دهم.» [مکاتیب عرفانی، ص 20] ولی از سوی دیگر همان قطب هنگام انتخابات، همه دراویش را به حمایت از کاندیدایی خاص دعوت می‌کند.[روزنامه اعتماد، شماره 937، ص 4]
این تمام سخن نیست و کار بدینجا ختم نمی‌شود و برخی از اقطاب قبل از وی هم مریدان خود را از دخالت در سیاست نهی کرده‌اند. همانند صالح علیشاه در رساله پند صالح و حسین تابنده در رفع شبهات. اما از برخی دیگر از اقطاب همان طریقه مثل نایب الصدر شیرازی مسئولیت سیاسی داشته است. بنابراین واقعا وظیفه مریدان طریقه‌های صوفیه در این‌باره چیست؟ آیا باید به سخنان متناقض اقطاب گوش فرا دهند یا چشمشان به عمل آنها باشد؟

پی‌نوشت:
تابنده نورعلی، مکاتیب عرفانی، شماره شانزدهم، ص20
روزنامه اعتماد ملی، یکشنبه 17 خرداد 1388، ص 4

 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.