سلوک اشو

05/11/1396 - 19:01

تعریفی که اشو از سلوک و مراقبه‌ دارد، با تعریفی که اسلام می‌کند، کاملاً مغایر و در تضاد است. وی می‌گوید تنها راه مراقبه و سلوک رابطه‌ی جنسی است. اگر عاشق زنی شدی با او باش و اگر این شور از میان رفت به دنبال دیگری باش و تنها به عشق قبلی بگو متأسفم. زیرا تنها عشق مهم است.