ادعای بدون سند سید حیدر آملی

  • 1396/04/13 - 23:11
در میان صوفیه مشهور است که عده ای از بزرگانشان علوم خود را از اهل بیت (علیهم السلام) فرا گرفته‌اند و جزو یاران ائمه هستند. یکی از کسانی که این مطلب را بیان کرده است، سید حیدر آملی است. در صورتی که عده‌ای دیگر منکر چنین ارتباطی شده و ارتباط افراد نامبرده را با اهل‌بیت (علیهم السلام) منکر شده‌ و منبعی برای این ادعا نیافته‌اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در میان صوفیه مشهور است که عده ای از بزرگانشان علوم خود را از اهل بیت (علیهم السلام) فرا گرفته‌اند و جزو یاران ائمه هستند. یکی از کسانی که این مطلب را بیان کرده است، سید حیدر آملی است. او مدعی شده از میان بزرگان صوفیه حسن بصری همچون کمیل بن زیاد شاگرد امام علی (علیه السلام) بوده و ابراهیم ادهم شاگردی امام سجاد (علیه السلام) را کرده و بایزید بسطامی از امام صادق (علیه السلام) و شقیق بلخی از موسی بن جعفر (علیه السلام) و معروف از امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) آموزش یافته‌ است و همه اینان تعالیمی را که از امامان فرا گرفته بودند، به مریدان خود سپردند.
اما دکتر مصطفی کامل الشیبی دراین باره می‌گوید: «از ارتباط مشخص و زنجیروار فوق، در هیچ یک از کتب صوفیه و شیعه پیشین ذکری به میان نیامده است، به استثنای ارتباط مشکوک معروف کرخی با امام رضا (علیه السلام) که فقط ابن ابی الحدید می‌گوید بیشتر صوفیانی که به عنوان پیر طریقت شناخته می‌شوند، خرقه خود را به علی (علیه السلام) نسبت داده‌اند.» (الهامی داود، موضع تشیع در برابر تصوف، ص 112) با این وجود درمی‌یابیم که سید حیدر برای هیچ یک از گفته‌های خود ماخذی ذکر نکرده است و ادعاهایی که در این مورد بیان کرده، بدون دلیل است.
پی‌نوشت:
الهامی داود، موضع تشیع در برابر تصوف، مکتب اسلام، قم، 1378

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.