محاسبات غزب‌زده‌ها از نگاه ولی امرمسلمین جهان

  • 1393/06/19 - 19:08
ولی امرمسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه‌ای:امروز در محیط‌های روشنفکری، کسانی هستند با شکل‌های گوناگون، با قد و قواره‌های گوناگون، این‌ها ما را از شعارهای مکتبی برحذر می‌دارند...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه‌ای در مورد افراد غرب‌زده و محاسبات آن‌ها می‌فرمایند: شما نگاه کنید در کشور خود ما، برخورد غربى‌‌ها و دست‌اندرکاران تمدن کنونى غرب در طول این صدسال اخیر، هشتاد نود سال اخیر، با کشور ما چگونه بوده. ما این‌همه تجربه‌ى ضربه زدن از سوى غرب داریم. عده‌اى هستند در کشور -روشنفکران غرب‌گرا، غرب‌زده، دلباخته‌ى غرب- این تجربه‌‌ها در مقابل چشم آن‌ها است، [اما] از این تجربه‌‌ها درس نمی‌گیرند. خب، آن‌ها دیدند که غربى‌‌ها رضاخان را آوردند بر این کشور مسلط کردند و دیکتاتورىِ عجیب‌ و غریب رضاخانى، به‌وسیله‌ى انگلیس‌‌ها در این کشور برپا شد -آمدند یک عنصرِ قلدرِ بى‌منطقِ بى‌اعتناى به اصالت‌هاى کشور را بر این کشور مسلط کردند- بعد هم در دهه‌ى ۲۰،‌‌ همان قدرت‌ها آمدند ایران را اشغال کردند، در واقع به یک معنا بین خودشان تقسیم کردند؛ همان‌ها آمدند نفت را بردند و قراردادهاى ظالمانه را بر این کشور تحمیل کردند؛ همان‌ها کودتاى بیست‌ و هشتم مرداد را راه انداختند و یک دولت ملى را -که با همه‌ى عیوبى که داشت بالأخره برخاسته‌ى از آراء مردم بود- ساقط کردند و نابود کردند؛ همان‌ها نهضت ملىِ نفت را به انحراف کشاندند و مجدداً سلطه‌ى بر منابع طبیعى و مادىِ ما را به دست گرفتند؛ همان‌ها در یک مدت طولانى، دیکتاتورىِ محمدرضا را بر این کشور تثبیت کردند و از آن با همه‌ى وجود حمایت کردند؛ در دوران حکومت سى‌ و چند ساله‌ى محمدرضا بر کشور، چوب حراج به ثروت مادى و معنوى ما زده شد، پدر این ملت را درآوردند، در فقر نگه داشتند، در جهل نگه داشتند، فساد عمومى در تمام ارکان این کشور به راه انداختند، فرهنگ کشور را، دین مردم را، همه چیز را در واقع از بین بردند، این با پشتیبانى و حمایتِ همین دولت‌هاى غربى بود؛ در مقابله‌ى با انقلاب ملت ایران و حرکت عظیم ملت ایران، هرچه توانستند کارشکنى کردند؛ از صدام حسین حمایت کردند، دفاع کردند -با اینکه خودشان صدام را هم قبول نداشتند، اما چون صدام در مقابل جمهورى اسلامى بود، هرچه توانستند به صدام کمک کردند- همین غربى‌‌ها، همین انگلیس، همین آمریکا، همین فرانسه بمب شیمیایى دادند، امکانات گوناگون نظامى در اختیارش گذاشتند؛ خب این‌ها تجربه‌هاى ما است. روشنفکر غرب‌زده، چون دستگاه محاسباتى‌اش دستگاه اختلال‌یافته‌اى است، از این تجربه‌‌ها استفاده نمی‌کند، بهره نمی‌برد، استنتاج درست نمی‌کند.
امروز در محیط‌های روشنفکری، کسانی هستند با شکل‌های گوناگون، با قد و قواره‌های گوناگون، این‌ها ما را از شعارهای مکتبی برحذر می‌دارند؛ دوران اوج شعارهای مکتبی را که دههٔ ۶۰ است، زیر سؤال می‌برند؛ امروز هم از تکرار شعارهای مکتبی و شعارهای انقلابی و اسلامی، خودشان واهمه دارند و می‌خواهند در دل دیگران واهمه بیندازند؛ می‌گویند آقا، هزینه دارد، دردسر دارد، تحریم دارد، تهدید دارد. نگاه خوش‌بینانه این است که بگوئیم این‌ها تاریخ نخوانده‌اند -البته نگاه‌های بدبینانه هم وجود دارد- این‌ها اگر تاریخ خوانده بودند و اطلاع داشتند از سرگذشت و منشأ و مبدأ تمدن‌هائی که وجود دارد و همین تمدن مادی غرب که امروز دنیا را می‌خواهد فتح کند و تصرف کند؛ اگر تاریخ این‌ها را خوانده بودند، این حرف را نمی‌زدند. باید بگوییم این‌ها بی‌اطلاعند، تاریخ نخوانده‌اند.[۱]

منبع:
[۱]دفتر حفظ و نشر حضرت آیت الله خامنه‌ای http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=27123 (link is external)
 

بازنشر

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.