افزودن نظر جدید

سکوت معنادار زهره خانم و اقا نیما و جامعه جهانی بهایی که عادت دارند درباره کل مشکلات بشریت نظر دهند. اما اینجا چرا لال شده اند؟ ایا سکوت نشانه ای از تایید این کثافتکاریا در بین بهاییان نیست؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.