سلوک، از نظر اُشو

  • 1396/05/11 - 19:01
تعریفی که اشو از سلوک و مراقبه‌ دارد، با تعریفی که اسلام می‌کند، کاملاً مغایر و در تضاد است. وی می‌گوید تنها راه مراقبه و سلوک رابطه‌ی جنسی است. اگر عاشق زنی شدی با او باش و اگر این شور از میان رفت به دنبال دیگری باش و تنها به عشق قبلی بگو متأسفم. زیرا تنها عشق مهم است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اشو تنها راه رسیدن به خدا را در عشق‌بازی می‌داند و معتقد است که با آزادی جنسی است که می‌توان به خدا رسید. وی می‌گوید: «نمی‌گویم اگر زنی را دوست داری بـا او زنـدگی نکن. بـا او باش، اما نسـبت به عشق صادق و وفادار بمان، نه نسـبت به شـخص و از همـان لحظه‌ای که احسـاس می‌کنیـد دیگر از چیزی خوشـتان نمی‌آیـد و آن‌چیز گیرایی و جاذبه‌اش را از دست داده است و شـما را خوشـحال نمی‌کند، از آن دست بردارید. فقط بگویید متأسـفم. و تا وقتی‌که این شور در رابطه‌ای باشد، این رابطه مقدس است، می‌توانـد تو را به خـدا برساند وقتی‌که این شور و هیجان و احساس خوشـی پایان یافت خدا را در جای دیگر باید جسـتجو کرد. و بعد اگر شادمانی و کام‌جویی تو را فراخواند به‌سوی آن برو که خـدا را خواهی یـافت.»(خبرگزاری فارس، 21 تیر 96) ازنظر اشو همه‌ی اهمیت عشق جنسـی و ارضـاء آزادانه‌ی آن در این است که انسان را به مراقبه برسانـد و این همان لجن‌زاری است که مخاطبینش را به آن می‌خواند.(بانک جامع جنبش‌های نوظهور، ص 125)

پی‌نوشت:
خبرگزاری فارس، بررسی تطبیقی  عرفان اشو، حمیدرضا مظاهری‌سیف، 1396/4/21. 
بانک جامع جنبش‌های نوظهور، نشر موسسه‌ی قائمیه، 1385.

تنظیم و تدوین

دیدگاه‌ها

قبل از دورغ گفتن برایش منبع بسازید .من تمام کتاب های اشو را خواندم و چیزی نگین تر از قوانین اسلامی ندیدم که برای اثبات درستی خودتان به دیگران دروغ می بندید ....

سلام، احتمالاً شما تمام کتاب‌های اشو را نخواندید، کتاب‌هایی مانند یک فنجان چای، الماس‌های اشو و یا مزه‌ای از ملکوت و کتاب‌های دیگرش که راه سعادت را در آزادی جنسی می‌داند.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.