كورش هخامنشی در فراموشخانه ماسونی

  • 1394/10/01 - 00:37
این شواهد و قرائن (بت‌گرایی و بت‌پرستی کورش، حس خودبرترپنداریِ نژادی، تلاش مشترک کاهنان بابلی و یهودی برای بزرگداشت کورش، تلاش فراماسون‌های معاصر برای احیای او، بی‌توجهی و بدبینی بزرگان و فرهیختگان ایرانی نسبت به کورش و...) همگی نشانگر این است که کورش به راستی از سران ماسونی در جهان باستان بود. علاوه بر این‌ها، مبنای رفتار جریان فراماسونری...

پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب_ اسماعیل رائین (متوفای ۱۰ دی ۱۳۵۸ خورشیدی) پژوهشگر عرصه تاريخ، کتابی مشهور با عنوان «فراموش‌خانه و فراماسونری در ایران» نوشت. اين كتاب برای نخستين بار در سال 1968 ميلادی (1347 هجری خورشيدی) در ايتاليا به چاپ رسيد. سپس در همان سال (1347 خورشيدی) در ايران چاپ شد. رايين كه از اعضای ساواك (سازمان اطلاعات و امنيت كشور) در عصر پهلوی بود،[1] عليه امام خمينی (ره) نيز اقدامات و سخنانی داشته است.[2] وی اين كتاب را با همكاری ساواك و بر اساس اسناد و مداركی كه مقامات عالی‌رتبه رژیم شاهنشاهی در اختيارش قرار داده بودند، نوشت و پيش از انقلاب اسلامی در انتشارات امير كبير تهران به چاپ رسانده،[3] و در مسير اهداف سياسی حكومت پهلوی به معرفی لُژها و شخصيت‌های مطرح فراماسون در ايران پرداخت.
فراماسونری (freemasonry) در لغت به معنی «بنّای آزاد» و در اصلاح به سازمان سرّی مديريت جهانی اطلاق می‌شود كه در پی سلطه بر جهان از طريق نظامی‌گری و تبليغات رسانه‌‌ای است. از سربازان ميدانی (و رسوا شده‌ی) اين سازمان در عصر كنونی می‌توان به صهيونيسم، شيطان پرستان، بهاييان، سران مرتجع عرب و... اشاره كرد.
از نكات جالب آن است كه رايين، در این کتاب، كورش كبير پادشاه هخامنشی را جزو اركان و از رهبرانِ فراماسونری در جهان باستان می‌داند. گفتنی است كه فراماسون‌ها، ريشه‌ی تاريخی خود را به مصر باستان و حتی پيش از آن می‌رسانند. اسماعيل رايين در كتاب خود می‌نويسد: «به عقيده فراماسونری کنونی، کوروش که باعث آزادی يهوديان از اسارت بابلی‌ها شد و معبد بزرگ را در اورشليم ساخت، طبق تعليمات درجات عاليه فراماسونری، «ماسون اول» يعنی جزء سازندگان و بانيان معبد به شمار می‌رفته است.»[4]
در اين باب، شواهد و قرائنی‌ كافی‌ وجود دارد كه نشان می‌‌دهد سخن رايين صحيح است. از جمله اين شواهد اين است كه كورش در كتيبه معروف خود، بت مردوك (بت بزرگ معبد اسانگيلای‌ بابِل) را می‌‌ستايد و آن را خدای‌ آسمان‌ها و زمين می‌‌نامد.[5] همچنين در كاخ كورش در پاسارگاد (كاخی‌ كه باستانگرايان ادعا می‌‌كنند مربوط به كورش است)، نماد بت بعل وجود دارد.[6] از سويی‌‌ منابع تاريخی‌‌، كورش را چندگانه پرست دانسته اند.[7] اگر از چندگانه پرستی‌‌ وی‌‌ چشم پوشی‌‌ كنيم، ليكن نمی‌‌‌توان از پرستش و تقديس بت‌های‌‌ شيطانی‌‌ توسط كورش، چشم پوشی‌‌ كرد. 
همچنين حس برتری‌‌‌جويی‌‌ كورش (که خود را برتر از نژاد دیگر انسان‌ها می‌دانست،[8]) و به خاطر آن، به ديگر سرزمين‌ها حمله كرد، و از سويی‌‌ كاهنان بت پرست معبد اسانگيلای‌‌ بابل با شدت و حرارت از كورش تقدير كرده اند. همچنين كاهنان يهود كه بدترين و زشت‌ترين تهمت‌ها را به انبياء نسبت داده اند (و روشن است كه اين سخنان زشت از سوی‌‌ كاهنانِ نفوذی‌‌ وارد تورات شده است)، اما همين كاهنان از كورش به نيكی‌‌ ياد كرده اند.[9] همچنين كورش در حالی‌‌ يهوديان را از اسارت نجات داد كه آنان (يهود) قومی‌‌ نفرين شده بودند. از ديگر سوی‌‌، بايد به اين نكته توجه كنيم كه در عصر حاضر چه كسانی‌‌ در پی‌‌ احياء و ترويج نام و ياد كورش هستند؟ آيا ايرانيان در طول تاريخ، تلاشی‌‌ برای‌‌ احياء نام و ياد كورش داشته اند؟! آيا فردوسی‌‌ در شاهنامه (كه دربردارنده زندگينامه شاهانِ باستانی است) نامی‌‌ از كورش آورده است؟ خير...[10] چرا حكيم ابوالقاسم فردوسی‌‌ در ميان شاهان ايران باستان، نامی‌‌ از كورش نمی‌‌‌آورد؟ در نقطه مقابل می‌‌‌بينيم كه مستشرقی اروپایی (که جاده صاف کن استعمارگران و مستکبرین هستند)، در عصر قاجار و پهلوی‌‌ با ارائه يك سری‌‌ اسناد و مدارك (و با بزرگنمايی‌‌، تعريف و تمجيدهای‌‌ فريبنده، و تأويل مغرضانه تاريخ) كورش را از قبرستان تاريخ بيرون كشيدند. برای‌‌‌ او مقبره تعيين كردند. و با سخنان نادرست، برخي از جونان ساده لوح را به رقص درآورده، آنان را در خيالات و توهمات فرو برده اند.
این شواهد و قرائن (بت‌گرایی و بت‌پرستی کورش، حس خودبرترپنداریِ نژادی، تلاش مشترک کاهنان بابلی و یهودی برای بزرگداشت کورش، تلاش فراماسون‌های معاصر برای احیای او، بی‌توجهی و بدبینی بزرگان و فرهیختگان ایرانی نسبت به کورش و...) همگی نشانگر این است که کورش به راستی از سران ماسونی در جهان باستان بود. علاوه بر این‌ها، مبنای رفتار جریان فراماسونری، بر پروپاگاندا و تبلیغات دروغین بنا شده است. امروزه اسرائیل بیشترین کلاهک‌های هسته‌ای را در اختیار دارد ولی بیش از همگان ادعای صلح‌طلبی دارد. امریکا در بیست سال گذشته، بیشترین جنایات و قتل و غارت‌ها را در جهان مرتکب شده است، اما رسانه‌‌های وابسته چنان در بوق و کرنا کرده اند که گویی امریکا مدافع اصلی حقوق بشر و منادی راستین آزادی در جهان است! دقیقا چنین رفتاری را کورش در عصر باستان مرتکب می‌شد. منابع تاریخی گویای این هستند که پس از ورود کورش به بابل، بخش اعظم اموال مردم توسط کورش مصادره (غارت) شد. چنانکه مردم مجبور شدند از سر فقر و نداری، دختران خود را به فاحشگی وادارند.[11] لیکن کورش در منشور تبلیغاتی خود مدعی است که به مردم بابیلون (بابِل) احترام می‌گذاشت و حتی خود را منجی مردم معرفی می‌كند! این شیوه برای بیداردلان آشناست و دقیقاً شیوه‌ای است که رسانه‌های استعماری امروزه از آن پیروی می‌کنند.
دیگر شاهد بر این نظر، سخن شیمون پِرِز (رئیس رژیم صهیونیستی) است. وی در ژوئن 2013 رسماً اعلام کرد که کورش شاه بزرگ هخامنشی، اولین صهیونیست جهان بود و جریان صهیونیسم به کورش مدیون است.[12]

منابع:

[1]. عرفان قانعی فرد، در دامگه حادثه، لس آنجلس: شرکت کتاب، 2011، ص ۲۰۵
Encyclopædia Iranica, FREEMASONRY iii. In the Pahlavi Period, Vol. X, Fasc. 2, pp. 213-220
[2]. سید ابوالحسن مختاباد، در جست‌و‌جوی عدالت، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۸۷/۰۳/۰۱، شماره ۱۵۲۸، کد خبر: DEN-453690
[3]. عرفان قانعی فرد، همان، ص 205-206 و همچنين: Encyclopædia Iranica, Ibid
[4]. اسماعيل رائين، فراموش‌خانه و فراماسونری در ایران، تهران: انتشارات امير كبير، 1357، جلد دوم، ص 2
[5]. «کورش هخامنشی و پرستش مردوک»
[6]. «هخامنشیان و بعل!»
‍[7]. «سرنوشت کورش از نگاه گزنفون مورخ يونانى»
[8]. حسن پیرنیا، تاريخ ايران باستان، تهران: انتشارات دنیای کتاب، ۱۳۷۵. ج‏ ۱، ص ۴۴۸؛ تاريخ هردوت، ترجمه و تحقیقِ هادى هدايتى‏، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران‏، ۱۳۸۲، ج‏ ۱، ص ۲۷۹
[9]. «چرا کورش در تورات مورد ستایش قرار گرفت؟»
[10]. برخي از باستانگرايان كوشيدند كه در اقدامي عجيب و كودكانه، شخصيت‌هاي شاهنامه از جمله كيخسرو و فريدون را به كورش تطبيق دهند! ليكن چنين ديدگاهي واقعاً نابخردانه بوده و غلط بودنش روشن است. بنگريد به: «سخن اوستا و ناكامی باستانگرايان در تطبيق اسطوره‌ها با كورش»
[11]. تاريخ هردوت‏، ترجمه هادى هدايتى‏، تهران‏: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران‏، 1382. ج 1، ص 273 (كتاب اول، بند 196)
The History of Herodotus, A. D. Godley, Ed. Translator: Macaulay, G. C. (George Campbell), Publisher: Macmillan and Co.1904, Book 1, Chapter 196, Section 5.
Herodotus, The Persian Wars, Translated by George Rawlinson, Book 1: CLIO, 196
[12]. خبرگزاری مشرق، ۲۹ خرداد 1392، کد خبر: ۲۲۵۰۳۱؛ جهان نیوز، ۲۹ خرداد 1392؛ العربیة فارسي، 18 ژوئن 20123؛
متن سخن شیمون پرز چنین است:
The great king of Iran was the first Zionist in the world.
سند سخن شیمون پرز در رسانه‌های امریکایی، اروپایی و اسرائیلی:
the telegraph (www.telegraph.co.uk), By Robert Tait, Jerusalem, 18 Jun 2013
The Jerusalem Post (www.jpost.com), Aug 31, 2015

تولیدی

دیدگاه‌ها

چرت ترین مقاله ای بود که در عمرم خوندم.بیسوادی و گمراهی تا کجا

اتفاقا خیلی هم خوب نوشته منتها شما تعصب بی جا دارید و کورکورانه نظر میدید

مگه اینکه شماها از خودتون تعریف کنین.تو حرف از تعصب نزن که روی هرچه متعصبه سفید کردین پیروان قتال العرب شماها برین ادرار شترتونو بخورید

فرشید، گومز خوردن را فراموش کردین؟ البته ادرار شتر خوردن با قید خاصی در روایت آمده است ولی گومز و ادرار انسان و شتر در کتاب وندیداد، بدون قید آمده و هر فردی و بخصوص موبدان و زنان در دین زرتشت باید از این نوشیدنی دینی استفاده می کردند... پس لطفا گذشته های خود را فراموش نکنید...

کسانی که به فراماسونری کورش کعتقدند یک سند معتبر از زمان کوروش یا نزدیک به زمان وی ارائه دهند.در کدام منابع یونانی یا ایرانی و.... که توسط دوست یا دشمن نوشته در کجا به فراماسون بودن کورش اشاره شده است؟؟؟

خیلی هم مقاله مستندی بود فرشید بهتره تعصب رو کنار بذاری. حتی ساواک که خودش زیر دست موساد اسرائیل بود و از منافع شاهنشاه تبعیت میکرد هم گفت که کورش فراماسون بود. تعصب چیز خوبی نیست. با این کامنتت نشون دادی هم گمراه هستی و هم بی سواد

کوروش همیشه بهتربوده اگه بد هم بوده برامردمش خوب بوده وقابل احترام برای کل دنیا بجز شماها این اراجیف رو پخش نکنید وطن فروشا

چنگیز هم واسه مردم خودش خوب بوده. تازه کورش اون قدری که به یهودیان (البته سران یهود) رسیدگی کرد ، به مردم ایران رسیدگی کرد ؟ نکرد. کورش بخش زیادی از سرمایه ها رو به یهودیان بخشید. ولی بنا به الواح تخت جمشید حقوق هر ایرانی کارگر در روز حدود نیم کیلو جو بود. یعنی یک قرص نان کل حقوق یک کارگر ایرانی بود. ولی همین کورش یهودیان رو ثروتمند کرد

سلام در متن شما بعد از پی نوشت [10] مجددا چند سطر بعد پی نوشت [9] خورده است. لطفا اشتباه را اصلاح کنید.

سلام و تشكر. اصلاح شد.

اینا واقعیته؟؟؟

ای ابلهانی که کوروش رو به ماسونری ربط میدین. به قول مورخان مبدأ این جریان و سازمان، به جنگ‌های صلیبی در قرن دوازدهم بازمی‌گرده. گرچه فراماسونری به طور رسمی در اویل قرن هیجدهم میلادی در انگلستان بنا نهاده شد.(زمانی که که حدود 17 قرن از زمان کوروش میگذشته و ربطی به اون نداره) شما نمیخواد کوروش رو متهم اصلی فراماسونری بکنی... متهم اصلی خدای یهود(بقول شما همون الله یا یهوست) که نفهمید که این جریان در بین یهود رشد و عرضه نداشت با تعالیم خودش و بوسیله ی پیامبران بی عرضش, این جنبش رو در یهود ازبین ببره.یکی دیگه از متهمین اصلی موسی است که نفهمید عاملین این جریان(( شیطان پرستان و ماسونری ها ))(بقول دوستان شما) از مصر وارد یهود شده بود یکی دیگه از متهمین سلیمان بی عرضست که نتونست جادوگری رو در یهود از بین ببره نقص ها و کم کاری های دیگرانو پای کوروش بزرگ ننویسید. اون نه ماسون نه جادوگر,اون یک پادشاه عادل بود که برای دنیا ازادی به ارمغان اورد.باشد که بیندیشید

فقط یه مشت ادعای باطل و بی اساس رو نوشتی که از باستان شناسان راستین کسی قبول نداره.

اخه با عقل کوروش بیشتره سرمایش رو به یهودیا داد اخه خالی بند اون زمان بودی کوروش چقدر سرمایه داشت درصد گرفتی اون زمان کاتب بودی سن ماموت داری 2500 سالته که میگی اول فکر کن بعد حرف بزن اون زمان همه برده بودن در جهان در ایران کارگر

پشيوتن آروم باش. وقتی در برابر حقيقت اين طور بی تاب ميشی يعني داری به ديگران ميگی كه حرفی واسه گفتن نداری. خالی بندی های امثال شما ديگه خريدار نداره. برای بررسی تاريخ قرار نيست كسی سن ماموت داشته باشه. اين يك نكته عادی هست ولی ازش بی خبری. تاريخ رو بخون. مطالعه كن. اون كارگرهايی كه ميگی هم روزی 400 گرم جو كل حقوقشون بود. يعنی از برده هم برده تر بودند.

برو فرق برده رو با کارگر یاد بگیر بعد دیگه مثل حال حاضر قرداد نمیبندن که 3 سال حقوق خود را گرفتم و بعد تازه بشی کارگر در قرن 21 دروغ هم اینقدر گفتید باور کردید تو که برده رو با کارگر یکی میدانی عجب برده = کارگر بود در قدیم ما نمیدانستیم اخه فکر میکردم برده کالا بود و خریدو فروش میشد و بدون مزد کار میکرد پس ازاد بودن برای هر کی دلشون میخواست کار میکردن و برده ها بعد کار تمام میشد میگفتن خدا حافظ صاحب کارم میگفت بفرما حقوق دستت درد نکنه به ما علم یاد بدی و زن مصری مثل اینه که بگی رفته چین زن بگیره مصر چه کار میکرد کوروش مصر کمبوجیه گرفت منابغ هرودوت هم نصف تخیله این رو جهان میداند شما نه

اگه نوشته های هرودوت تخیلیه، پس وجود کوروش هم تخیلیه.

زن مصری برای جواب ناشناسه

واقعا نمی دونم چی بگم ؟؟من خودم یکی از طرف دارهای کوروشم اما با این چیزایی که تو سایتا می خونم واقعا هنگ کردم !!!!

ادم با یک دروغ عقیدشو از دست نمیده/// کامنتارو بخون دروغاشونو رو میکنیم

دروغ این هست که چشم را بروی واقعیت ها ببندیم... باید دنبال واقعیت بود... تمامی آنچه در مورد کوروش بیان می شود، برطبق عقل مشخص هست که درست نیست، چون تماما مثبت و بصورت افراطی هست... و متاسفانه هر کجا بحث منفی ارائه می شود، کاملا نویسنده آن رد می شود مانند هرودوت پس باید تاریخ را دقیق مطالعه کرد...

می دونم عقیدهای که طی 18 سال درست شده باشه از بین نمیره همینطور عقیده ی مخالفان کوروش رو هم نمی شه تغییر داد واین کار مثل اینه که آب تو هونگ بکوبی!!!

دستمزد کارگر هخامنشی نویسنده: فریدون فرمزار - ۱۳٩٢/٢/۳۱ نظام پرداختِ دستمزدها در دستگاهِ اداریِ هخامنشیان گرفته شده از: پارسینه نویسنده: یاغش کاظمی "هاید ماری کخ" در فصل سوّم از کتابِ «از زبان داریوش» بحثی جالب در خصوص وضعیتِ دستمزدها در عهدِ هخامنشی بر پایه الواح "تختِ جمشید" دارد:«مزدِ کارگران عمدتاً بصورت جنسی پرداخت میشد و پایه ی اصلی محاسبه ی آن "جو"، و حداقل مزد یک مرد، 30 دقه (لیتر) جو در ماه بود ـ ـ ـ ـ روزانه یک دقه.» ولی این، همه استنتاج ِ "کخ" نیست؛ و نیمه بیان کردن ِ سخن اش، مانندِ گفتن ِ "لا اله" است بدونِ ذکر ِ "الا الله". "کخ" در ادامه پژوهش اش چنین می‌آوَرد: «به جز این 30 لیتر جو در ماه (که حقوق پایه ی حداقل بود)، همه کارگران به عناوین و مناسبت‌های گوناگون، "اضافه درآمد" داشتند ـ ـ ـ ـ به طور منظم، هر دو ماه یک‌بار، یک لیتر جو و نیم لیتر شراب یا آب جو برای هر نفر؛ و یک بز یا گوسفند برای هر 30 نفر در ماه داده میشد. به این مقدار، باید دستمزد ویژه ای را که دیوان اداری به نام "کمک شاهانه" (عبارت از یک لیتر آردِ جوی اعلا و یا یک لیتر جوانه ی خشکِ جو در هر سه ماه + شراب ترش) به کارگران می‌داد، افزود. در میان "کمک‌های شاهانه" گاهی به میوه هم برمی‌خوریم. برای نمونه شماری از کارگران، ماهانه یک لیتر انجیر و برخی یک-سوم لیتر گردو گرفته‌اند. علاوه بر این اضافه پرداخت های همیشگی، پرداختی وجود داشت که به آن "پیش کشی" می‌گفتند. مثلاً زائوها 5 ماهِ تمام حقوق ویژه‌ای می‌گرفتند ـ ـ ـ برای نوزاد پسر، ماهانه یک کوزه 10 لیتری شراب یا آب جو، 20 لیتر جو، گندم و گاه آرد؛ و برای نوزاد دختر، نصف این مقدار پرداخت می‌شد. کارگران همچنین برای انجام کارهای سخت، با احتسابِ ضریبِ سختیِ کار، اضافه دستمزد دریافت می‌کرده اند. این پرداخت‌ها و اضافه‌پرداخت‌های مربوطه، فقط شامل کارگران و خدمتکاران ساده ـ بدون مهارت ـ می‌شد و اگر کسی می‌توانست مهارت خود را در کار بالا برد، میزان حقوق بیشتری دریافت می‌کرد؛ مثلاً در یک لوحه، کارگری 40 لیتر جویِ ماهانه (به جای 30 لیترِ نُرم) دریافت کرده است. اسناد، نشان می‌دهد که مرد و زن برای انجام کارهایِ واحد و یکسان، مزدی برابر می‌گرفته اند. از بالاترین حقوق‌ها را بانوان مدیر و سرپرست دریافت می‌کرده‌اند ـ ـ ـ 50 لیتر جو در ماه + 30 لیتر شراب + یک-سوّم یک بز یا گوسفند. به این ترتیب، امکان طبقه-بندیِ حقوق، بسیار متنوع بود و مجموعاً میتوان چنین برداشت کرد که نظام دیوانی هخامنشی میکوشید تا هرکس به اندازه ی کاری که انجام میدهد، مزد بگیرد. حقوقهای سازمانی ِ بالاتر مشتمل بر ماهانه 60 لیتر جو و 30 لیتر شراب میشد. کارمندی که "پیشکار کشاورزی" نامیده شده، ماهانه 60 تا 80 لیتر جو + یک و نیم بز/گوسفند حقوق داشت و حقوق کارمندان سرپرست خزانه و کارمندان ناظر هر کدام ماهانه 90 لیتر جو + 60 لیتر شراب + سه رأس بز/گوسفند بود. در الواح، جایی هم به جیره ی ساتراپ (حاکم- استاندار) هندوستان اشاره شده ـ ـ ـ 2100 لیتر جویِ ماهانه + 900 لیتر شراب. همه ی جیره ی این دست بلندپایگان و نیز کارمندان رده بالا، مصرف شخصی آنها نبوده است و بخشی از آن ذخیره و انبار میشده و بخشی هم در بازار به فروش میرسیده است. الواح "تخت جمشید" مربوط به زمان حکومت "خشیارشا" و حکومت "اردشیر اوّل"، اغلب از پرداخت نقره به کارگران (به جایِ پرداختِ حقوق بصورت جنسی) گواهی میدهد. پرداخت نقدی قطعاً مورد استقبال کارگران قرار گرفت، چون میتوانستند کالای مورد علاقه ی خود را خریداری نمایند. هر خانواده ای برای خود باغچه و زمینی داشته و محتمل است که بذر مورد نیاز برای کاشت را نیز از حکومت دریافت میکرده اند. برای نمونه، در یکی از لوح ها، قید شده که گروهی کارگر، 90 لیتر بذر جو گرفته اند. اشارات زیادی در دست است که کارگران، خود نیز صاحب احشام بوده اند. در صورت کافی نبودن مرتع برای تغذیه ی بز و گوسفند و ماکیان، از طرف دستگاه اداری به کارکنان جیره ی علوفه داده میشد. به این ترتیب، پرورش حیوانات در چارچوبی معین، بخشی از مخارج کارگران را تأمین میکرد. همچنین در برخی نقاط، به کارگران ناهار میدادند. مثلاً در "خزانه"، آشپزهایِ زن برای نهار کارگران، غذایِ عمومی میپختند. بنابراین غذای ِ روزانه را هم باید به میزان حقوق افزود. پیوسته کوشش میشد تا به عناوین مختلف، دریافت-کنندگانِ حداقل دستمزد، با اضافه-پرداختهایی تأمین شوند و حداقل حقوق از آنچه در بین النهرین پیش از آن پرداخت می‌شد، بالاتر بود. در زمان داریوش، کمکهای پراکنده ی دولتی را نیز باید بر حقوق کارگران افزود. علاوه بر حق عیال و اولاد، زندگی این خانواده ها با کاشت و برداشت، پرورش ماکیان و درچارچوبی معین، با نگهداری بز و گوسفند تأمین میشد. هزینه ی لباس هم میتوانست بر عهده ی دربار باشد. به استناد اسناد، در کارگاه های شاهی ِ "خزانه"، به جز لباس های مجلل، لباسهای کاملاً معمولی نیز دوخته میشد که به احتمال زیاد مورد مصرف کارگران و کارکنان بود. در کنار مردمی که در خدمت دولت بودند، بی شمار پیشه وران و بازرگانان آزاد و همچنین کشاورزان و مالکین بزرگ نیز قرار داشتند که به سهم خود از خدمتکاران خاص استفاده میکردند.» پی‌نوشت: پیش از این، در اینجا، اشاره داشته ام که سرکار خانم "لیلا کوچکی کیا" پژوهش ارزنده ای در ارتباط با الواح خشتی ِ تخت جمشید دارند و طی ِ رساله ای، جدولی از "نام و شغل ِ افراد"، "نوع ِ کالا"، و "مکانِ جغرافیایی" ارائه نموده اند. لینک دانلودِ جدول با نگاهی دقیق به جدول ِ مذکور -در نام ِ افراد دریافت کننده ی دستمزدها- دانسته میشود که مثلاً در ردیف های 85 و 87 و 91 و 346 نام یک کارگر، همزمان در چند لوح ِ مختلف ذکر شده، و کالاهای مختلفی را به عنوان دستمزد دریافت کرده است. بنابراین، سطحی نگری خواهد بود اگر که در یک لوح خشتی، دستمزد کارگری را صرفاً "جو" نوشته اند، همان یک لوح را تعیین کننده ی کل دستمزد آن فرد دانسته، و چنین برداشت نمود که هیچ کالای دیگری را همزمان دریافت نمیکرده است. کاملاً ممکن بوده که یک کارگر، ماهانه کالاهای متنوعی دریافت کند و حساب آن ها نه در یک لوح واحد، که در شماری از الواح مضبوط باشد. منبع: "از زبان داریوش"، نوشته ی "هاید ماری کخ"، ترجمه ی "پرویز رجبی"، نشر کارنگ، چاپ سیزدهم، آبان 1387، ص 60-70.

معلوم نیست چی بلغور کردی ولی این کاملا معلومه که «شیعه آریایی» بودن توهمی بس خنده داره! آخه آریایی ها نتیجه همبستری فرزندان کوروش با همدیگه هستند ولی در تشیع زنا کردن گناه کبیره است و در تشیع حرامزادگی حاصل نمیشود!

سند؟؟؟ هر چند برای امثال پورپیراریسم ها سند یعنی کشک هر حرفی رو میزنن بدون مدرک. در دین زرتشتی که تو می‌گویی ازدواج با محارم جزو تحریفاته البته همه نیز انجام نمی‌دادند و در دین ها حرامزاده محسوب نمیشوند. میتوانی به احادیث مراجعه کنی.

ازدواج در دین زرتشتی کردار نیک شمرده میشد: https://www.adyannet.com/fa/book/37793 اما چون این بر اساس ازدواج و قانون بوده، فرزندان محصول آن در حکم حرامزاده نبودند

گفتم که تحریف است. قبل از دوره ساسانی که خبری از مفهوم ازدواج با محارم خویدوده نیست

سنت زرتشتی میگوید که ازدواج با محارم، ریشه در قبل از ساسانیان دارد و حتی خود زرتشت هم با دخترش... در همان لینک که فرستادم اسنادش هست.

اتفاقا آقای نوادری هم طلبه ایست که تندیس را متعلق به کوروش نمیداند. البته فکر نکنم بت هم بداند. در ضمن این معنی خویدوده را تعدادی از موبدان زرتشتی به وجود آوردند برای حفاظت دین زرتشتی در برابر ادیان دیگر تا تعدادشان کمتر نشود.و این تبلیغات در اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی به شدت شیوع پیدا کرد. از آنجا که بسیار برایش آسمان و ریسمان بافتند تا مردم را به اینکار مجبور کنند به شدت معلوم است که مردم مخالفت می نمودند. مثال زرتشت به اهورمزدا چنین گفت: به نظر من این کاری است ناخوب که می کنند، و برای من جای شک فراوان است که بایستی خوئیتوک دس کنم چنانکه گفتی در میان انسانها کاملا رایج است. و بعد گفتند که مشی و مشیانه و فرزندانشان اینکار را کردند. از آنجا که انسانی نبود فرزندان مشی و مشیانه با هم ازدواج کردند و حتی این را به پیغمبر زرتشت نیز نسبت دادند.

سلام. این که ازدواج با محارم را موبدان زرتشتی درآورده باشند، حرفی است که شما میزنید. یعنی سخن شماست. اما سنت زرتشتی، ازدواج با محارم را تحریف و دروغ نمیداند. بلکه به صراحت معتقد است خود زرتشت هم این کار را کرد و در اصل دین زرتشتی این وجود داشت.

سنت اصل زرتشتی! خوب در کجای گاتها؟ آیا زرتشت در گاتها گفت انجام دهید ازدواج با محارم؟ خویدوده ابتدا ازدواج با پسر عمو و دختر عمو بود که بسیار پسندیده بود.

اولاً گاتها یک کتاب 20-30 صفحه ای است که 99 درصد تعالیم زرتشتی در آن نیامده. مثلاً در ای کتاب نیامده دزدی نکنید. یا نیامده به پدر و مادر احترام کنید. تأکید میکنم 99 درصد تعالیم زرتشتی، در گاتها وجود ندارد. اگر بخواهید گاتها را ملاک و معیار همه چیز قرار بدهید اصلاً شدنی نیست. ثانیاً در خود گاتها هم آمده که زرتشت با دخترش... این البته در ترجمه های جدید آمده است: https://www.adyannet.com/fa/news/22246 که باز باید برگردیم به سنت زرتشتی که میراث هزاران ساله زرتشتیان هست و شناخت دین زرتشتی بدون سنت ممکن نیست.

اه اه اه! این هخامنشیان عجب عوضی هایی بودند! از مردم کار جنسی میکشیدند و بعد با شراب مستشون میکردند و بهشون علف و جو میدادند تا نفهمند چی به چیه!

همش چرته کوروش یک پادشاه عادل بود که با کمترین خونریزی و جنگ کشورگشایی میکرد ما تاریخمون بدیلیل آتش سوزی هایی که چنگیز انجام داد از بین رفت و از تاریخ شناسان یونانی گرفتیم همه دشمن ها از دشمنشون بد میگن ولی کوروش اونقدر خوب بوده که دشمنانش هم ازش تعریف کردن و اینکه میگین استاد فردوسی اسمی از کوروش نبرده ، اسم هیچ پادشاه رو به صورت مستقیم نبرده ولی با دلایلی که امروزه بدست آوردن کوروش همون (کیخسرو در شاهنامه) است. (تو گوگل سرچ کوتاهی برنین میاره) و کوروش یکتا پرست بوده و دینش هم زرتشت(یکی از ادیان الهی) بوده که تو تخت جمشید نماد فروهر (نماد دین زرتشت) حک شده... اینا همش یک مشت چرت و پرته که میخوان محبوبیت کوروش رو بین مردم از بین ببرن...

عجب دروغ های بی اساسی! احمق اگه کیخسرو همان کوروش باشه به ضررته! کوروش خودش تو منشورش اعتراف کرده که سه تا بت میپرستیده! احمق در زمان کوروش تخت جمشید نمبود که توش فروهر باشه، فروهر نماد یکی از بت های مصر هست.

همه ادعاهای خودت چرته! عدالت کوروش از توهماته، کوروش ظالم و خون ریز بود و در راه تصرف ملکه ماساژت ها به هلاکت رسید. مگه مغر مردم ایران رو هم چنگیز شستشو داده که وجود کوروش بعد از چنگیز مکتوب نشده؟ احمق کیخسرو در زمان پیامبر اسلام بود و بیش از هزار سال با کوروش فاصله زمانی داره، تازه شخص جنایتکاری بوده. یکتاپرستی کوروش از توهمات بی اساس خودت سرچشمه میگیره و هیچ سندیتی نداره. تازه در دین زرتشت جهان دو خدا داره یکی اهورامزدا و دیگری اهریمن که البته هر دو از اجنه هستند. ساخت تخت جمشید از زمان داریوش داماد کوروش شروع شد. تازه نماد فروهر از مصر کپی برداری و سرقت فرهنگی شده است.

کاش یکم مستند سخن میگفتی. توکه الان نزدیک بود رگ غیرتت پاره شود! عدالت کوروش از استوانه اش و رویدادنامه نبونئید و روایت منظوم له دست می آید. صلح دوستی کوروش از استوانه و رویداد نامه نبونیید و منابع یونانی و بابلی و یهودی بر می آید. در ایران بعد اسلام هم که در جایگاه سردار باز از او تجلیل شد. عجیب است کشته شدن کوروش را جزو توهمات نمیدانی؟ اینکه کوروش در سن ۷۰ سالگی به جنگ برود و از زنی که ندیده خواستگاری کند توهم نیست؟ اما خوبی کوروش که سند دارد توهم است؟ دقیقا شما ها وارونه کارید. زرتشتیان نیز یکتا پرستند منتها جاهلانه مثل شما عادت ندارید ببینید. در حالی که از همین منابع یکتا پرستی او نیز بیرون می‌آید.مضمون «درست کردن هر آنچه که خراب شده بود» دیدگاهی است که با اهوره‌مزدا ارتباط دارد. اهوره‌مزدا یا خدای خردمند، نماینده نظم در جهان هستی است، در حالی که انگره‌مینو نماینده بی نظمی/دروغ است. اگر این متن‌ها را در چارچوب ایدئولوژی ایرانی بخوانیم به نگرش ایرانی/مزدایی روشنی از پادشاه دست می‌یابیم که به عنوان نماینده اهوره‌مزدا، نظم (در اوستا: اشه، و در فارسی باستان: اَرته) را به زمین باز می‌گرداند (دریایی، ۱۳۹۳: ص ۲۳) و اینکه

معنی سرقت فرهنگی را هم نمیدانی. فراماسونر ها ستاره داوود را شیطان‌پرستی کردند سرقت فرهنگی نیست؟ صلیب مسیحیان را وارونه کردند شد نماد شیطاپرستی سرقت فرهنگی نیست؟ صلیب را کوتاه کردند سرقت فرهنگی نیست؟ اما نماد شبه مصری را صد ها تغییر درش به وجود آمد شد سرقت فرهنگی! عجب منطقی

اگه شما کوروش دوستان میگید که کوروش یکتا پرست بوده و اهل عدالت ودین بوده وبه فروهر علاقه داشته و... پس چرا بعضی از شما ها با خدایی که چند سال بعد یکنفر دیگه رو به پیمبری مبعوث کرده اینقدر دعوا دارید(به بعضی ازکامنتها نگاه کنید) وچرا پیمبری کسی که همین خدا اورا مبعوث کرده نمیپذیرین؟ نکنه مثل یهود هستید که اول منتظر پیمبر اسلام بودند بعدکه دیدند پیمبر آخر الزمان ازقوم یهود نیست ؛ باهاش دشمنی کردند؟!

عزیزی که میگی همش چرته و آقای کوروش یکتا پرست بوده دیگه حرف خودش رو که نمیتونی انکار کنی منشور کوروش / بند 23 مردوک، سرور بزرگ، مهر دل گشاده ام را که د[وستدار ] بابل است به خواست خود به [ خویشتن گروانید ] (پس) هر روز پیوسته در پرستش او کوشیدم

کی میدونه معنای هخامنش یعنی چه؟؟؟ بزرگترین دلیل بر اثبات اینکه کورش یکی از خدمتکاران و خادم یهودیان بود این است که نام دولت خود را به منش یهود انتخاب کرده. همتون میدونید، هاخام و خاخام و حاخام یکی از لقبهای یهودیان است، و هخامنش یعنی بر منش هاخام.

هخامنش نام جد کوروش بزرگ بوده. کوروش در همان استوانه پدرانش را نام می‌برد. کوروش فرزند کمبوجیه فرزند کوروش فرزند چیش پیش فرزند هخامنش‌. بی سند حرف زدن هم بلد نیستی.

مرگ بر رائفی پور دروغگوی منافق و طرفداراش که این شیطان مجسم رو ذوالقرنین قرآن می دونند.

رائفی پور برای ذوالقرنین جا زدن کوروش میگه در تورات کتاب منسوب به حضرت دانیال در نسخه عبری نوشته «بعل ها کارانیم» که وقتی کلمات رو به زبان عربی ترجمه میکنیم میشه «ذوالقرنین» و ترجمه عبارت به فارسی میشه «صاحب دو شاخ»! حالا این شیاد در پروسه تبدیل «بعل ها کارانیم» به «ذوالقرنین» میگه «ها» و «ال» در وسط این دو کلمه حرف تعریف هستند! حالا شنوندگان حاضر در جلسه به اندازه ای بیسواد و احمق هستند که نمیدانند حرف تعریف در اول کلمات نوشته میشود و کسی به رائفی پور شیاد اعتراض نمیکند!

داداش بجای منابع خارجی یکم تاریخ کشور رو بخون و برو از نزدیک ببین و دنبالش باش و نحقیق کن. حتی تاریخ قبل از هخوامنشیان.

وقتی همین فراماسونر ها و صهیونیست ها بگویند حضرت سلیمان جادوگر بود یا در قرقوز آباد پایگاه هستی هست، همه ی اینها دروغه اما این یک قلم راست است!

وقتی فراماسونرها میگویند حضرت سلیمان جادوگر بود، یعنی دارند ایشان را تخریب میکنند. اما وقتی میگویند کوروش شیطان پرست بود، و هنگامی که منشور کوروش، به روشتی تأیید میکند که کوروش بتهای شیطانی مثل مردوک و نبو را پرستش میکرد، وقتی نماد بعل (خدای‌واره‌ی نفرین شده در قرآن و تورات) در نزدیکی مقبره منسوب به کوروش پیدا میشود، وقتی کمبوجیه پسر کوروش، خودش را از تبار شیاطینی چون اوزیریس و حوروس مینامد، متوجه می‌شویم که حرفهای فراماسونرها درباره کوروش درست است.

درباره دین کوروش هم فکر کنم قبلا حرف زدیم

حرف نزدیم. شما فقط ادعاهای بی‌سند خود را تکرار میکنید.

بی سند و مدرک؟ نمایش بده ببینم برا کی بی سند و مدرکه؟ شما فقط حرف خودتو تکرار میکنی. بازم تحریف کردی. تندیس منسوب به کوروش بزرگ رو میگی بت بعل درحالی که کتیبه بالای آن به سه خط میخی بابلی ایلامی و پارسی باستان نوشته شده منم کوروش شاه هخامنشی. بالای سر تندیس می‌نویسند منم کوروش شاه هخامنشی؟ تندیس را سال ها بعد از کوروش ساختند. شاخ مصری بر سر بت بعل؟ چقدر بی اساس سخن می‌گویید بعد مدعی هستید. بال های آشوری و ردای ایلامی برای بت بعل؟ بت بعل کوچک است و یک کلاه روی سرش دارد. بت بعل جوان فینیقی هم که مدعی هستید هیچ هنر فینیقی در آن نیست ولی هنر های ایرانی و آشوری و مصری است. تندیس هست بتخانه نیست! حالا من بی سند هستم یا شما؟ بعد می‌گویید اجنه را میپرستیدند عاقل یک جایگاه برای پرستش. زبانم مو درآورد اما دوباره می‌گویم هرودت و استرابون کمبوجیه را فردی بی رحم و خشن خواستند جلوه دهند که معابد مصریان را ویران می‌کند ولی نکرد. زیرا اگر در دوران مقدسات دیگران ویران می‌نمود فارغ از دین فرد بی رحمی جلوه می کرد. خودت را بخواب زدی و بعد مدعی هستی من چیزی نگفتم. جرئت داری نمایش بده.

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.