افزودن نظر جدید

قبل از دورغ گفتن برایش منبع بسازید .من تمام کتاب های اشو را خواندم و چیزی نگین تر از قوانین اسلامی ندیدم که برای اثبات درستی خودتان به دیگران دروغ می بندید ....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.